LEDIG STILLING VED HK-DIR

Økonomimedarbeidere

Søknadsfrist: 22.08.2022

HK-dir

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har nasjonalt ansvar for forvaltningsoppgaver innenfor høyere utdanning, høyere yrkesfaglig utdanning og kompetansepolitikk. HK-dir er underlagt Kunnskapsdepartementet, og direktoratet har kontor i Bergen (hovedkontor), Oslo, Trondheim og Tromsø

Liker du tall og jobber strukturert?

Om stillingene

Vi har ledige stillinger i økonomiavdelingen. Avdelingen har femten ansatte, og vi har ansvar for økonomiforvaltning, regnskap, rapportering og kontroll i hele virksomheten. Avdelingen har ansatte i Bergen, Oslo og Tromsø. Stillingene har hovedfokus på kontroll, avstemming og oppfølging av rapporter, rapportering internt og eksternt, utgående/inngående faktura, regnskap og ompostering, budsjettering m.m, i tillegg til å bidra til utvikling av HK-dirs internkontroll på økonomiområdet. Vi krever ikke at du har arbeidserfaring, så nyutdannede er velkomne til å søke.

Eksempler på arbeidsoppgaver

 • Kontrolloppgaver regnskap og tilskuddsmidler, som også innebærer kontakt med eksterne institusjoner
 • Intern og ekstern rapportering
 • Budsjettoppgaver
 • Daglige regnskapsoppgaver/driftsoppgaver
 • Bidra i utviklingsoppgaver og internkontroll

Krav til kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdanning (økonomi/regnskap) på bachelornivå eller tilsvarende realkompetanse
 • Fleksibel, strukturert og sluttfører påbegynte oppgaver
 • Må kunne kommunisere godt både på norsk og engelsk, skriftlig og muntlig

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring med prosjektøkonomi/prosjektarbeid (for eksempel kontroll av innsendte regnskap, kontakt med institusjoner/kontraktsparter, systemkontroll-/bilagskontroll av kontraktsparter, prosjektbudsjett og månedlig regnskaps/internrapportering)
 • Erfaring i bruk av økonomi og regnskapssystemer (fortrinnsvis Unit4), samt fakturasystemer, og bruk av excel som arbeidsverktøy
 • Erfaring fra offentlig økonomistyring
 • Erfaring med utvikling av økonomiprosesser og rutiner

Ønskede personlige egenskaper

 • God på å bygge relasjoner og har en tillitsskapende uttrykksform, samt gode pedagogiske evner
 • Løsnings- og brukerorientert
 • Selvgående og en bidragsyter som deler i det faglige felleskapet
 • Analytisk med interesse for å forstå sammenhenger mellom prosesser, verktøy og menneskelige ressurser

Vi tilbyr

 • Et uformelt, inkluderende og godt arbeidsmiljø
 • Muligheter til faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet for hjemmekontor
 • Gode pensjons- og låneordninger fra Statens pensjonskasse
 • Trening i arbeidstiden
 • Arbeidssted Bergen

LønnsvilkårStillingene vil bli lønnet som førstekonsulent (kode 1408) / rådgiver (kode1434) i lønnsspenn mellom 478 300 – 615 000 (ltr.51– ltr. 66), avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. Trekk til pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse er på to prosent.

Generell informasjon

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

Arbeidsstyrken skal i størst mulig grad speile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring, og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere, til å søke jobb hos oss.

Vi oppfordrer deg til å krysse av i Jobbnorge dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn.

Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Offentlig søkerliste

Opplysninger om deg som søker kan gjøres offentlig, selv om du har bedt om konfidensiell behandling.

Du vil bli varslet dersom ønske om reservasjon fra offentlig søkerliste ikke blir imøtekommet, jf. offentlighetsloven § 25.

Søknad

Søknad og komplett CV med oversikt over utdanning og tidligere praksis, vedlagt skannede vitnemål og attester skal legges inn via lenke på denne siden (Jobbnorge). Vi oppfordrer til å gi tilgang til vitnemålsportalen.

Kontaktaktinformasjon

 • Spørsmål om stillingene kan rettes til avdelingsleder Svanhild Solhaug på tlf. 97778750
 • For generelle spørsmål om stillingen og søknadsprosessen kan HR-leder Hege Rognøy Fossåskaret kontaktes på tlf. 97158729

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS