Ledig stilling ved Statistisk sentralbyrå

Førstekonsulent / rådgiver / seniorrådgiver (Avdeling for nasjonalregnskap og næringsstatistikk)

Søknadsfrist: 20.06.2019

Vil du jobbe med energi-, miljø- og transportstatistikk?

Statistisk sentralbyrå søker etter deg om ønsker å jobbe med produksjon og videreutvikling av våre statistikker innen energi-, miljø- og transportfeltet.

Stillingen er knyttet til arbeidet i Seksjon for energi-, miljø- og transportstatistikk. Seksjonen har 28 medarbeidere og holder til i Kongsvinger. Seksjonen har ansvar for statistikk for transport, energi, utslipp til luft, vann, avløp, renovasjon og materialstrømmer.

Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrå - tall som forteller


Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for offisiell statistikk i Norge og har en omfattende forsknings- og analysevirksomhet. Vi har rundt 850 medarbeidere lokalisert i Oslo og Kongsvinger, i tillegg til intervjuere over hele landet.

SSB publiserer daglig statistikk og analyser på ssb.no og har et stort kontaktnett, også internasjonalt.

Vi er en kompetansebedrift med faglig utfordrende arbeidsoppgaver, som satser målrettet for å modernisere SSB og bygge en fremtidsrettet organisasjon.

Det er nå ledig en stilling som førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver innenfor seksjonens arbeidsområder.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og gjennomføre produksjon knyttet til statistikk på seksjonens områder
 • Utvikling, drift, kvalitetssikring og dokumentasjon av statistikker
 • Tolke resultater og gjøre enkle og mer avanserte analyser
 • Presentere resultatene i artikler, tabeller og figurer på ssb.no
 • Kommunikasjon med oppgavegivere og brukere av statistikken
 • Noe reising og internasjonal representasjon kan bli aktuelt
 • Stillingen kan bli tillagt andre oppgaver innen seksjonens arbeidsområder

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på mastergradnivå, fortrinnsvis innen statistikk, økonomi, samfunnsfag eller teknisk-naturvitenskapelige fag
 • Det er en fordel om du har erfaring og kunnskap relatert til seksjonens områder
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Gode IT kunnskaper, ønskelig med kompetanse på SAS eller andre statistikkprogrammer
 • Relevant arbeidserfaring kan kompensere for krav til utdanning

Utdanningsretning

 • Økonomi
 • Natur- og miljøfag
 • Matematikk

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper

 • Gode analytiske evner og god tallforståelse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk
 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • Løsningsorientert og målrettet
 • Evne til initiativ og nytenkning
 • Gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Lønn som førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver (1408/1434/1364), kr 456 400- til kr 655 400 etter kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.
 • Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning fra Statens pensjonskasse
 • Lyse og trivelige lokaler i Kongsvinger
 • Et godt faglig miljø som gir gode muligheter for egenutvikling
 • En kunnskapsrik organisasjon, utfordrende arbeidsoppgaver, og et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø

Generelt

 • Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen. Søkere som blir innkalt til intervju, bes ta med originaler eller bekreftede kopier av attester og vitnemål. Vi utfører kontroll av dokumenter.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.
 • Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, alder, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, må være innforstått med at denne opplysningen kan brukes til registreringsformål jf. regjeringens arbeid med inkluderingsdugnaden

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Ref. nr.: 19/886

Søk på stillingen

Kontaktinfo: