Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Professor II / førsteamanuensis i 20% stilling i arbeidsmedisin knyttet til stilling ved Avdeling for arbeidsmedisin, Sykehuset Telemark HF

Søknadsfrist: 30.09.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for helse og samfunn (Helsam) er et av tre institutter ved Det medisinske fakultet. Instituttet spenner over ulike fag og består av seks avdelinger. Vi baserer vårt arbeid på en kompleks forståelse av sykdom, helse og helsesystemer. Både kultur, miljø, økonomi, samfunn og biologi spiller inn, direkte og indirekte. Vi har ansvar for syv masterprogram, ett bachelorprogram og for deler av profesjonsstudiet i medisin. Instituttet er lokalisert ved Ullevål sykehus og i Forskningsveien på Vindern og består av ca 470 ansatte, rundt 200 PhD-studenter og i underkant av 700 bachelor- og masterstudenter er knyttet til instituttet.


Avdeling for samfunnsmedisin og global helse er en tverrfaglig enhet som består av forskere med bakgrunn fra medisin, samfunnsfag og humaniora. Vår forskning foregår primært innenfor sosialmedisin, sosiale ulikheter i helse, forebyggende arbeid, global helse, epidemiologi, medisinsk antropologi og medisinsk historie. Avdelingen er ansvarlig for veiledning av PhD kandidater og forskerkurs, undervisningen i samfunnsmedisin i medisinstudiet samt et masterprogram i International Community Health.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Det er ledig stilling som professor II/førsteamanuensis (20 %) innenfor fagområdet arbeidsmedisin ved Avdeling for samfunnsmedisin og global helse. Bistillingen er forbeholdt ansatte med hovedstilling ved Avd. for arbeidsmedisin, Sykehuset i Telemark, og det er et vilkår at stillingsinnehaver fortsetter dette tilsettingsforholdet.

Den som tilsettes i stillingen forventes å bidra til å bygge opp arbeidsmedisin som fagfelt i avdelingen. Vedkommende forventes også å delta i planlegging, koordinering og gjennomføring av undervisning samt veilede studenter innenfor de rammene som er satt for stillingen.

Se også stillingsbeskrivelse.

Kvalifikasjonskrav

 • Lege med erfaring innen arbeidsmedisin
 • Det kreves doktorgrad eller tilsvarende kvalifikasjoner innen relevant fagområde
 • Professorkompetanse forutsetter betydelig vitenskapelig produksjon utover det som kreves til en doktorgrad, samt fullført veiledning som hovedveileder av minst en kandidat frem til doktorgrad.
 • For å tilsettes som professor må søkere kvalifisere for stilling som professor i henhold til Nasjonale normer for vurdering av professorkompetanse ved de medisinske fakultetene i Norge
 • Dokumentert pedagogisk basiskompetanse
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk) er en forutsetning

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Gode formidlingsevner
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr 655 400,- til kr 789 200,- avhengig av kompetanse, i stilling som førsteamanuensis (stillingskode 1011)
 • Lønn fra kr 789 200,- til kr 963 200,- avhengig av kompetanse, i stilling som professor (stillingskode 8013)
 • Gode velferdsordninger
 • 5 års tilsetting med mulighet for forlengelse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen og beskrivelse av egen forskning)
 • CV (utdanning, arbeidserfaring, undervisningserfaring, administrativ erfaring, ledererfaring og andre relevante kvalifikasjoner)
 • Fullstendig publikasjonsliste
 • akademiske arbeider (inntil 10 publikasjoner)
 • referanser (liste med 2-3 personer med navn, tittel, e-post og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

I rangeringen av kompetente søkere vurderes vil vi trekke inn hele bredden av kvalifikasjoner.

Det skal benyttes intervju og prøveforelesning i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Vennligst se Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO og Regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO.

Arbeidstakere som ikke har dokumentert pedagogisk basiskompetanse forplikter seg til å delta på et universitetspedagogisk kurs i løpet av en toårsperiode eller skaffe seg denne kompetansen på annen måte.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen