LEDIG STILLING VED HK-DIR

Medarbeider - nettpublisering

Søknadsfrist: 21.08.2022

HK-dir

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har et samlet, nasjonalt ansvar for forvaltningsoppgaver innen høyere utdanning, høyere yrkesfaglig utdanning og kompetansepolitikk. Vi er faglig rådgiver for Kunnskapsdepartementet, og iverksetter politikken og samordner virkemidlene. Direktoratet skal bidra til å utvikle kvaliteten i utdanning og opplæring, styrke det internasjonale samarbeidet og bidra til digital omstilling av universitet og høyskoler.


Vi jobber for å løfte kompetansen i befolkningen, gjøre utdanning og opplæring av høy kvalitet tilgjengelig for alle hele livet, og sikre arbeidslivet tilgang på kompetent arbeidskraft.

Vi har kontorer i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim.

Les mer om HK-dir her

Vil du være med å gjøre utdanning.no bedre?

Er du god på nettpublisering, digital forvaltning og digital utvikling?

Om stillingen

Direktorat for høyere utdanning og kompetanse søker etter en medarbeider i fast stilling og en midlertidig stilling med varighet ut juni 2023. Arbeidssted for begge stillingene er Tromsø. Arbeidet er knyttet til nettpublisering på utdanning.no, som er et offentlig nettsted for utdannings-, karriere- og yrkesvalg som har mange ulike nettressurser og tjenester rettet mot de som skal ta et karrierevalg. Utdanning.no har et stort nedslagsfelt med mer enn 10 millioner besøk i året. Tjenesten er i stadig utvikling og vi lanserer løpende nye verktøy og tjenester - men har også kjerneinnhold som må kvalitetssikres og videreutvikles.

Hos oss vil du inngå i en avdeling med 21 medarbeidere fordelt på to team: 8 i innholdsteamet og 13 i utviklerteamet.

Den faste stillingen omfatter primært oppgaver knyttet til kvalitetssikring og videreutvikling av utdanningsinformasjon, med spesiell vekt på fagskolene, i tillegg til å arbeide i team med å kvalitetssikre og videreutvikle yrkesbeskrivelsene til Utdanning.no. I stillingen inngår også oppdatering av annet innhold på utdanning.no. Den midlertidige stillingen er spesielt knyttet til å oppdatere innhold og informasjon om bransjeprogram rettet mot arbeidslivet.

Oppgavene for begge stillingene omfatter utstrakt kontakt med eksterne partnere som fag- og bransjeorganisasjoner og læresteder. Det er derfor viktig at du kan samarbeide godt både med eksterne samarbeidspartnere og mot ulike interne fagmiljø. Vi er på jakt etter deg som er et nettode, som er opptatt av kvalitet i innholdet vi presenterer, og som bidrar til brukervennlighet i vårt innhold og tjenester. Vi vil også gjerne at du er systematisk, ryddig og har evne og vilje til å drive med langsiktig arbeid.

Hos oss blir du en del av et team med flinke folk som vil hjelpe deg med å beherske arbeidsoppgavene. Vi gir deg opplæring når du begynner.

Arbeidsoppgaver

 • Oppdatere og kvalitetssikre utdanningsinformasjon på Utdanning.no blant annet innhold for høyere yrkesfaglig utdanning
 • Arbeide i team med å oppdatere og kvalitetssikre yrkesbeskrivelsene på Utdanning.no.
 • Skrive for nett/klarspråk
 • Research og kvalitetssikring mot ulike kilder
 • Kontakt og samarbeid med læresteder og fag og bransjeorganisasjoner
 • Forvaltning av avtaler innen personvern, samtykke ifm GDPR, databehandleravtaler
 • Utvikling av digitale nettjenester

Stillingen kan også bli tillagt andre arbeidsoppgaver innenfor avdelingens ansvarsområde

Kvalifikasjonskrav

Vi krever:

 • minimum bachelorgrad innen media/kommunikasjon, medievitenskap, dokumentasjonsvitenskap, journalistikk, eller andre samfunnsvitenskapelige utdanninger som kan være relevante. Lang og relevant arbeidserfaring kan delvis kompensere for utdanningskravet
 • relevant arbeidserfaring med å skrive for nett og med nettpublisering
 • svært god skriftlig fremstillingsevne, vi legger vekt på klarspråk

Det er en fordel om du har erfaring fra:

 • digital tjenesteutvikling
 • offentlig sektor og digital forvaltning (personvern, avtaler mv)
 • å etablere, utvikle og vedlikeholde oppdaterings- og samarbeidsrutiner

Vi ønsker at du:

 • har evne til å arbeide systematisk og langsiktig
 • har evne til å takle omstilling og til tider høyt arbeidstempo
 • er kvalitets- og detaljorientert
 • har gode samarbeidsegenskaper
 • er løsningsorientert

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • lønnsplassering etter kompetanse
  • stillingstittel som 1434 rådgiver med en årslønn mellom kr. 544 400,- og 636 700,-.
  • for særskilt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
 • fleksibel arbeidstid
 • mulighet for trening i arbeidstiden
 • nye og moderne lokaler i Tromsø sentrum
 • en spennende jobb i et fagfelt som er i sterk utvikling
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som gir gunstig pensjonsordning og mulighet for boliglån, til dette trekkes det 2 prosent av lønnen til lovfestet innskudd

Kontaktperson

 • Mona Mathisen, avdelingsleder i avdeling for utdannings- og arbeidmarkedsinformasjon, e-post: [email protected], telefon: 906 03 322
 • Therese Henriksen, webredaktør utdanning.no, e-post: [email protected], telefon: 476 38 947

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

I HK-dir tror vi at mangfold gir oss bredere perspektiver, og at medarbeidere med ulik livserfaring og fagkombinasjoner vil gjøre oss i stand til å finne enda flere gode løsninger på våre oppdrag. Vi oppfordrer derfor alle til å søke jobb uten hensyn til alder, kjønn,funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Du er også velkommen til å søke selv om du ikke kan vise til en sammenhengende yrkeskarriere.

Vi legger forholdene til rette forpersoner med nedsatt funksjonsevne. Hvis du har funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV-en kan du bli positivt særbehandlet hvis du krysser av for dette når du søker stillingen. Vi vil invitere minst én kvalifisert søker i hver avdisse gruppene til intervju. For å bli positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle visse krav.

Les mer om dette på arbeidsgiverportalen.

Avkryssing i Jobbnorge danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Offentlig søkerliste

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren selv ber om ikke å føres opp på søkerliste, jf. Offentligloven § 25. Søkere vil i så tilfelle bli informert om dette på forhånd.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS