Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Førsteamanuensis knyttet til universitetspedagogikk

Søknadsfrist: 25.05.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for pedagogikk ble opprettet i 1938 og er ett av tre institutter ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

Forskningen bygger på tradisjoner fra både samfunnsvitenskap og humaniora og instituttet ivaretar derfor en stor faglig bredde. IPED har i dag ca. 100 ansatte, fordelt på ca. 49 fast vitenskapelig ansatte, 35 stipendiater og 16 administrativt ansatte. Instituttet har ca. 900 studenter.

Om stillingen

En midlertidig 20 % førsteamanuensisstilling er ledig ved Institutt for Pedagogikk (IPED), knyttet til det universitetspedagogiske fagområdet (LINK-UP). Stillingen er for en periode på ett år.

Stillingen skal bidra med undervisningskompetanse og utviklingsarbeid inn mot kursporteføljen på det universitetspedagogiske feltet ved Universitetet i Oslo. Arbeidsoppgavene vil bestå i å holde kurs for vitenskapelige ansatte, og bistå planlegging, gjennomføring og evaluering av aktiviteter rettet mot de ulike fakultetene ved UiO. Personen som ansettes vil arbeide med veiledning og støtte i forbindelse med pedagogiske utviklingsprosjekter ved UiOs fakulteter.

Undervisningsutvikling for å styrke studentenes læring er et sentralt strategisk satsingsområde for Universitetet i Oslo. LINK – Senter for læring og utdanning - er etablert for å styrke den universitetspedagogiske kvalifiseringen av vitenskapelige ansatte og kvaliteten på studietilbudene ved Universitetet i Oslo gjennom ulike utviklingsprosjekter i samarbeid med fakultetene. En ambisjon for dette arbeidet er å bygge på og videreutvikle forskningsbasert kunnskap om undervisning og studenters læring på en systematisk måte.

Arbeidsoppgaver:

 • Undervisning innen det universitetspedagogiske feltet, herunder planlegging og gjennomføring av kurstilbud for vitenskapelig ansatte – på norsk og engelsk
 • Veiledning og støtte i forbindelse med pedagogiske utviklingsprosjekter ved UiOs fakulteter
 • Bidra til erfaringsdeling og spredning av forskningsbasert kunnskap innen universitetspedagogikk
 • Bidra til å styrke forskningsbasert kunnskap om undervisning og studenters læring

Kvalifikasjonskrav

 • Doktorgrad eller tilsvarende kvalifikasjoner i pedagogikk, helst med spisskompetanse innen det universitetspedagogiske fagområdet
 • Utdanningsfaglig kompetanse
 • Dokumenterte kvalifikasjoner med undervisning og kompetanseutvikling innen det universitetspedagogiske feltet, herunder planlegging og gjennomføring av kurstilbud for vitenskapelig ansatte – på norsk og engelsk
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning for å kunne utføre alle stillingens oppgaver

Personlige egenskaper

 • Solid pedagogisk og faglig formidlingsevne
 • Bred oversikt over høyere utdanning som forsknings- og praksisfelt, og erfaring med oversettelse av forskningsbasert kunnskap inn i pedagogiske utviklingsprosjekter - i tett samarbeid med ulike fagmiljøer
 • Kunnskap om teknologisk støtte i læringsdesign og utvikling av sammensatte læringsomgivelser
 • Kunnskap om og forståelse for pedagogiske utviklingsprosesser i komplekse organisasjoner
 • Erfaring med kompetanseutvikling hos både vitenskapelig og teknisk-/administrativt ansatte
 • Evne til å kombinere pedagogisk teori og praktisk anvendelse.

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr 643 200 til kr. 708 000 avhengig av kompetanse, i stilling som førsteamanuensis (stillingskode 1011)
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Akademiske arbeider (Inntil 10 vitenskapelige publikasjoner)
 • Pedagogisk mappe på 3-6 sider som dokumenter utdanningsfaglig kompetanse og erfaring, inkludert et refleksjonsnotat der egen praksis og læringssyn forankres i SoTL-kriteriene (fokus på studentenes læring, utvikling over tid, en forskende tilnærming og en kollegial holdning og praksis)
 • Beskrivelse av kvalifikasjoner innen formidling, administrasjon og ledelse
 • Vitnemål og attester
 • Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.
 • Det skal benyttes intervju i tilsettingsprosessen, og det kan bli aktuelt med prøveundervisning. I rangeringen av kompetente søkere vil universitetspedagogisk erfaring og kvalifikasjoner telle mest.

Andre opplysninger

Vennligst se Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO og Regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS