LEDIG STILLING VED FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTTS

Strategisk kommunikasjonsrådgiver

Søknadsfrist: 01.06.2021

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 780 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Vi har en ledig plass på teamet som kommuniserer hvordan kunnskap og morgendagens teknologi styrker Forsvaret og trygger samfunnet. Har du lyst til å være med?

Morgendagens løsninger for et sterkere forsvar og økt samfunnssikkerhet utvikles ved FFI. Gjennom forskning og utvikling, rådgivning, analyser og innovasjoner legger FFI et faglig grunnlag for nasjonale veivalg og realiserer mulighetene i teknologiske fremskritt til beste for det norske samfunnet.

Nå søker vi en seniorrådgiver til teamet som har det strategiske ansvaret for FFIs kommunikasjon. I enheten for strategisk kommunikasjon kommer du tett på alle sider ved instituttets virksomhet. Du får en mulighet til å ta pulsen på et av de mest vitale teknologimiljøene i landet, og den faglige utfordringen som følger med ansvaret for å skape historiene som ærlig, effektivt og målrettet kommuniserer hvem vi er, og hva vi gjør. Du vil både delta i formuleringen av instituttets sentrale budskap og får et ansvar for å bidra til å styrke instituttets posisjon og viktigste relasjoner.

Kommunikasjonsrådgiver skal blant annet:

Støtte kommunikasjonsdirektør og instituttets ledelse i kommunikasjonsfaglige utfordringer og muligheter av strategisk betydning.

Rådgi FFIs administrerende direktør og instituttledergruppen om FFIs deltakelse, tilstedeværelse og synlighet på ulike arrangementer og arenaer.

Bistå med utvikling og implementering av strategier for kommunikasjon og krisehåndtering.

Lede og bistå i planlegging og gjennomføring av strategisk viktige initiativer og aktiviteter, som høynivåbesøk og arrangementer.

Bygge bro mellom strategi og operativ virksomhet i kommunikasjonsenheten.

Skrive og/eller kvalitetssikre taler, kronikker og presentasjoner for administrerende direktør.

Følge tett med på den løpende debatten i samfunnet som er relevant for Forsvarets utvikling og samfunnets sikkerhet, spesielt innen forskning og utvikling.

Nødvendige kvalifikasjoner:

Relevant utdanning fra universitet/høgskole på masternivå. Lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.

Erfaring med strategisk kommunikasjonsrådgivning, helstpå toppledernivå i større virksomheter.

God forståelse for politikk, offentlig forvaltning, samfunnsliv og kommunikasjon.

Journalistisk eller kommunikasjonsfaglig erfaring og stor samfunnspolitisk interesse.

Kjennskap til forsvarssektoren og teknologiens betydning for forsvar og sikkerhet er en fordel, men ikke et krav.

Som person har du gode analytiske ferdigheter og evne til å tenke strategisk om instituttets rolle og betydning for Norges sikkerhet i en tid som preges av sikkerhetspolitisk uforutsigbarhet, et komplekst trusselbilde og rivende teknologisk utvikling. Du trives med å jobbe i en stor og kompleks virksomhet, samarbeider godt med andre, er en god leder av team og prosesser, har sterk integritet, og er strukturert, selvstendig og proaktiv i arbeidet ditt.

Det er nødvendig med svært gode fremstillingsevner på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn, hull i CV-en eller behov for fysisk tilrettelegging.

Vi kan tilby et unikt tverrfaglig miljø med spennende utfordringer. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter, og andre sosiale tilbud.

De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til FFIs krav. Les mer om sikkerhetsklarering på ffi.no.

Lønnen på FFI følger statens lønnsregulativ og beregnes ut ifra relevans, nivå og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til HR-sjef Trine Jørgensen, tlf. 988 99 400.

Faglige spørsmål om stillingen kan rettes til kommunikasjonsdirektør Eskil Grendahl Sivertsen på epost [email protected] eller telefon 926 89 277.

Referansenr: 2021/01072

Søk på stillingen

Kontaktpersoner:

Hjemmeside: www.ffi.no

Powered by Labrador CMS