LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Førstekonsulent / seniorkonsulent i studieadministrasjonen

Søknadsfrist: 16.05.2021

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1200 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Ett års vikariat som Førstekonsulent/seniorkonsulent i studieadministrasjonen

Om stillingen

Ansvar og oppgaver

 • Studieveiledning knyttet til nettbaserte studier
 • Registreringsarbeid i høgskolens studieadministrative system (FS)
 • Informasjonsarbeid knyttet til nettbaserte studier
 • Oppgaver innen kommunikasjon og markedsføring, herunder
  • utforming og koordinering av markedsføringskampanjer
  • bidra til oppdatering av fakultetets nettsider og sosiale medier

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Stillingen er for tiden lagt til fakultetsadministrasjonen ved Handelshøgskolen Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap. Vikariatet vil ha arbeidssted Rena.

Stillingen er midlertidig, 100 %.

Tiltredelse ønskes snarest mulig.

Kontakt

 • Direktør Anne Christel Johnsgaard, tel: 62 43 00 19, mobil: 911 53 999, e-post: [email protected]
 • Administrativ nestleder Astri Botillen, tel. 62 43 04 09, mobil: 970 73 277, e-post: [email protected]

Kvalifikasjoner

Kompetansekrav:

Relevant utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Realkompetanse med høg relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for deler av utdanningskravet.

Ønsket kompetanse:Kjennskap/erfaring med studieadministrative verktøy og systemerKunnskap/erfaring innen markedsføring og bruk av sosiale medier.

IKT-kompetanse:Generelt god IKT-kompetanse/systemkompetanse

Språk:God framstillingsevne på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig

Personlig kompetanse

 • Meget gode samarbeidsevner, er serviceinnstilt og har gode kommunikasjonsevner
 • Kan jobbe selvstendig og strukturert
 • Har stor arbeidskapasitet og setter seg raskt inn i ting

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Har du spørsmål om opplasting av vedlegge eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1408 førstekonsulent/1363 seniorkonsulent i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS