Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Førsteamanuensis - Religion og etikk fagdidaktikk

Søknadsfrist: 30.03.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) er et av tre institutter ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet. ILS er Norges ledende miljø innen fagdidaktikk, utdanningsledelse og praksisrelevant skoleforskning, og har ansvar for Norges første senter for fremragende utdanning, ProTed, som er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø.


Ved instituttet ligger også EKVA (Enhet for Kvantitative Utdanningsanalyser) og fire fakultære forskergrupper (CLEG, TEPEC, SISCO og LEA). Instituttet har ca. 400 studenter i praktisk-pedagogisk utdanning og forvalter UiOs femårige lektorprogram som tar opp ca 300 studenter hvert år. Ca. 200 studenter følger instituttets masterprogram i utdanningsledelse. I samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo og Equinor driver ILS også studieprogrammet Teach First Norway. ILS har ca. 40 administrative og 100 vitenskapelige ansatte.

Om stillingen

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

En fast stilling som førsteamanuensis i religion og etikk fagdidaktikk er ledig ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS). Ytterligere informasjon om ILS finnes på instituttets hjemmeside.

Religion og etikk fagdidaktikk er et forsknings- og undervisningsfelt ved ILS som retter seg mot undervisning og læring i faget Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) på ungdomstrinnet og i faget Religion og etikk på videregående trinn i norsk skole.

Stillingen vil være knyttet til det femårige lektorprogrammet ved UiO og til årsenheten Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) heltid og deltid, samt til doktorgradsopplæringen.

Den som tilsettes skal kunne gi undervisning og veiledning i fagområdets fulle bredde og bidra til forskningen på fagområdet ved instituttet gjennom deltakelse i en av forskergruppene Studies of Instruction across Subjects and Competences (SISCO), Teacher Professionalism and Educational Change (TEPEC) eller Challenges of Sustainability in Educational Research (COSER). Det forventes også deltakelse i ProTed, Senter for fremragende lærerutdanning.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til utvikling av fagområdet religion og etikk fagdidaktikk gjennom forskning, nasjonal og internasjonal publisering og deltakelse i nasjonale og internasjonale nettverk
 • Bidra til forskning relatert til religion og etikk fagdidaktikk gjennom aktiv deltakelse i en av instituttets forskergrupper
 • Bidra til søknader om forskningsmidler fra eksterne kilder
 • Delta i studieplanlegging, undervisning, veiledning og eksamensarbeid i religion og etikk fagdidaktikk på alle nivåer, samt ivareta utdanningskvalitet for de utdanningstilbudene man deltar i eller er gitt ansvar for
 • Bidra til å utvikle fagdidaktikk i religion og etikk som kunnskapsområde rettet mot lærerprofesjonen og skolen
 • Delta i ProTed, Senter for fremragende lærerutdanning
 • Administrative oppgaver etter gjeldende bestemmelser

Kvalifikasjonskrav

 • Doktorgrad eller tilsvarende vitenskapelige kvalifikasjoner innen fagområdet religion og etikk fagdidaktikk
 • Vitenskapelig publisering innen religion og etikk fagdidaktikk
 • Erfaring med innhenting av forskningsmidler fra eksterne kilder
 • Erfaring med undervisning i fagene KRLE eller Religion og etikk på trinn 8-13 i skolen eller fra undervisning i religion og etikk fagdidaktikk i lærerutdanning for trinn 8-13
 • Dokumentert pedagogisk basiskompetanse
 • Dokumentert kunnskap om norsk skole
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk er en forutsetning
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr 583 900 til kr 667 200, avhengig av kompetanse, i stilling som førsteamanuensis (stillingskode 1011)
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen og beskrivelse av egen forskning)
 • CV (utdanning, arbeidserfaring, undervisningserfaring, administrativ erfaring og andre relevante kvalifikasjoner)
 • Fullstendig publikasjonsliste
 • Akademiske arbeider (inntil 10 publikasjoner), deriblant doktorgradsavhandlingen og dokumentasjon på øvrige relevante kvalifikasjoner som søkeren ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmingen
 • Referanser (liste med 2-3 personer med navn, tittel, e-post og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem JobbNorge. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

I rangeringen av kompetente søkere trekkes hele bredden av kvalifikasjoner inn, også søkerens formidlingsevne og personlig egnethet. Ut i fra instituttets behov er det ønskelig med kompetanse innen etikkdidaktikk.

Det skal benyttes intervju og prøveforelesning i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Vennligst se Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO og Regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO.

Arbeidstakere som ikke har dokumentert pedagogisk basiskompetanse forplikter seg til å delta på et universitetspedagogisk kurs i løpet av en toårsperiode eller skaffe seg denne kompetansen på annen måte.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen