LEDIG STILLING VED FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT FFI

Kvalitetsrådgiver

Søknadsfrist: 20.02.2024

Ønsker du å være en pådriver innen videreutviklingen av kvalitetsarbeidet ved Forsvarets forskningsinstitutt?

Din jobb blir å lede arbeidet med videreutviklingen av FFIs styrings- og ledelsessystem, og skal støtte og veilede ansatte og ledere i bruken av dette. Du vil ha et særskilt ansvar for å etablerere gode rutiner knyttet til forvaltningen av FFIs interne regelverkshierarki, og for at interne regelverk og styrende dokumenter utvikles i samsvar med forsvarssektorens og FFIs egne krav. Du vil i tillegg bidra i FFIs arbeid med kontinuerlig forbedring og strategiske utvikling.

Du vil ha overordnet fagansvar for styrings- og ledelsessystemet, herunder inneha rollen som systemadministrator.

Arbeidsoppgaver

Dine arbeidsoppgaver vil blant annet være:

 • Utvikle og ivareta styrings- og ledelsessystemet slik at det blir et effektivt verktøy for ledere og øvrige ansatte. 
 • Sørge for at styrings- og ledelsessystemet understøtter arbeidet med kontinuerlig forbedring og utvikling ved FFI. 
 • Bidra til å forvalte og utvikle FFIs interne regelverk og styrende dokumenter, i rollen som FFIs regelverkskoordinator. 
 • Bidra til å utvikle relevante mål innen fagområdet, og sikre etterlevelse.
 • Øke bevissthet, kompetanse og motivasjon hos FFIs ledere og øvrige ansatte for å se gevinsten ved bruk styrings- og ledelsessystemet, og bidra til at FFIs kultur for å utnytte dette forsterkes.
 • Etablere gode rutiner for bruk av systemets funksjonaliteter, og etablere gode tverrfaglige prosesser for dette. 
 • Bistå ledere og ansatte i å kartlegge prosesser knyttet til interne regelverk og styrende dokumenter. 
 • Inneha det overordnede koordineringsansvaret for å implementere ny planstruktur i styrings- og ledelsessystemet, herunder bistå ansvarlige ledere og fagenheter i implementering og etterlevelse av prosesser.

Kvalifikasjoner

 • Du har relevant fullført master fra universitet/høgskole. Fortrinnsvis innen administrasjon, kvalitet, risikostyring eller tilsvarende.
 • Minimum 5 års erfaring med kvalitetsarbeid, gjerne fra større virksomheter.
 • Du har god kunnskap om relevant lov og avtaleverk, herunder sikkerhetsloven og verdivurdering av dokumenter.
 • Det vil være en stor fordel om du har erfaring med styrende dokument, risikostyring og avvikshåndtering. Det vil også være en fordel om du har erfaring med å lede eller fasilitere prosesser.
 • Du har kjennskap til og erfaring fra forsvarssektoren.
 • Du har god kunnskap og erfaring med digitale verktøy.

Personlige egenskaper

Som kvalitetsrådgiver har du en viktig rolle som ressursperson og sparringspartner i FFIs kvalitetsarbeid. Vi ser etter deg som ønsker å være en pådriver innen utvikling og implementering av prosesser og styrende dokumenter. Du vil jobbe tett sammen med ansvarlige for HMS- og risikomodulen i kvalitets- og ledelsessystemet, vi ser derfor etter deg som er strukturert og som har gode samarbeidsevnerPersonlige egenskaper vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

Vi kan tilby utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig og utviklingsorientert miljø. Vi har fleksibel arbeidstid, sommertid, bedriftsidrettslag, tilskuddsordning for trening på treningssenter og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger. 

De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres på nivå Hemmelig/ NATO Secret. Du kan lese mer om sikkerhetsklarering på ffi.no. Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn, hull i CV-en eller nedsatt funksjonsevne. 

Lønnen på FFI følger Statens lønnsregulativ, og beregnes ut ifra relevans og nivå på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse. 

Stillingen lønnes fra kr 592.000 - kr 683.000 pr. år avhengig av relevant erfaring og utdanning. Det trekkes to prosent pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte:

 • Sjef Strategisk HR Gunn Eva Høgseth, tlf. 957 80 629

Send søknad vedlagt kopier av vitnemål fra høyere utdanning, samt attester fra arbeidserfaring som er relevante for stillingen, innen 20.02.2024.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS