LEDIG STILLING VED FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTTS

Doktorgradsstipendiat innen analytisk kjemi

Søknadsfrist: 18.05.2021

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 780 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Vil du forske på kjemiske stridsmidler og giftige industrikjemikalier?

Vi søker doktorgradsstipendiat innen analytisk kjemi

På FFI jobber vi med trusselforståelse, sårbarhetsanalyser, og beskyttelses- og beredskapstiltak mot kjemiske (C), biologiske (B), radiologiske (R) og nukleære (N) midler og våpen, samt mot eksplosiver (E) og andre farlige stoffer (CBRNE). Som del av denne virksomheten har FFI rollen som nasjonalt CBRE beredskapslaboratorium. Laboratoriet er akkreditert for analyse av kjemiske stridsmidler i henhold til ISO 17025, og har en stor instrumentpark som omfatter avanserte analyseinstrumenter som GC-MS/MS, HR-LC-MS/MS, NMR m.m.

Vi ser nå etter en dyktig og motivert doktorgradsstipendiat i analytisk kjemi til et fireårig engasjement. Du vil inngå i et etablert forskningsmiljø hvor forskere med ulik spesialisering innen kjemi og andre fagfelt arbeider tett sammen for å oppnå felles mål. Det kan bli mulig å søke på en fast forskerstilling som utlyses i slutten av stipendiatperioden.

Formålet med doktorgradsstudiet er å øke kunnskap om analyse av kjemiske stridsmidler og giftige industrikjemikalier etter en hendelse. Studien skal gi bedre grunnlag for valg av type prøver fra et åsted for å undersøke tilstedeværelse av farlige kjemikalier. Gjenfinningsgraden av relevante kjemikalier i ulike materialer skal studeres ved å utvikle og bruke velegnete analyseteknikker for påvisning etter eksponering.

Inkludert i stillingen er 25 % pliktarbeid som vitenskapelig assistent. Oppgavene omfatter involvering i laboratoriets løpende drift og vedlikehold av instrumentparken, deltakelse i analyseoppdrag og annet relevant arbeid.

Nødvendige kvalifikasjoner er relevant utdanning på masternivå med svært gode resultater. Det kreves erfaring innen organisk analytisk kjemi. Det er ønskelig med erfaring med kromatografi og massespektrometri. Kjennskap til toksikologi og statistikk for analytisk kjemi er en fordel.

Du er løsningsorientert, med gode analytiske evner og praktisk innsikt. Du er også nøyaktig, har høy gjennomføringsevne og trives godt når du skal tenke nytt og utfordre det eksisterende. Du trives godt når du samarbeider med kolleger, men evner også selv å drive arbeidet ditt fremover.

Arbeidsspråket vårt er norsk, men du må kunne skrive og prate godt på både norsk og engelsk. Stillingen forutsetter at du selv søker, og blir tatt opp til, doktorgradsprogram ved et norsk universitet senest tre måneder etter tiltredelsesdato.

De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til FFIs krav. Les mer om sikkerhetsklarering på ffi.no.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn, hull i CV-en eller behov for fysisk tilrettelegging. FFI ønsker flere kvinner i denne typen stillinger, kvinner oppfordres derfor til å søke. Vi oppfordrer også nyutdannede til å søke.

Vi kan tilby et unikt tverrfaglig miljø med spennende utfordringer. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter, og andre sosiale tilbud.

De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til FFIs krav. Les mer om sikkerhetsklarering på ffi.no.

Lønnen på FFI følger statens lønnsregulativ og beregnes ut ifra relevans, nivå og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Ved spørsmål om stillingen kan du henvende deg til:

  • Seniorforsker Helene Thorsen Rønning tlf. 922 63 983, eller
  • Forskningsleder Hanne Breivik tlf. 928 50 189

Send elektronisk søknad, vedlagt kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning og attester fra arbeidserfaring, innen 18. mai 2021. Ref. nr. er 2021/00893.

Referansenr: 2021/00893

Søk på stillingen

Kontaktpersoner:

Hjemmeside: www.ffi.no

Powered by Labrador CMS