LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Kommunikasjonsrådgiver - forskning

Søknadsfrist: 29.11.2020

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1200 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Vil du styrke formidlingen av forskningen vår?

Vi ønsker å synliggjøre forskningen som foregår ved høgskolen enda bedre. Til å hjelpe oss med dette trenger vi en kommunikasjonsrådgiver i 50% stilling med forskningsformidling som en sentral del av jobben. Vi ønsker oss en trygg og selvstendig medarbeider som klarer å gjøre komplekse problemstillinger forståelige. Du må like å samarbeide og klare å skape gode relasjoner til forskerne du skal jobbe med.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Formidle høgskolens forskning i tekst, bilder, lyd og video gjennom aktuelle kanaler som media, nettsider og sosiale medier.
 • Tilrettelegge saker for media, tidsskrifter og magasiner og følge opp henvendelser fra mediene. Foreslå og teste ut nye kanaler for forskningsformidling.
 • Gi råd til forskere og bistå dem i formidling, og tilby kurs/opplæring.
 • Bidra til å bygge opp profilerte og etterspurte fagfolk som deltar i samfunnsdebatten.
 • Målrettet forskningskommunikasjon til spesifikke målgrupper som studenter, barn og ungdom.
 • Bidra i øvrig kommunikasjonsarbeid og levere innhold til høgskolens nettside og kanaler i sosiale medier.

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Stillingen er for tiden lagt til seksjon for kommunikasjon og samfunnskontakt.

Stillingen er fast, 50 %.

Noe reisevirksomhet mellom høgskolens studiesteder vil måtte påregnes.

Kontakt

Kvalifikasjoner

Formalkompetanse

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå, gjerne innen journalistikk eller kommunikasjon. Meget god og relevant praksis kan kompensere for deler av kravet om formell utdanning.
 • Erfaringskompetanse
 • Gode kunnskaper i norsk skriftlig og muntlig og engelsk muntlig
 • Minst 5 - 10 års erfaring fra kommunikasjon eller journalistikk, og gjerne redaksjonell erfaring.
 • Bred kompetanse innen kommunikasjon og erfaring med innholdsproduksjon for flere kanaler.
 • Erfaring med visuell kommunikasjon og bruk av foto og video.
 • Erfaring med å holde kurs/opplæring i kommunikasjon og formidling.
 • Evne til å bidra i endringsprosesser.

Personlig kompetanse

 • Erfaren og faglig trygg
 • Evne til å jobbe systematisk og planmessig
 • Evne til selvstendig arbeid og å ta initiativ
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Vilje til å dele av egen erfaring og kompetanse
 • Kreativ, løsningsorientert og fleksibel
 • Stor arbeidskapasitet

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Har du spørsmål om opplasting av vedlegge eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1434 rådgiver i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS