Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Førsteamanuensis i numismatikk

Søknadsfrist: 26.03.2021

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo (KHM) er ett av landets største kulturhistoriske museer, og er et forskningsintensivt museum og en universitetsenhet med status på linje med UiOs fakulteter. Det rommer den største arkeologiske-, etnografiske- og numismatiske samlingen i Norge. Museet inkluderer også vikingskipene på Bygdøy, kirkekunstsamling fra middelalderen, klassiske og egyptologiske samlinger fra Middelhavslandene samt et runearkiv.

Ved Kulturhistorisk museum, Seksjon for etnografi, numismatikk, klassisk arkeologi og universitetshistorie (SENKU) er det ledig en fast stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i numismatikk med nord-europeisk middelalder som periode.

Kulturhistorisk museum (KHM) forvalter de største arkeologiske, numismatiske og etnografiske samlingene i Norge. Museet har en betydelig samling mynter, pengesedler og medaljer, fra antikken til moderne tid, og har også landets mest omfattende numismatiske fagbibliotek. Museet har forvaltningsansvar for myntfunn og eksport av numismatika.

Forskningen på området innretter seg spesielt mot antikken, vikingtiden og norsk og nord-europeisk middelalder. På disse områdene har museet samlinger av internasjonalt format, særlig av norsk, skandinavisk, angelsaksisk og tysk mynt.

Arbeidsoppgaver:

Vi søker en forsker med bakgrunn i numismatikk, historie, arkeologi eller liknende. Søkeren forventes å initiere forskning og bidra til å utvikle forskningsprosjekter i tråd med museets satsninger. Forskeren vil gå inn i forskergruppen ‘Money and its use in the Middle Ages’ (europeisk middelalder), som utforsker nye problemstillinger omkring penger, oppfatninger av verdi og standarder og ritualer som involverer penger i numismatisk, historisk og kulturhistorisk perspektiv. Målet er å skape en ledende skandinavisk og nord-europeisk forskergruppe på mynt- og pengehistorie i perioden. Museet legger vekt på at de numismatiske samlingene skal aktiveres i større forskningsmessige sammenhenger.

Søker forventes likeledes å arbeide aktivt med ulike typer musealt arbeid innenfor hele museets virkefelt. Den utlyste stillingen er knyttet til museets løpende oppgaver innen kulturminne- og samlingsforvaltningen. Sentrale oppgaver vil være saksbehandling av myntfunn i henhold til Kulturminnelovens bestemmelser, samlings- og gjenstandsarbeid, dokumentasjon og databasearbeid, faglig rådgiving med hovedvekt på norske forhold fra middelalder til moderne tid, samt arbeid med utstillinger og annen formidling.

I stillingen inngår 50 prosent forskningstid og 50 prosent musealt arbeid, herunder administrasjon.

Kvalifikasjonskrav

 • Doktorgrad eller tilsvarende i numismatikk, historie eller arkeologi eller andre relevante fag.
 • Dokumentert kompetanse innen numismatikk (inkludert europeisk middelalder).
 • Gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig, på engelsk og/eller et skandinavisk språk. Søkere som ikke behersker skandinavisk språk må kunne dokumentere slik kompetanse etter to år.
 • Søkere som ikke har dokumentert universitetspedagogisk basiskompetanse må opparbeide dette innen to år fra ansettelse.

Andre kvalifikasjoner som vektlegges:

 • Erfaring fra saksbehandling, samlingsforvaltning, herunder databasearbeid.
 • Relevant gjenstandskunnskap.
 • Erfaring fra prosjektarbeid og forskningssamarbeid.
 • Formidlingserfaring, herunder museumsutstillinger.
 • Internasjonal publiseringsprofil og nettverk.
 • Faglig bredde.
 • Gode samarbeidsevner.

Vurderingsgrunnlag

Vurderingsgrunnlaget er søkernes vitenskapelige kvalifikasjoner, samt andre faglige kvalifikasjoner som kan bidra til å utløse kunnskapspotensialet i samlingene og forvaltningsarbeidet. Likeså vil søkernes potensial for fremtidig relevant forskning vektlegges. Ved vurdering av søkernes vitenskapelige kompetanse vil arbeider fra de fem siste årene bli vektlagt. Originalitet og evne til faglig fornying vil telle mer enn kvantitet.

Bred faglig tilnærming, evne til helhetstenkning og gode samarbeidsevner vil bli vektlagt i vurderingen.Videre vil også kvalifikasjoner innenfor utdanning og undervisning, formidling, administrasjon, samt også personlige kvalifikasjoner, vektlegges.

En sakkyndig komité vil vurdere søknadene. De høyest rangerte kandidatene etter den sakkyndige bedømmelsen vil bli invitert til intervju og prøveforelesning.

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr 618 000,- til kr 708 000,- avhengig av kompetanse, i stilling som førsteamanuensis (stillingskode 1011)
 • Et faglig stimulerende og hyggelig arbeidsmiljø
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen og beskrivelse av egen forskning, eventuelt kort skisse til forskningsprosjekt med relevans for stillingen).
 • CV (utdanning, arbeidserfaring, museums- og undervisningserfaring og andre relevante kvalifikasjoner)
 • Fullstendig publikasjonsliste
 • Inntil 5 vitenskapelige arbeider (ikke mer enn 500 sider totalt), som anses som særlig relevante for stillingen.
 • Beskrivelse av kvalifikasjoner innen formidling, administrasjon og ledelse
 • Redegjørelse for og dokumentasjon av andre kvalifikasjoner
 • Vitnemål og attester

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Andre opplysninger

Vennligst se Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO og Regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne eller hull i CV til å søke stillingen. UiO vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til statistikkformål.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS