LEDIG STILLING VED OSLOMET

Førsteamanuensis innen samfunnsernæring

Søknadsfrist: 21.08.2022

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller og i Pilestredet, Oslo.

Vil du være med å utdanne studenter som kan fremme sunt og bærekraftig kosthold?

Ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid er det ledig 100 % midlertidig stilling/vikariat i 2,5 år, med mulighet for forlengelse, som førsteamanuensis innen fagområdet samfunnsernæring.

Samfunnsernæring kan betegnes som samfunnets innsats for å bedre god helse og bærekraft gjennom kosthold og ernæring. Vårt mål er å utdanne fagpersoner som kan kartlegge og analysere ernæringsutfordringer, foreslå og iverksette evidens-baserte tiltak og overvåke og evaluere effekten av tiltakene. Slikt arbeid kan foregå på ulike arenaer og ulike nivå, fra lokalt til globalt.

OsloMet har Norges eneste utdanning på masternivå innen samfunnsernæring, og den tilbys på engelsk til norske og internasjonale studenter. Vi har nå behov for å styrke staben i studiespesialiseringsfagene innen samfunnsernæring. Hovedoppgaver vil være knyttet til undervisning, veiledning og oppfølging av studieprogrammene, og å delta i og initiere forskingsaktiviteter og også bidrar med forskning. Det kan også bli aktuelt å undervise ved andre relevante studier ved instituttet.

Les mer om vår utdanning

Les mer om våre forskningsgrupper

Dine arbeidsoppgaver blir i hovedsak å

 • undervise og veilede på masterutdanningen i helsevitenskap innen spesialiseringen samfunnsernæring
 • utføre faglig-administrative oppgaver
 • gjennomføre forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til samfunnsernæring
 • formidle forskningsresultater

Kvalifikasjonskrav

 • doktorgrad innen ernæring, fortrinnsvis samfunnsernæring/Public Health Nutrition eller tilsvarende
 • relevant erfaring med undervisning og veiledning fortrinnsvis på universitets-/høgskolenivå
 • god digital kompetanse
 • gode kunnskaper i engelsk, både muntlig og skriftlig

For stilling som førsteamanuensis kreves doktorgrad.

Dersom det ikke melder seg søkere som kvalifiserer til stilling som førsteamanuensis, kan søkere med kompetanse som universitetslektor bli vurdert. Stipendiater som er i sluttfasen av ph.d.-studiet, kan gjerne søke.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Ønskede kvalifikasjoner

 • erfaring fra praktisk arbeid og/eller FoU -arbeid innen samfunnsernæring, på globalt, nasjonalt eller lokalt nivå
 • kjennskap til relevante aktører og strategier som er førende for arbeid innen samfunnsernæring (spesielt ernæringspolitikk og –tiltak) internasjonalt og nasjonalt
 • erfaring med forskningsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering
 • undervisnings- og veiledererfaring på bachelor- og masternivå
 • relevant utdanningsfaglig kompetanse. Se OsloMets Retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse
 • interesse for og erfaring med studentaktive læringsformer og digitale læringsressurser
 • beherske et skandinavisk språk

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen.

 • vilje og evne til nytenkning
 • ønske om og evne til å arbeide i team
 • god evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • pedagogiske evner

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største universitet
 • et inspirerende utdannings- og forskningsmiljø med muligheter for faglig utvikling og
 • deltagelse i etablerte forskningsgrupper med nasjonalt og internasjonalt samarbeid
 • varierte arbeidsoppgaver i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1011 førsteamanuensis, lønnstrinn 60-74, dvs. kroner 543 500-702 100 per år, el. stillingskode 1009, universitetslektor, lønnstrinn 51-66 dvs. kroner 456 400-594 400 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Sakkyndig vurdering og søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk via vårt elektroniske rekrutteringssystem.

Din søknad vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider med oversikt over disse
 • gjerne to referanser med kontaktinformasjon

Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komité, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet. Søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert, og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

• fung. studieleder Asgeir Brevik, tlf. 48353097, e-post: [email protected]

Søknadsfrist: 21.08.22

Ref: 22/03465

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS