Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Førsteamanuensis i lungemedisin (20 %) ved klinikk for indremedisin og laboratoriefag

Søknadsfrist: 17.02.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser to Sentre for fremragende forskning (SFF) og fem K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Institutt for klinisk medisin, Campus Ahus

Om stillingen

Det er et ledig vikariat som førsteamanuensis (stillingskode 1011), 20 % ved Klinikk for indremedisin og laboratoriefag, Campus Ahus.

Oppstart er satt til høstsemesteret 2022 med en ansettelsesperiode på to år.

Arbeidsoppgaver

Undervisningsoppgavene i stillingen er knyttet til medisinstudiet ved Universitet i Oslo, og førsteamanuensen vil ha ansvar for undervisning og eksamensavvikling i lungemedisin sammen med øvrig lærerstab. Undervisningen gis i form av forelesninger, seminarer, klinikker, kurs og smågrupper. Undervisningsoppgavene vil kunne endres iht. aktuelt behov. Forskningsoppgavene vil være knyttet til lungemedisin.

Kvalifikasjonskrav

For førsteamanuensis:

 • Norsk doktorgrad eller tilsvarende

 • Arbeidsoppgavenes faglige nivå krever at den som tilsettes har autorisasjon som lege og relevant klinisk erfaring.

 • Undervisningsformen og forskningsoppgavene krever dessuten at den som ansettes har tilgang til og deltar i den kliniske virksomheten ved Akershus universitetssykehus, Lungemedisinsk avdeling.

Det er derfor et absolutt krav at den som ansettes i førsteamanuensisstillingen, samtidig innehar stilling som overlege ved nevnte sykehusavdeling. Ved opphør av nevnte tilknytning som lege ved avdelingen, vil ansettelsen som førsteamanuensis også opphøre.

Søkere som ikke tilfredsstiller ovennevnte krav, vil ikke kunne utføre de tiltenkte undervisnings- og forskningsoppgavene, og kvalifiserer dermed ikke for stillingen. Vi ber derfor om at det fremgår eksplisitt av søknaden hvorvidt søkeren møter dette kravet.

Undervisningsspråket er norsk, og det forutsettes derfor at man kan undervise på norsk eller annet skandinavisk språk.

Det kreves dokumentert undervisningserfaring, og erfaring med stillingens undervisnings- og forskningsoppgaver tillegges vekt. Forskningserfaring innen lungemedisin vil bli tillagt særlig vekt.

Personlige egenskaper

 • Overlege med kompetanse til å undervise medisinstudenter i lungemedisin
 • Akademisk kompetanse med erfaring fra prosjektledelse og kliniske studier
 • Aktiv publisering i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter
 • Ambisjoner om å tilby høykvalitetsundervisning for medisinerstudenter
 • Ambisjoner om å utvikle egne forskningsprosjekter
 • Personlig egnethet og samarbeidsevne vil bli vektlagt ved ansettelse.

Vi tilbyr

 • Vikariat i 20 % stilling for to år
 • Lønn etter kompetanse som førsteamanuensis (stillingskode 1011), brutto årslønn tilsvarende fra kr 630 000 – 727 837 I full stilling
 • Kompetanseutvikling i et stimulerende og hyggelig akademisk miljø
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Kopier av vitnemål og attester
 • Eventuelle faglige arbeider som det skal tas hensyn til ved bedømmelsen
 • Referanseliste (3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)
 • Beskrivelse av dine kvalifikasjoner når det kommer til administrasjon, lederskap og undervisning.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”.

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet.

Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Aktuelle kandidater innkalles til intervju.

Andre opplysninger

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

En sorteringskomité vil invitere de mest aktuelle kandidatene til å sende inn inntil 10 vitenskapelige arbeider for sakkyndig bedømmelse. Vitenskapelige arbeider skal av den grunn ikke lastes opp sammen med søknaden.

Det skal benyttes intervju i tilsettingsprosessen. I rangeringen av kompetente søkere vurderes hele bredden av kvalifikasjoner.

Andre opplysninger

Vennligst se Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO og Regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For nærmere opplysninger om stillingen, klinikkleder, professor Trygve Holmøy, mobil

Ved spørsmål om innlegging av elektronisk søknad og saksgang, kontakt personalrådgiver Maren mailto:[email protected]Retterstøl Olaisen: Tlf. (+47) 22 850545, e-post: [email protected]

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS