Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Førsteamanuensis - Radiolog

Søknadsfrist: 24.11.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Psykologisk institutt er det eldste psykologiske instituttet i Norge. Forskningen ved instituttet er internasjonalt rettet med flere internasjonale samarbeidsprosjekter, og avspeiler psykologiens mangfold og kontaktflate med andre vitenskapelige disipliner, i medisin, humaniora og samfunnsfag. Studietilbudet i psykologi omfatter profesjonsstudiet i psykologi, samt et bachelor- og mastergradsprogram. I tillegg har instituttet en forskerutdanning (Ph.D.-grad) med 140 registrerte kandidater. Instituttet har en stab på 75 faste vitenskapelig ansatte, ca. 70 stipendiater og postdoktorer, og en teknisk/administrativ stab på 22 personer.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Psykologisk institutt har ledig fast stilling som førsteamanuensis, 20 % stilling. Stillingen er en bistilling tiltenkt en radiolog som har sin hovedstilling ved OUS.

Psykologisk institutt har mye forskning der MR brukes til datainnsamling. Store deler av disse dataene samles inn på skannere som ligger ved Intervensjonssenteret, OUS. Det er krav om at det gjøres gjennomganger av MR-bilder som samles inn i forskning med tanke på tilfeldige funn av sykdom.

Det er behov for å styrke denne delen av virksomheten med en bistilling for en radiolog stilling som knyttes til PSI.

Stillingen skal benyttes til å sikre at forskningsprosjektene ved PSI får en vurdering av MR-bilder som tilfredsstiller krav til å kunne oppdage tilfeldige avvik. I tillegg skal stillingen bidra til å styrke MR-kompetansen i forskningsprosjektene og sikre at det gis adekvat opplæring til assistenter og forskere som skal benytte MR-maskiner ved OUS.

Arbeidsoppgaver

 • Gjennomgå MR-bilder med sikte på å identifisere tilfeldige funn av sykdom hos deltagere i forskningsprosjekter
 • Bistå med organisering og koordinering av MR-aktiviteten PSI gjør på Intervensjonssenteret, OUS
 • Organisere opplæring av assistenter og forskere fra PSI og sikre at PSI-brukere har tilstrekkelig kompetanse til trygg håndtering av MR-maskin
 • Tilby undervisning i radiologi på innføringsnivå for forskere ved PSI som skal arbeide med MR-data

Kvalifikasjonskrav

 • Utdannelse som radiolog
 • Erfaring med vurdering av MR-bilder av hjernen
 • Doktorgrad
 • Har hovedstilling ved Oslo universitetssykehus
 • Interesse for forskning
 • Kandidaten må beherske norsk flytende
 • Ved ansettelse vil det bli lagt vekt på personlige egenskaper, som evne til samarbeid, fleksibilitet, evnen til å planlegge mm

Vi tilbyr

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen)
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning og faglig arbeid)
 • Kopier av vitnemål og eventuelle attester
 • Publikasjonsliste
 • Referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det skal benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Vennligst se Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen