Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Professor II / førsteamanuensis 20 % stilling i medisin (psykiatri)

Søknadsfrist: 23.02.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser to Sentre for fremragende forskning (SFF) og fem K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Oslo universitetssykehus med våre 22 000 ansatte skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin. Hos oss finner du noen av landets ledende eksperter innen sine fagfelt, og her blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass. Et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.

Seksjonsleder til Seksjon for behandlingsforskning, Forsknings- og innovasjonsavdelingen, Klinikk psykisk helse og avhengighet (PHA) – Oslo universitetssykehus HF.

Stillingen som leder av Seksjon for behandlingsforskning kan tilknyttes bistilling som professor II SKO 8013 / førsteamanuensis SKO 1011 (20 % stilling) i medisin (psykiatri) ved Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo (UiO) for søkere som møter kravene for bistillingen. Søkere bes oppgi i søknaden om man søker en eller begge stillinger.

Forskningsmiljøene i FIA og KPHA er landets største forskningsmiljø på psykiske lidelser, med forskning som spenner fra internasjonalt fremragende forskningsmiljøer til klinikknær forskning.

Om stillingen

Ved Enhet voksenpsykiatri, Institutt for klinisk medisin, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Universitetet i Oslo er det ledig bistilling som professor II /førsteamanuensis i 20 % i medisin (psykiatri). Den akademiske bistillingen er knyttet til hovedstilling som seksjonsleder i Forsknings- og innovasjonsavdelingen, Klinikk psykisk helse og avhengighet. Enhet voksenpsykiatri dekker forskning og undervisning på områdene angst, depresjon, personlighetspsykiatri, spiseforstyrrelser, traumerelaterte tilstander, psykoser, psykiatrisk epidemiologi, psykoterapi, psykofarmakologi, transkulturell psykiatri i tillegg til rettspsykiatri. Den som ansettes i stillingen vil ha kontor gjennom sin hovedstilling i et tverrfaglig forskningsmiljø i avdeling Forskning og innovasjon (FIA) på Gaustad, med forskning og undervisning knyttet opp mot relevant klinisk avdeling.

Bistillingen og hovedstillingen er knyttet sammen, og det er et vilkår at stillingsinnehaver ivaretar begge funksjonene. Hvis man går ut av ekstern hovedstilling kan man ikke beholde bistillingen ved universitetet. Ved permisjon fra ekstern hovedstilling må spørsmål om eventuell adgang til å opprettholde tilsetting i universitetsstilling vurderes av instituttleder. Den som ansettes kal lede og initiere forskning og forskningsveiledning, undervise studenter og stipendiater og påta seg eksamensarbeid samt administrative oppgaver etter de til enhver tid gjeldende regler.

Fakultetet har ansvar for undervisning (inklusive eksamensarbeid) på profesjonsstudiet i medisin/odontologi og fakultetets bachelor- og mastergradsprogram. I tillegg har fakultetet ansvar for forskerutdanningen. Stillingsinnehaver plikter å utføre undervisning (inklusive ikke fagspesifikke veilederoppgaver som for eksempel PBL-grupper) i henhold til de behov fakultetet/instituttet til enhver tid har, innenfor de veiledende tidsmessige rammer som er satt for stillingen. Det forventes at den som ansettes deltar i bedømmelsen av doktoravhandlinger, i bedømmelseskomiteer ved ansettelser og kompetanseopprykk, og at vedkommende ved behov påtar seg oppgaven som disputasleder.

Det gjelder egne krav til stillingen som seksjonsleder (se utlysningstekst fra Oslo universitetssykehus). Søkere til seksjonslederstillingen kan søke bistillingen dersom de har medisinsk embetseksamen og har tilstrekkelige kvalifikasjoner til å dekke hele bredden av undervisning i fagområdet voksenpsykiatri.

I den endelige vurdering og innstilling vil det bli lagt vekt på kvalifikasjoner relatert til stillingsbeskrivelse, sakkyndig komités vurdering, vurderinger av personlig egnethet for stillingen (basert på intervjuer og innhentede referanser), pedagogiske og faglige formidlingskvalifikasjoner (basert bl.a. på prøveforelesning), planer for forskning og ambisjoner for egen undervisningsaktivitet.

Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse må skaffe seg dette i løpet av to år.

Søkere må kunne undervise på norsk, svensk eller dansk innen to år, og må i mellomtiden kunne undervise på engelsk.

For hovedstillingen ved OUS gjelder:

Seksjon for behandlingsforskning (SEB) har 18 medarbeidere og er en av totalt seks seksjoner i Forsknings- og innovasjonsavdelingen (FIA). Seksjonen er basis både for egne aktive forskningsgrupper og for forskningsgjennomføring/forskningsrådgivning for klinikkens fem avdelinger for psykisk helsevern for voksne og deres forskningsgrupper. Vi søker en engasjert og nyskapende seksjonsleder!

Vi søker en faglig engasjert seksjonsleder som er opptatt av å utvikle behandlingsforskning i klinikken. Vil du ha en ledende rolle i arbeidet med å styrke Klinikk PHAs satsning på kliniske studier, og bidra til en tettere integrasjon av forskning og klinikk? Er du opptatt av å utvikle internasjonalt fremragende forskning til klinikknær forskning? Den riktige kandidaten har nødvendig faglig tyngde til å lede en seksjon med kompetente fagpersoner fra ulike profesjoner, er åpen og forutsigbar. Du evner å sette visjoner og planer ut i livet sammen med andre, kommunisere tydelig og ser muligheter der andre ser begrensinger.For å vurdere forskningserfaring ber vi om at også søkere som ikke søker bistillingen ved UiO legger ved publikasjonsliste samt oversikt over erfaring med forskningsveiledning og forskningsledelse.

Arbeidsoppgaver

 • Være en pådriver for klinisk behandlingsforskning, i samarbeid med de kliniske avdelingene og FIAs andre seksjoner
 • Videreutvikle godt forsknings- og arbeidsmiljø i SEB
 • Bidra i FIAs ledergruppe for å videreføre FIAs og klinikkens internasjonalt sterke forskningsmiljø og bidra til utviklingen av avdelingen med utgangspunkt i førende strategiplaner for forskning
 • Bidra til godt forskningssamarbeid med de andre klinikkene i OUS, med Universitetet i Oslo og øvrige eksterne samarbeidspartnere
 • Personal- og økonomiansvar

Krav til hovedstillingen

 • Høyere utdanning innenfor helsefag
 • Ledererfaring. Formell lederutdanning vil tillegges vekt
 • Solid og oppdatert relevant forskningserfaring på et nivå som tilsvarer nåværende eller snarlig professorkompetanse.
 • Gode norsk kunnskaper både muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

 • Faglig engasjement
 • Selvstendig, ansvarsbevisst og fleksibel
 • Gode samarbeidsevner
 • MotiverendePersonlig egnethet vil bli vektlagt

For den akademiske bistillingen ved UiO gjelder:

Se fullstendig stillingsbeskrivelse med kvalifikasjonskrav og vurderingsgrunnlag for den akademiske bistillingen.

Søknad til den akademiske bistillingen skal inneholde

 • Søknadsbrev og CV
 • Publikasjonsliste
 • Liste over 10 publikasjoner som ønskes tillagt spesiell vekt. Disse vedlegges i fulltekst.
 • Oversikt over veiledningserfaring for PhD-kandidater (kandidatens navn, veiledningsperiode, institusjon og dato for disputas, hoved- /biveileder for hver kandidat).
 • Beskrivelse av kvalifikasjoner innen administrasjon, ledelse, undervisning/formidling, språk
 • Eventuelle øvrige kvalifikasjoner
 1. Dokumentasjonen samles i ett pdf-dokument, max 10MBSe retningslinjer for utforming av søknaden, orienteringsskriv til søkere, reglement for ansettelse av professor samt regler om pedagogisk kompetanse.

Henvendelser om søknadsprosessen knyttet til bistillingen kan rettes til personalrådgiver ved Institutt for klinisk medisin (UiO), Svetlana Trofimova, epost [email protected],

Informasjon

Hvordan søke

Stillingen er publisert via WebCruiter. For å se hele stillingsannonsen og søke stillingen trykk her.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om søknadsprosessen knyttet til bistillingen kan rettes til HR rådgiver ved Institutt for klinisk medisin (UiO), Svetlana Trofimova, epost: [email protected]

Webcruiter-ID: 4336569501

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

 • Petter Andreas Ringen (Avdelingsleder), 46928095
Powered by Labrador CMS