LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Læreplasser i Dataelektronikerfaget

Søknadsfrist: 10.02.2021

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1200 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Om stillingen

Høgskolen i Innlandet er en stor databedrift i Innlandet, med et omfattende nettverk mellom ulike lokasjoner, ca 150 servere og ca 1500 PC’er. Antall brukere, studenter og ansatte, er over 14000. IT-avdelingen består av ca 50 personer, hvorav 12 er læreplasser i Dataelektronikerfaget.

Vi vil fra høsten 2021 ha 5 ledige læreplasser i Dataelektronikerfaget ved våre studiesteder på Lillehammer, Rena, Hamar og Elverum.

For informasjon om læreplassene ta kontakt med:

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver er varierte innen drift av PC’er, brukerstøtte, installasjon og konfigurering av PC’er og periferiutstyr, og evt. driftsoppgaver og prosjektarbeid. Det må også påregnes å arbeide en del av tiden i Høgskolens 1.linje Brukerstøtte (helpdesk).

Vi kan tilby:

 • En arbeidssituasjon med mye frihet og ansvar.
 • Godt arbeidsmiljø.
 • Lang erfaring med veiledning av lærlinger.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Kjøregodtgjørelse for bruk av egen bil.
 • Godtgjørelse for bruk av egen telefon.
 • Du får disponere en bærbar PC mens du er lærling hos oss.
 • Det kan være en mulighet for et fem måneders engasjement etter endt læretid.

Vi ønsker at du er/har:

 • Selvstendig
 • Ansvarsbevisst
 • God Serviceinnstilling
 • Effektiv
 • Blid og hyggelig
 • Har gode samarbeidsevner
 • Førerkort klasse B og disponerer bil er en fordel, men ikke et krav.
 • Bestått alle fag og har god orden/oppførsel

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Har du spørsmål om opplasting av vedlegge eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1362 Lærling i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS