LEDIG STILLING VED OSLOMET

Førsteamanuensis i faststoffmekanikk (Solid Mechanics)

Søknadsfrist: 02.01.2022

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Institutt for maskin, elektronikk og kjemi (MEK) tilbyr bachelorstudier i ingeniørutdanning, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter. Instituttet har om lag 40 ansatte og om lag 460 studenter.

Institutt for maskin, elektronikk og kjemi (MEK) er et av fem institutter ved Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD. Instituttet tilbyr tre bachelorprogrammer og ett masterprogram, i tillegg til forsknings- og utviklingsaktiviteter (FoU). Instituttet er i ferd med å utvikle et masterprogram innen Mechnical Engineering med forventet oppstart i august 2024. Instituttet har om lag 35 ansatte, 10 ph.d.-studenter og 450 studenter.

MEK har en ledig stilling som førsteamanuensis i faststoffmekanikk med fokus på mekaniske systemer og/eller konstruksjonsteknikk (Solid Mechanics with mechanical and/or structural engineering focus). Stillingen innebærer undervisning og forskning innen områdene kontinuumsmekanikk, beregningsorientert mekanikk, dynamikk og vibrasjoner samt endelige elementmetoder (FEM).

Vi ser etter deg som har talent og lidenskap for undervisning, forskning og innovasjon. Det forventes at du har gjennomført omfattende forskning innen området faststoffmekanikk (Solid Mechanics). Forskningen bør gjenspeiles i en omfattende publikasjonsliste fra tidsskrifter og konferanser med høy kvalitet. Erfaring fra forsknings- og utviklingsarbeid i eller i nært samarbeid med industrien er en fordel.

Det forventes at du aktivt bidrar til å styrke og forme det faglige miljøet og forskningsarbeidet ved instituttet og universitetet som helhet, inkludert tverrfaglig arbeid på tvers av institutter ved Fakultet TKD, samt med andre fakulteter ved OsloMet.

Det forventes videre at du initierer og sikrer ekstern finansiering til ny forskningsvirksomhet. Tidligere erfaringer med å søke og sikre ekstern finansiering (for eksempel fra Norges forskningsråd og/eller EU) er en fordel for denne stillingen.

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • planlegge, utvikle og undervise emner på bachelor-, master- og ph.d.-nivå.
 • initiere og lede søknader om ekstern finansiering for forskning innen faststoffmekanikk (Solid Mechanics) og relaterte felt.
 • initiere og drive forskning innen faststoffmekanikk (Solid Mechanics), samt tilrettelegge for finansiering og rekruttering av ph.d.-kandidater.
 • aktivt bidra til utvikling av høy kvalitet i utdanning ved MEK og OsloMet som helhet.
 • formidle forskningsresultater for både et faglig og et bredere publikum.
 • utføre administrative oppgaver knyttet til utdannings-, forsknings- og innovasjonsaktiviteter.

Kvalifikasjonskrav

 • Ph.d. i mekanikk, konstruksjonsteknikk eller et relatert fagfelt.
 • akademisk fremragenhet og dokumentert forskningsarbeid av høy kvalitet innenfor ett eller flere av følgende felt:
  • Kontinuumsmekanikk
  • Funksjonelle materialer
  • Modellering og analyse av strukturer
  • Beregningsorientert mekanikk
  • Materialkarakterisering og eksperimenter
 • erfaring med å initiere og administrere forskningsprosjekter.
 • erfaring i tverrfaglig forskning.
 • erfaring fra undervisning og veiledning.
 • erfaring med å samarbeide med, eller direkte erfaring fra, industrien.
 • meget gode ferdigheter i engelsk. Søkere som ikke har tilstrekkelig kunnskaper i skandinavisk må innen tre år etter tiltredelse ha tilegnet seg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • erfaring med anvendelser som:
  • konstruksjonsteknikk for fornybar energi (havvind, flytende solcelleparker og bølgekraft)
  • offshore-strukturer
  • konstruksjonsteknikk for fiskerier og havbruk
 • kunnskap og erfaring i noen av områdene som:
  • dynamikk og vibrasjoner
  • brudd- og skademekanikk
  • materialtretthet
  • digitalisering og maskinlæring
  • fleksible stukturer
 • erfaring med å søke og sikre ekstern finansiering (for eksempel fra Norges forskningsråd og/eller EU).
 • pedagogisk utdanning og motivasjon for å videreutvikle ferdigheter innen undervisning, inkludert interesse for digitale og innovative pedagogiske verktøy og praksis.

Dersom du ikke har relevant pedagogisk utdanning på ansettelsestidspunktet må du forplikte deg til å fullføre OsloMets program for grunnleggende pedagogisk kompetanse (15 studiepoeng), eller tilsvarende, innen to år.

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen

 • evne til å motivere og inspirere studenter og kollegaer
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter.
 • nysgjerrighet og en iver etter å utvikle seg som faglig leder
 • evne og fleksibilitet til å tilpasse undervisning og forskning til behovene til OsloMet og instituttet, herunder tverrfaglig samarbeid.
 • interesse for digitale og innovative pedagogiske verktøy og praksis.
 • evne til å bygge nettverk, forskningsprosjekter og å tenke nytt og innovativt.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknadsprosess

Din søknad blir vurdert av en sakkyndig komité.

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV (inkludert undervisnings- og veiledningserfaring).
 • Fullstendig liste over publikasjoner.
 • Kopier av vitnemål (herunder formell utdanning i pedagogikk, hvis aktuelt).
 • Opptil ti fulltekstvitenskapelige artikler, sendt sammen med en innholdsfortegnelse og en kort introduksjon som fremhever relevansen av hver artikkel til stillingens profil og en detaljert beskrivelse søkerens bidrag til artikkelen.
 • En tekst (opptil 2 sider) som beskriver kandidatens relevante pedagogiske erfaring og planer for pedagogisk aktivitet og utvikling i stillingen ("undervisningserklæring").
 • En tekst (opptil 2 sider) som beskriver kandidatens relevante forskning og planer for forskningsaktivitet i stillingen ("forskningsuttalelse"). Denne teksten bør inneholde en oversikt over eksisterende prosjekter og forskningssamarbeidspartnere.
 • 2 referanser med kontaktinformasjon
 • Annen relevant dokumentasjon.

Du må laste opp alle disse dokumentene for at søknaden din skal behandles. Ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert. Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må regne med å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Som søker vil du bli vurdert av en sakkyndig komite. Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komite, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

Vi tilbyr

 • en spennende jobbmulighet ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • mulighet til å være en del av et dynamisk fagmiljø og unikt akademisk nettverk
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport
 • gratis norskkurs

Praktisk informasjon om flytting til Oslo og opphold i Norge.

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stilling som førsteamanuensis, stillingskode 1011, kroner 543500 – 702 100, dvs. ltr. 60 – 74. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte

Som ansatt ved OsloMet må du alltid følge de endringene som utviklingen i faget krever og de organisatoriske endringene som er vedtatt.

Dersom du ansettes, og takker ja til stillingen, må bo på et sted slik at du kan være fysisk til stede på og tilgjengelig for instituttet og studentene.

Vil du søke stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden”Søk på stillingen”.

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Referansenummer: 21/11301

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS