Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Professor / førsteamanuensis i odontologi (periodonti)

Søknadsfrist: 23.08.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Det odontologiske fakultet (OD) er et av Europas ledende odontologiske fagmiljøer. Fakultetets forskere bidrar med topp forskning innen flere odontologiske felt og i samarbeid med nasjonale og internasjonale anerkjente forskningsgrupper.


Utdanningen er forankret i medisinen og biologien og med omfattende klinisk ferdighetstrening. Vi utdanner fremtidens tannleger og tannpleiere som tar et helhetlig behandlingsansvar for pasienten. Fakultetet tilbyr også ph.d.-utdanning og profesjonsrettet spesialistutdanning. Fakultetet er Norges største tannklinikk med ca. 50.000 pasientbesøk årlig, har ca. 450 ansatte og 450 studenter, og består av to institutter; Institutt for klinisk odontologi og Institutt for oral biologi.

Om stillingen

Stillingen er knyttet til Avdeling for periodonti, Institutt for klinisk odontologi, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Fagområdet er odontologi, og spesialområdet er periodonti.

Avdelingen har ansvar for forskning, undervisning og formidling innen sitt spesialområde, og undervisningen skjer i henhold til de til enhver tid gjeldende studieplaner for fakultetets studieprogrammer innen odontologi og tannpleie, og omfatter teoretisk, poliklinisk og klinisk undervisning.

Undervisningsrelatert arbeid utgjør 45 % av stillingen, mens 10 % er beregnet til administrative oppgaver

For informasjon om stillingen, se stillingsbeskrivelse.

Kvalifikasjonskrav

For førsteamanuensis:

 • Doktorgrad eller tilsvarende kvalifikasjoner innen odontologi (periodonti)
 • Norsk autorisasjon som tannlege, spesialistutdanning i periodonti og klinisk erfaring innen spesialområdet periodonti.
 • Utdanningsfaglig kompetanse vil telle postitivt. Søkere som ikke har dokumentert universitetspedagogisk basiskompetanse, må opparbeide dette innen to år fra ansettelse.
 • Dokumenterte kvalifikasjoner innenfor formidling, administrasjon og ledelse vil telle positivt.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk) er en forutsetning for å kunne utføre alle stillingens oppgaver.

Professor:

 • Betydelig vitenskapelig produksjon utover det som kreves til doktorgrad innen odontologi (periodonti).
 • Norsk autorisasjon som tannlege, spesialistutdanning i periodonti og klinisk erfaring innen spesialområdet periodonti.
 • Vedvarende forskningsaktivitet med en selvstendig forskningsprofil
 • Dokumentert universitetspedagogisk basiskompetanse. Dette kravet kan i særlige tilfeller fravikes, men må da oppfylles innen to år fra ansettelse.
 • Bred erfaring innen utvikling og gjennomføring av undervisning, veiledning og arbeid med utdanningskvalitet
 • Gode kvalifikasjoner innen formidling og/eller administrasjon og ledelse
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk) er en forutsetning for å kunne utføre alle stillingens oppgaver.

Se for øvrig nærmere beskrivelse av kvalifikasjonskrav og vurderingsgrunnlag i stillingsbeskrivelsen.

Personlige egenskaper

Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, formidlingsevne og ledelsesevne, ansvarsbevissthet og personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr 715 900 til kr 948 900 (ltr 75-85) avhengig av kompetanse, i stilling som professor (stillingskode 1013)
 • Lønn fra kr 650 300 til kr 752 800 (ltr 70-77) avhengig av kompetanse, i stilling som førsteamanuensis (stillingskode 1011)
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger
 • Førsteamanuensis vil ha mulighet til å søke opprykk til professor på et senere tidspunkt

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Fullstendig publikasjonsliste
 • Pedagogisk mappe på 3-6 sider som dokumenter utdanningsfaglig kompetanse og erfaring, inkludert et refleksjonsnotat der egen praksis og læringssyn forankres i SoTL-kriteriene (fokus på studentenes læring, utvikling over tid, en forskende tilnærming og en kollegial holdning og praksis)
 • Oversikt over veiledning av PhD-kandidater. Bekreftelse på veilederskapet må vedlegges.
 • Beskrivelse av kvalifikasjoner innen formidling, administrasjon og ledelse
 • Akademiske arbeider (inntil 10 publikasjoner) og en kort redegjørelse for disse
 • Vitnemål og attester
 • Referanser (liste med 2-3 personer med navn, tittel, e-post og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet i stillingsbeskrivelsen.

Andre opplysninger

Det skal benyttes intervju (eventuelt: og prøveundervisning) i ansettelsesprosessen. I rangeringen av kompetente søkere, vurderes hele bredden av kvalifikasjoner.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansattloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Veiledning for søkere og medlemmer av bedømmelseskomitèer om dokumentasjon, vurdering og vektlegging av kvalifikasjoner finner du her.

Vennligst se Regler for ansettelse i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO og Regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO.

Vi viser også til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Dersom det til en fast stilling ikke er kvalifiserte søkere kan ansettelsesmyndigheten vurdere å ansette midlertidig i en lavere stilling i inntil tre år, jf. Universitets- og høyskoleloven § 6-5.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Instituttleder Carl Hjortsjö tlf +47 22852291 / +47 97084454, e-post: [email protected]
 • Førsteamanuensis Anders Verket tlf +47 22852064 / +47 93667661, e-post: [email protected]

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS