Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Professor II / førsteamanuensis i medisin (akuttpsykiatri)

Søknadsfrist: 18.10.2021

Universitetet i Oslo

Sammen med pasienten utvikler vi morgendagens behandling

Universitetet i Oslo er Norges største forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør. Det medisinske fakultet ble opprettet i 1814 og er landets eldste medisinske fakultet. Vi driver fremtidsrettet utdanning, forskning og formidling til pasientens og samfunnets beste. Fakultetet er organisert i tre grunnenheter og har omtrent 1500 ansatte (ca 1000 årsverk) og ca 2000 studenter. UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Oslo universitetssykehus med våre 22 000 ansatte skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin. Hos oss finner du noen av landets ledende eksperter innen sine fagfelt, og her blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass. Et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.

Bistilling som Professor II /førsteamanuensis i medisin (akuttpsykiatri) ved Enhet voksenpsykiatri

For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. Vi skal på en utrolig reise de neste 10 årene. På vei mot nye sykehusbygg skal vi utvikle en arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, regionssykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale funksjoner. Sykehuset er landets største med over 20 000 ansatte og har et budsjett på 20 milliarder kroner. Oslo universitetssykehus står for størstedelen av medisinsk forskning og utdanning av helsepersonell i Norge.Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør. Det medisinske fakultet ble opprettet i 1814 og er landets eldste medisinske fakultet. Fakultetet driver fremtidsrettet utdanning, forskning og formidling til pasientens og samfunnets beste. Fakultetet er organisert i tre grunnenheter og har ca 1500 ansatte (ca 1000 årsverk) og ca 2000 studenter.

Det er ledig fast overlegestilling i psykiatri ved Klinikk psykisk helse og avhengighet, Akuttpsykiatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus. Overlegestillingen er tilknyttet bistilling som professor II SKO 1013 / førsteamanuensis SKO 1011 (20 % stilling) i psykiatri ved Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo (UiO). Det er et vilkår at stillingsinnehaver ivaretar begge funksjonene.

Om stillingen

Ved Enhet voksenpsykiatri, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo er det ledig stilling som professor II /førsteamanuensis i 20% i medisin (psykiatri). Den akademiske bistillingen er knyttet til hovedstilling som overlege i i Akuttpsykiatrisk avdeling, Klinikk psykisk helse og avhengighet(PHA), OUS. Enhet voksenpsykiatri dekker forskning og undervisning på områdene angst, depresjon, personlighetspsykiatri, spiseforstyrrelser, traumerelaterte tilstander, psykoser, psykiatrisk epidemiologi, psykoterapi, psykofarmakologi, transkulturell psykiatri i tillegg til rettspsykiatri.

Den som ansettes i stillingen vil ha kontor gjennom sin hovedstilling i et tverrfaglig forskningsmiljø på klinikk PHA. Bistillingen og hovedstillingen er knyttet sammen, og det er et vilkår at stillingsinnehaver ivaretar begge funksjonene. Hvis man går ut av ekstern hovedstilling kan man ikke beholde bistillingen ved universitetet. Ved permisjon fra ekstern hovedstilling må spørsmål om eventuell adgang til å opprettholde ansettelse i universitetsstilling vurderes av instituttleder.

Den som ansettes skal lede og initiere forskning og forskningsveiledning, undervise studenter og stipendiater og påta seg eksamensarbeid samt administrative oppgaver etter de til enhver tid gjeldende regler. Fakultetet har ansvar for undervisning (inklusive eksamensarbeid) på profesjonsstudiet i medisin/odontologi og fakultetets bachelor- og mastergradsprogram. I tillegg har fakultetet ansvar for forskerutdanningen. Stillingsinnehaver plikter å utføre undervisning (inklusive ikke fagspesifikke veilederoppgaver som for eksempel PBL-grupper) i henhold til de behov fakultetet/instituttet til enhver tid har, innenfor de veiledende tidsmessige rammer som er satt for stillingen. Det forventes at den som ansettes deltar i bedømmelsen av doktoravhandlinger, i bedømmelseskomiteer ved ansettelser og kompetanseopprykk, og at vedkommende ved behov påtar seg oppgaven som disputasleder.

Det forventes høye ambisjoner og kvalitet med hensyn til undervisning, forskning og formidling.

Søkere forventes å ha medisinsk embetseksamen og tilstrekkelige kvalifikasjoner til å dekke hele bredden av undervisning i fagområdet voksenpsykiatri. Søker må beskrive sin forskningsprofil relatert til eksisterende forskning ved Enhet voksenpsykiatri med hovedvekt på akuttpsykiatri

Det gjelder egne krav til stillingen som overlege i Akuttpsykiatrisk avdeling, Klinikk psykisk helse og avhengighet, OUS. Se egen utlysning av denne.

I den endelige vurdering og innstilling vil det bli lagt vekt på kvalifikasjoner relatert til stillingsbeskrivelse, sakkyndig komités vurdering, vurderinger av personlig egnethet for stillingen (basert på intervjuer og innhentede referanser), pedagogiske og faglige formidlingskvalifikasjoner (basert bl.a. på prøveforelesning), planer for forskning og ambisjoner for egen undervisningsaktivitet.

Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse må skaffe seg dette i løpet av to år.

Søkere må kunne undervise på norsk, svensk eller dansk innen to år, og må i mellomtiden kunne undervise på engelsk.

For hovedstillingen ved OUS gjelder:

Akuttpsykiatrisk avdeling på Ullevål består av én mottakspost og fire behandlingsenheter hvor vi utreder og behandler pasienter med alvorlige psykiske lidelser som psykoselidelser, bipolar lidelse og depresjon. I behandlingen vektlegges psykiatrisk og somatisk utredning, diagnostisering og akuttpsykiatrisk behandling inkludert ECT. Avdelingen har en egen enhet som tilbyr konsultasjons- og liaisontjenester til Ullevåls somatiske avdelinger. Avdelingen yter grundig og kompetent spesialisthelsetjeneste og vi har gode muligheter for faglig fordypning. Vi er aktive i LIS-spesialisering og bidrar i utdanningen av leger med blant annet praksistjeneste. Fagutvikling og forskning innen akuttpsykiatri er et viktig satsingsområde for oss.Våre verdier er kvalitet, trygghet og respekt – dette har vi fokus på fordi vi arbeider med mennesker i psykisk krise. Akuttpsykiatrisk avdeling består av et tverrfaglig og dynamisk arbeidsmiljø hvor vi arbeider tett sammen i et høyt tempo med mange varierte spennende oppgaver. Vi ser etter deg med bred erfaring innen psykisk helsevern som er trygg, nysgjerrig og åpen. Du er god på relasjonsbygging, har genuin interesse for mennesker du møter, og du er aktivt interessert i forskning i akuttpsykiatri. Vi vil ha deg med på laget for å være i front innen vårt fagfelt, drive kunnskapsutviklingen videre og ikke minst for gi den best mulige behandling til mennesker som trenger vår hjelp!

Arbeidsoppgaver:

 • Klinisk arbeid
 • Medisinskfaglig ansvarlig for pasienter innlagt på post
 • Veiledningsansvar for LIS
 • Delta i 10-delt bakvakt
 • Bistå enhetsleder i medisinsk-faglige spørsmål
 • Drive aktiv forskning
 • Ansvar for avdelingens forskningsaktiviteter og være pådriver for kvalitetsforbedringsprosjekter

Kvalifikasjoner:

 • Norsk spesialistgodkjenning i psykiatri
 • Minst fem års arbeidserfaring som psykiater
 • Det vil bli lagt stor vekt på klinisk erfaring fra akuttpsykiatri
 • PhD
 • Undervisningserfaring
 • Må beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Evne til å jobbe på tvers av ulike fagmiljøer
 • Trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon
 • Svært gode samarbeidsevner

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • En reise mot nytt og moderne sykehus
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et velkomstprogram
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag

For den akademiske bistillingen ved UiO gjelder:

Se fullstendig stillingsbeskrivelse med kvalifikasjonskrav og vurderingsgrunnlag for den akademiske bistillingen:

Søknad til den akademiske bistillingen skal inneholde:

 • Søknadsbrev og CV
 • Publikasjonsliste
 • Liste over 10 publikasjoner som ønskes tillagt spesiell vekt. Disse vedlegges i fulltekst.
 • Oversiktsskjema over veiledningserfaring for PhD-kandidater (kandidatens navn, veiledningsperiode, institusjon og dato for disputas, hoved- /biveileder for hver kandidat).
 • Beskrivelse av kvalifikasjoner innen administrasjon, ledelse, undervisning/formidling, språk
 • Eventuelle øvrige kvalifikasjoner

Dokumentasjonen samles i ett pdf-dokument, max 10MB:Se retningslinjer for utforming av søknaden, orienteringsskriv til søkere, reglement for ansettelse av professor samt regler om pedagogisk kompetanse.

Henvendelser om søknadsprosessen knyttet til bistillingen kan rettes til personalrådgiver ved Institutt for klinisk medisin (UiO), Svetlana Trofimova, mail: [email protected]

Informasjon

Hvordan søke

Stillingen er publisert via Webcruiter. For å se hele stillingsannonsen og søke stillingen trykk her.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om søknadsprosessen knyttet til bistillingen kan rettes til HR rådgiver ved Institutt for klinisk medisin (UiO), Svetlana Trofimova, epost: [email protected]

Webcruiter-ID: 4421431829

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

 • Thorbjørn Harald Sundin (Avdelingsleder), 99216599
Powered by Labrador CMS