LEDIG STILLING VED FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTTS

Forsker - fysikk eller matematikk

Søknadsfrist: 09.05.2021

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 780 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Har du utdanning innen fysikk eller matematikk?

Vil du jobbe med utvikling av missiler?

På FFI støtter vi Forsvaret med utnyttelse og videreutvikling av norskutviklede missiler. Arbeidet omfatter alt fra kortsiktig støtte til langsiktig forskning og utvikling med tanke på forbedringer i nye generasjoner missiler.

Vi ser nå etter en ny kollega som kan bidra med nye ideer innen modellering, simulering og dataanalyse rettet mot missilanvendelser. Hos oss får du jobbe i et tverrfaglig miljø og får gode muligheter til å utvikle deg faglig og karrieremessig.

Arbeidsoppgavene dine vil for eksempel være bearbeiding, analyse og visualisering av data, utvikling av analyse- og simuleringsverktøy, samt utvikling og bruk av modeller innen missilteknologi.

Du må gjerne være nyutdannet med master- eller doktorgrad innen fysikk, anvendt matematikk, matematisk modellering og/ eller signalbehandling. Erfaring med eller interesse for programmering vil være en fordel.

Som person trives du godt når du får stor frihet og muligheten til å påvirke din egen arbeidshverdag. Du er proaktiv, fremoverlent og liker å tenke utenfor boksen. Du jobber godt alene, men ser også verdien i å samarbeide med kolleger. Du er opptatt av å tilegne deg ny kunnskap og kompetanse.

Arbeidsspråket vårt er norsk, men du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på både norsk og engelsk. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Stillingstittelen din vil være forsker.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn, hull i CV-en eller behov for fysisk tilrettelegging. FFI ønsker flere kvinner i denne typen stillinger, kvinner oppfordres derfor til å søke. Nyutdannede oppfordres til å søke.

Vi kan tilby et unikt tverrfaglig miljø med spennende utfordringer. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter, og andre sosiale tilbud.

De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til FFIs krav. For denne stillingen kreves at kandidaten har kun norsk statsborgerskap. Les mer om sikkerhetsklarering på ffi.no.

Lønnen på FFI følger statens lønnsregulativ og beregnes ut ifra relevans, nivå og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å henvende deg til:

  • Forsker Hans Christian Palm, tlf. 63 80 76 54 eller
  • Forskningsleder Lars Trygve Heen, tlf. 63 80 72 42 / 916 40 470

Send elektronisk søknad merket ref. 2021/00843, vedlagt kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning og attester fra arbeidserfaring, innen 9. mai 2021.

Referansenr: 2021/00843

Søk på stillingen

Kontaktpersoner:

Hjemmeside: www.ffi.no

Powered by Labrador CMS