Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Professor II / førsteamanuensis i pediatri, kombinert med overlege ved OUS

Søknadsfrist: 12.04.2023

Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, regionssykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale funksjoner. Sykehuset er landets største med over 20 000 ansatte og har et budsjett på 20 milliarder kroner. Oslo universitetssykehus står for størstedelen av medisinsk forskning og utdanning av helsepersonell i Norge.

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser to Sentre for fremragende forskning (SFF) og fem K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Sammen med pasienten utvikler vi morgendagens behandling

Oslo universitetssykehus med våre 22 000 medarbeidere skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin. Hos oss finner du noen av landets ledende eksperter innen sine fagfelt, og her blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass. Et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.

Universitetet i Oslo er Norges største forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør. Det medisinske fakultet ble opprettet i 1814 og er landets eldste medisinske fakultet. Fakultetet driver fremtidsrettet utdanning, forskning og formidling til pasientens og samfunnets beste. Fakultetet er organisert i tre grunnenheter og har ca 1500 ansatte (ca 1000 årsverk) og ca 2000studenter.

Det er ledig fast overlegestilling i Barnesykdommer ved Barne- og ungdomsklinikken, Oslo universitetssykehus. Overlegestillingen er tilknyttet bistilling som professor II SKO 8013 /førsteamanuensis SKO 1011 (20 % stilling) i medisin, Barnesykdommer, ved Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo (UiO). Det er et vilkår at stillingsinnehaver ivaretar begge funksjonene.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

For hovedstillingen ved OUS gjelder:Barne- og ungdomsklinikken (BAR) er landets største barne- og ungdomsklinikk og består av 12 avdelinger med nær 1100 stillingshjemler engasjert i medisinsk behandling av barn og ungdom fra 0 – 18 år. Klinikken har lokale, regionale og nasjonale funksjoner og har et bredt spekter av forskningsgrupper og kompetansemiljøer. Klinikken er lokalisert både på Ullevål sykehus og Rikshospitalet og har et godt og utstrakt samarbeid med de øvrige 15 klinikkene ved OUS og samarbeidende sykehus nasjonalt og internasjonalt. Den kombinerte overlegestillingen er ikke i utgangspunktet knyttet opp mot et bestemt fagområde ved BAR, men vil ut fra kvalifikasjoner og kompetanse hos den som ansettes bli hjemmehørende der det er mest hensiktsmessig for BAR.

Kvalifikasjoner

 • For stillingen kreves at man er lege med norsk spesialistgodkjenning i pediatri
 • God klinisk erfaring innen et eller flere pediatriske fagområder
 • Forskningskompetanse på minst PhD-nivå
 • Forsknings-, veiledning- og undervisningserfaring som kvalifiserer til ansettelse somprof II/førsteamanuensis

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag
 • Spennende, aktivt, tverrfaglig og ambisiøst fag- og forskningsmiljø
 • Lønn etter avtale
 • Medlemskap i pensjonsordning

For den akademiske bistillingen ved UiO gjelder:

Se fullstendig stillingsbeskrivelse med kvalifikasjonskrav og vurderingsgrunnlag for den akademiskebistillingen.

Søknad til den akademiske bistillingen skal inneholde:

 • Søknadsbrev og CV
 • Publikasjonsliste
 • Liste over 10 publikasjoner som ønskes tillagt spesiell vekt. Disse vedlegges i fulltekst .
 • Oversikt over veiledningserfaring for PhD-kandidater (kandidatens navn, veiledningsperiode,institusjon og dato for disputas, hoved- /biveileder for hver kandidat).
 • Beskrivelse av kvalifikasjoner innen administrasjon, ledelse, undervisning/formidling, språk
 • Eventuelle øvrige kvalifikasjoner

Dokumentasjonen samles i ett pdf-dokument, max 10MB:

Se retningslinjer for utforming av søknaden, orienteringsskriv til søkere, reglement for ansettelse av professor samt regler om pedagogisk kompetanse.

Henvendelser om søknadsprosessen knyttet til bistillingen kan rettes til personalrådgiver ved Institutt for klinisk medisin (UiO), Tone Tverfjell, tlf. +47 22855769.

Informasjon

Hvordan søke

Stillingen er publisert via OUS. For å se hele stillingsannonsen og søke stillingen trykk her.

Se stillingen

Kontaktinformasjon

Webcruiter-ID: 4632697441

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

Powered by Labrador CMS