LEDIG STILLING VED OSLOMET

Førsteamanuensis i velferdsteknologi og universell utforming av IKT

Søknadsfrist: 03.07.2022

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 4 000 studenter og om lag 400 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Institutt for informasjonsteknologi tilbyr tre bachelorstudier, et masterstudium og er delaktig i et tverrfaglig doktorgradsstudium. Vitenskapelige ansatte ved instituttet forsker innen et bredt spekter av fagområder, inkludert informatikk, naturvitenskap, innovasjon og ledelse. Studenter og forskere er også involvert i et økende antall tverrfaglige aktiviteter ved universitetet.

Det er for tiden fire forskningsgrupper ved Institutt for informasjonsteknologi. Les mer informasjon om Institutt for informasjonsteknologi og Fakultet for teknologi, kunst og design.Ved Institutt for Informasjonsteknologi er det ledig fast stilling (100%) som førsteamanuensis innen velferdsteknologi og universell utforming av IKT. Det forventes at kandidaten vil undervise i en rekke emner på bachelor- og masternivå, og innenfor livslang læring, samt veilede bachelor og masterstudenter.

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • planlegge, utvikle og levere emne på bachelor- og masternivå og innenfor OsloMets etter – og videreutdanningstilbud. Dette inkluderer undervisning, veiledning og vurdering
 • aktivt bidra til utvikling av utdanning av høy kvalitet
 • aktivt bidra til utvikling av instituttet og resten av OsloMet
 • utføre administrative oppgaver knyttet til utdanningene
 • gjennomføre forsknings- og utviklingsarbeid
 • delta i utviklingen av større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering

Kvalifikasjonskrav

 • doktorgrad i et fagområde relevant for velferdsteknologi og/eller universell utforming av IKT
 • dokumentert forskererfaring innen velferdsteknologi og/eller universell utforming av IKT
 • søkere må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse innen universell utforming av IKT og grunnleggende kompetanse i undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik universitetspedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet
 • det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk. Gode ferdigheter i norsk eller et skandinavisk språk er en fordel

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.Kriterier for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse fremgår av OsloMets retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • søkerens fagprofil opp mot undervisningsbehov ved instituttet
 • undervisnings- og veiledererfaring
 • evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet
 • forskningserfaring som er relevant for stillingen

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • nysgjerrighet og en ambisjon for å utvikle seg som akademiker
 • fleksibilitet og evne til å tilpasse undervisning og forskning til behovene til OsloMet og instituttet, inkludert tverrfaglig samarbeid

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju. Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknadsprosessen

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV (inkludert undervisnings- og veiledererfaring og navn og kontaktinformasjon til minst tre referanser)
 • komplett liste over publikasjoner
 • kopier av attester/vitnemål (inkludert formell utdanning i pedagogikk, hvis aktuelt)
 • inntil 10 vitenskapelige artikler i fulltekst, levert sammen med en innholdsfortegnelse og en kort introduksjon som belyser relevansen av hver artikkel for stillingen og en detaljert beskrivelse av søkerens bidrag til artikkelen
 • faglige dokumenter inkludert doktorgradsavhandlingen
 • annen relevant dokumentasjon

Du må laste opp alle disse dokumentene for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org)(The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt [email protected]

Vi tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • deltakelse i forskningsgruppe
 • mulighet til faglig utvikling i et spennende fag- og forskningsmiljø
 • kontakt med mangfoldig studentgruppe
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1011 førsteamanuensis, lønnstrinn 60 – 74, dvs kroner 543 500 – 702 100 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”Logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist: 03.07.2022

Ref: 22/02933

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn.

Logg inn og søk stillingen

Powered by Labrador CMS