Ledig stilling ved OsloMet

Førsteamanuensis i ergoterapi

Søknadsfrist: 20.08.2020

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Ved Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag er det ledig stilling som førsteamanuensis i ergoterapi. Stillingen er ledig fra 01.08.20.

Vi søker etter en medarbeider som kan bidra til å styrke forskning og undervisning innen ergoterapi. I forbindelse med at ny RETHOS programplan skal implementeres fra høstsemesteret 2020 med nye praksisemner fra våre 2021, ønsker vi gjerne søkere som har god kompetanse om – og nærhet til praksisfeltet.

Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag er ett av fakultetets fem institutter. Instituttet har to bachelorutdanninger, en masterutdanning i ergoterapi, en videreutdanning i ergoterapi innen allmennhelse, og en tverrfaglig videreutdanning i velferdsteknologi. Instituttet har også koordineringsansvaret for Bevegelsesanalyselaboratoriet som er et tverrfakultært laboratorie.

Arbeidsoppgaver og ansvar:

 • styrke forskningsaktiviteten innen fagområdet gjennom forskning, publisering og formidling
 • bidra aktivt for å skaffe eksterne forskningsmidler sammen med kollegaer i fagmiljøet
 • ta initiativ til og videreutvikle forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere i praksis, utdanning og forskning innen fagfeltet
 • undervise og veilede i teori, ferdighetstrening og praksis innen ergoterapifaget
 • undervisning og veiledning på både bachelor, master og ph.d. utvikle, gjennomføre og evaluere emner

Kvalifikasjonskrav:

 • utdanning på ph.d – nivå. Stipendiater som er i sluttfasen av sin ph.d oppfordres til å søke. Ved mangel på kvalifiserte søkere vil søkere med kompetanse som universitetslektor med ønske om en utvikling i akademia, bli vurdert.
 • autorisasjon som ergoterapeut
 • erfaring med undervisning/veiledning
 • gode muntlige og skriftlige formidlingsevner
 • Søkere må dokumentere grunnleggende kompetanse i undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik universitetspedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet.
 • Det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk. Søkere som ikke har tilstrekkelig kunnskaper i skandinavisk må innen tre år etter tiltredelse ha tilegnet seg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Det vil være en fordel med:

 • erfaring med digitale læringsmetoder
 • kompetanse fra tverrprofesjonell læring og samarbeidsvitenskapelig produksjon fra de siste seks årene.
 • erfaring med forskningsnettverk
 • evne til å skaffe prosjektfinansiering
 • undervisnings- og veiledererfaring på ulike gradsnivåer
 • pedagogiske evner
 • god digital kompetanse
 • personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen:

 • faglig engasjement, har evne til å motivere og inspirere studenter og kollegaer
 • evne til å samarbeide og bygge relasjoner med studenter og kolleger
 • god arbeidskapasitet og evne til å arbeide selvstendig
 • god formidlingsevne
 • initiativrik og fleksibel

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”Logg inn og søk stillingen”.

Din søknad bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider med oversikt over disse (må vedlegges som dokumenter, ikke tilstrekkelig med lenker)
 • gjerne to referanser med kontaktinformasjon

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig komite. Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komite, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

Vi tilbyr;

 • Et inspirerende forsknings- og utdanningsmiljø med muligheter for faglig utvikling og deltagelse i forskningsgrupper med tverrprofesjonelt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid
 • Mulighet for å påvirke og være med på å utvikle ergoterapifaglig kompetanse på bachelor-, videreutdanning-, master- og ph.d.-nivå ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, 1011 førsteamanuensis. Lønn kroner 532 300 – 691 400 pr. år, ltr. 60-74. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Eventuelt 1009 universitetslektor. Lønn kroner 456 400-594 400 pr. år, ltr. 51-66.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Instituttleder Mona Dahl, (+47) 47287141

Søknadsfrist: 20.08.20

Ref: 20/05246

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

Logg inn og søk stillingen