Ledig stilling ved Havforskingsinstituttet

Rådgiver / seniorrådgiver - Utvikling av datavarehus og styringsinformasjon

Søknadsfrist: 30.06.2019

Om stillingen

Ved Havforskningsinstituttet har vi behov for å utvide vår kompetanse i skjæringspunktet økonomi – informasjonsteknologi for å kunne levere bedre økonomiske analyser av vår aktivitet. I den anledning ønsker vi å ansette en rådgiver/seniorrådgiver som skal jobbe med å designe, videreutvikle og forvalte instituttets finansielle datavarehus og styringsinformasjon.

Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet er et av Europas største marine forskningsmiljø. Vi har ca. 1000 {{Candidate.Name}} tilsatte og en rekke forskningsfasiliteter og laboratorier av høy internasjonal standard.


Havforskningsinstituttet eier og drifter seks forskningsfartøy. Vårt hovedkontor ligger i Bergen, vi har avdeling i Tromsø og forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen.

Stillingen er fast og plassert i direktørens stabsenhet, Finans og analyse med arbeidssted Bergen. Enhetens hovedansvarsområder er overordnet styrings- og ledelsesinformasjon, periodisk rapportering, budsjett og analyser.

Arbeidsoppgaver

Du får ansvaret for videreutvikling og forvaltning av instituttets datavarehus (SAP Business Objects) og digitale styringsinformasjon. Fra 2018 benytter HI system løsninger og tjenester fra DFØ (Direktoratet for økonomistyring) for regnskap, lønn og innkjøp. Datavarehuset skal nå integrere data fra disse og andre systemer. Dette arbeidet organiseres som et prosjekt som du skal lede. En viktig oppgave er å være kontakt og bindeledd mot instituttets ledelse, interne brukere av informasjon og analyser, IT seksjonen, DFØ og system leverandører.

Kvalifikasjoner

Til stillingen ønsker vi en person med relevant utdanning fra universitet/høyskole på mastergrad, fortrinnsvis innen økonomi/IKT. Erfaring fra utvikling og forvaltning av datavarehus og fremtidsrettede rapporteringsløsninger er nødvendig. Du må kunne se sammenhengen mellom Havforskningsinstituttets styringsmodell, informasjonsbehov og en hensiktsmessig oppbygging av datavarehuset og andre digitale styringsverktøy, for økonomiske analyser. Erfaring fra prosjektledelse, integrasjonsløsninger og regnskapssystemer vektlegges også.

Det legges vekt på personlige egenskaper; gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper og evne til å arbeide selvstendig, effektivt og målrettet. Du har evne til å kombinere design og forretningsforståelse. Du må kunne på en utadvendt måte formidle din innsikt i trender og teknologi på en god måte til kollegaer med annen faglig bakgrunn, og evne til å se analysebehov og måter for bedre administrasjon og styring av instituttet.

Gode norsk (og engelsk) kunnskaper, skriftlig og muntlig er nødvendig.

Vi tilbyr

  • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver
  • arbeid i et nasjonalt institutt med sentrale oppgaver innen miljø og ressursforvaltning
  • godt arbeidsmiljø med mange forskjellige arbeidsoppgaver og interaksjonsflater.
  • fleksibel arbeidstid, gode pensjonsordninger og velferdstilbud

Stilling lønnes alt etter kvalifikasjoner som rådgiver/seniorrådgiver etter statens lønnsregulativ.

Spørsmål om stillingen

Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med:

Havforskningsinstituttet er en IA-virksomhet som er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke stillingen.

Søknad sendes elektronisk via link på denne siden med CV, relevante attester og vitnemål.

Søk på stillingen