Ledig stilling ved Høgskolen i Innlandet

Kommunikasjonsrådgiver - forskning

Søknadsfrist: 06.08.2020

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Ansvar og oppgaver

 • Skrive og ta bilder til populærvitenskapelige artikler som publiseres på blant annet forskning.no og høgskolens nettside.
 • Utvikle audiovisuelle presentasjoner av forskere, forskning og forskningsresultater.
 • Gi støtte til forskere med å skrive og publisere populariserte tekster (aviskronikker etc.)
 • Ha kontakt med medieredaksjoner. Tipse massemedia og populærvitenskapelige tidsskrifter og magasiner om konkrete saker, kronikkmuligheter og kilder. Være tilgjengelig for media.
 • Levere innhold/drifte høgskolens sosiale medier-kanaler.
 • Arrangere foredrag. Samarbeide med eksterne arrangører.
 • Være med å utforme strategiske satsinger på forskningskommunikasjon ved HINN.
 • Bidra til å bygge opp etterspurte og profilerte fagfolk. Gjøre forskerne trygge på å fortelle om forskningen sin utenfor de akademiske kretser. Forberede dem på bidrag i media, oppfordre dem til å være aktive i samfunnsdebatten.
 • Bidra til at de faglig ansatte på HINN opplever det som betydningsfullt og givende at forskningen og fagkunnskapen deres kommer ut i samfunnet.
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Stillingen er for tiden lagt til Avdeling for Samfunnskontakt - Kommunikasjon og samfunnskontakt.

Stillingen er 100% fast.

Noe reisevirksomhet mellom høgskolens studiesteder vil måtte påregnes.

Kontakt

 • Prorektor samfunnsfag, Jens Uwe Korten, Tel: 61 28 80 74, Mob: 917 87 229, e-post: [email protected]

Kompetanse og erfaringer

Formalkompetanse:

Det kreves universitets- eller høgskoleutdanning, fortrinnsvis høyere akademisk utdanning. Realkompetanse med relevans for de konkrete oppgavene tillagt stillingen kan erstatte deler av utdanningskravet. Videre er det en forutsetning med omfattende relevant fagadministrativ erfaring, spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner og dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid.

Erfaringskompetanse:

 • God kunnskap om - og erfaring fra - kommunikasjon og/eller media.
 • Kjennskap til universitets- og høyskolesektoren

Ferdigheter:

 • Være en god historieforteller og vite hva som skal til for å nå ut til (et bredt) publikum.
 • Evne å (raskt) trekke essensen ut av et stort materiale (typ forskningsrapport).
 • Være bevisst på målgrupper (folk flest/beslutningstakere/fagfolk)
 • Beherske flere medier: Kunne skrive artikler, produsere audiovisuelle historier, forstå sosiale medier. Samtidig være åpen for å tenke nye måter å kommunisere forskning på.
 • Beherske engelsk godt/svært godt, både skriftlig og muntlig

Personlig kompetanse

 • Gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig
 • Ideè- og intiativrik
 • Kunne jobbe selvstendig og effektivt
 • Være god på å bygge samarbeidsrelasjoner
 • Utviklingsorientert og samfunnsorientert
 • Fleksibel og kunne handle raskt når det er nødvendig
 • Vi legger vekt på personlig kompetanse som nettopp gjør deg egnet for stillingen.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Har du spørsmål om opplasting av vedlegge eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1364 seniorrådgiver i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

Søk stillingen