Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Professor II / førsteamanuensis (20 %) i medisin (indremedisin)

Søknadsfrist: 18.12.2019

Informasjon - hvordan søke

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren. Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser tre Sentre for fremragende forskning (SFF) og seks K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Ringerike sykehus ligger på Hønefoss, ca. 5 mil fra Oslo i naturskjønne omgivelser. Sykehuset er et akuttsykehus for øvre Buskerud med tilgrensende områder, til sammen ca 82 000 innbyggere. Sykehuset har en bred indremedisinsk avdeling med akuttfunksjon, og med representasjon av nær alle grenspesialiteter. I tillegg har sykehuset gyn/ fødeavdeling, generell kirurgi og ortopedi, alle med akuttfunksjon. Sykehuset har en moderne intensivavdeling, onkologisk poliklinikk, dialyseenhet og pediatrisk poliklinikk. Det finnes også distriktspsykiatrisk senter i direkte tilknytning til sykehuset. På Ringerike sykehus arbeider vi i moderne lokaler som er funksjonelt utformet, med enerom og eget bad til alle pasienter. Her er gode teknologiske løsninger som forenkler den kliniske hverdagen.


Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. 9 400 medarbeidere og har ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere i 26 kommuner.

Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, Kongsberg og på Ringerike (inkludert Hallingdal sjukestugu i Ål). Innen feltet psykisk helse og rus har vi ansvar for Blakstad sykehus i Asker, fem distriktspsykiatriske sentre og barne- og ungdomspsykiatri. Vi har egne klinikker for medisinsk diagnostikk, prehospitale tjenester og intern service samt en sentral stab. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.

I tillegg til utredning, behandling og oppfølging av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende.


Se mer på www.vestreviken.no

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Det er ledig midlertidig stilling som professor II/førsteamanuensis (20 %) i medisin (indremedisin) for en periode på fem år kombinert med hovedstilling som overlege ved Vestre VIken Ringerike sykehus HF.

Den kombinerte stillingen er publisert via Vestre Vikens hjemmesider og søknaden sendes elektronisk i Webcruiter. Følg lenke for full utlysningstekst. Webcruiter-ID: 4151381847

For å opprettholde og styrke den vitenskapelige aktiviteten og den forskningsbaserte undervisningen ved Vestre Viken, Ringerike sykehus lyser vi nå ut en ledig stilling som overlege ved sykehuset kombinert med bistilling som professor II/førsteamanuensis (20 % stilling) ved Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo (UiO).

Stillingen har som mål å utvikle samarbeidet med Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. I universitetsstrukturen vil stillingen bli underlagt Institutt for klinisk medisin og universitetsoppgaver vil utføres i samarbeid med forskningsdirektør i Vestre Viken.

Overlegestillingen kan knyttes til alle indremedisinske fagområder. Dersom kandidaten rekrutteres eksternt vil det følge med en fast overlegestilling i 100 % på tilhørende fagområde. Bistillingen og hovedstillingen er knyttet sammen, og det er et vilkår at stillingsinnehaver ivaretar begge funksjonene. Hvis man går ut av hovedstillingen kan man ikke beholde professor/amanuensis stillingen.

For hovedstillingen ved VVHF gjelder:

Nå søker vi en kollega med engasjement og arbeidsglede, som ønsker å bidra til å gi et godt behandlingstilbud til våre pasienter. Vi tilbyr utfordrende arbeidsoppgaver i våre pasienters tjeneste, i et godt fagmiljø med trivelige kolleger.

Arbeidsoppgaver

 • Avdelingsarbeid
 • Poliklinikk
 • Forskningsansvar
 • Den som ansettes må påregne å delta i indremedisinsk vakt. Hallingdal sjukestugu er en del av Ringerike sykehus og det må påregnes poliklinisk virksomhet der.

Kvalifikasjoner

 • Medisinsk embetseksamen
 • Spesialist i indremedisinsk fagområde med norsk autorisasjon
 • Forskningserfaring
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • God formidlingsevne
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Lønns og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement
 • Et godt arbeidsmiljø med gode kollegaer
 • God pensjonsordning og egen velferdsforening

Vestre Viken har en egen forskningsstrategi. På Ringerike har vi fortiden to PhD kandidater og i tillegg deltar klinikken i oppdragsforskning.

For den akademiske bistillingen ved UiO gjelder:

Se fullstendig stillingsbeskrivelse med kvalifikasjonskrav og vurderingsgrunnlag for den akademiske bistillingen:

https://www.med.uio.no/klinmed/om/jobb/stillingsbeskrivelser/2019-11357_professor_II-f%C3%B8rsteamanuensis%20%28indremedisin%29_Ringerike.pdf

Søknad til den akademiske bistillingen skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Publikasjonsliste
 • Liste over 10 publikasjoner som ønskes tillagt spesiell vekt. Publikasjonene vedlegges i fulltekst.
 • Oversikt over veiledningserfaring for PhD-kandidater (fyll ut eget skjema i veiledningen).
 • Beskrivelse av kvalifikasjoner innen administrasjon, ledelse, undervisning/formidling, språk
 • Eventuelle øvrige kvalifikasjoner

Alle dokumenter må merkes i henhold til kravene i veiledningen. Dokumentasjonen samles i ett eller flere pdf-dokument (disse må merkes i henhold til veiledningen). Se retningslinjer for utforming av søknaden, orienteringsskriv til søkere, reglement for ansettelse av professor samt regler om pedagogisk kompetanse:

http://www.med.uio.no/om/jobb/veiledninger/index.html

Kontaktpersoner:

Henvendelser knyttet til overlegestilling kan rettes til:

 • Avdelingssjef medisin og klinikkens fagsjef Oddmund Nestegard, [email protected], Tlf. 32 11 60 02 / 907 30 595

Henvendelser knyttet til professoratet og spørsmål om søknadsprosessen kan rettes til:

 • Senior HR-rådgiver ved Institutt for klinisk medisin (UiO), Heidi Falch Ecklund, [email protected] , Tlf. 22 85 92 27 / 90 73 03 48

Webcruiter-ID: 4151381847

Søk på stillingen