LEDIG STILLING VED NMBU

Professor / førsteamanuensis i plantekunnskap og vegetasjonsøkologi

Søknadsfrist: 28.02.2021

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. I 2021 er vi samlokalisert i Ås.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Fakultet for landskap and samfunn

Fakultet for landskap og samfunn består av noen av Norges ledende fagmiljøer innen by- og regionplanlegging, landskapsarkitektur, landskapsingeniør, eiendomsfag, eiendomsutvikling, folkehelsevitenskap og internasjonale miljø- og utviklingsstudier. Fakultetet har 1300 studenter og 180 ansatte, fordelt på fem institutter og en fakultetsadministrasjon, og tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger som er etterspurte og framtidsrettede. Fakultet er tverrfaglig og arbeider med bærekraftig samfunnsutvikling nasjonalt og internasjonalt.

Er du interessert grøntanlegg og planter i et økologi- og klimaperspektiv?

Om stillingen

Vi har en ledig stilling som førsteamanuensis/professor ved Institutt for landskapsarkitektur. Stillingen omfatter plantekunnskap og vegetasjonsøkologi i grøntanlegg og naturområder.

Stillingen omfatter artskunnskap, plantevalg, etablering og skjøtsel av vegetasjon, revegetering i naturområder, kunnskap om fremmede arter, biologisk mangfold og byøkologi.

Arbeidsoppgaver

Den som ansettes vil få ansvar for utdanning og forskning innen dette fagområde. Den som ansettes må ta del i utviklings- og lederoppgaver og administrative fellesoppgaver ved instituttet.

Den som ansettes forventes å være opptatt av formidling og utvikling, delta i nasjonale og internasjonale nettverk, påta seg faglige og fagadministrative oppgaver og samarbeide med private og offentlige aktører.

Kompetanse

Den som ansettes må ha:

 • Høy vitenskapelig kompetanse, minimum tilsvarende en norsk doktorgrad i hagebruk, skogbruk, plantevitenskap, landskapsarkitektur eller relaterte fagfelt med spesialisering relevant for stillingen.
 • Forskningserfaring etter etablerte standarder på nasjonalt og internasjonalt nivå i forhold til stillingen, og erfaring med forsknings- og utviklingsprosjekter relevante for norske forhold.
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse som omfatter pedagogisk utdanning, gjennomført eget program på min. 200 timer, undervisnings- og veiledererfaring, bredde og variasjon i pedagogisk erfaring, og undervisningsferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. De som ikke oppfyller de pedagogiske utdanningskravene på 200 timer ved ansettelsen, må oppfylle kravet innen to år etter ansettelsen.
 • Svært gode språkkunnskap i norsk/skandinavisk og engelsk

I tillegg legger vi vekt på:

 • Erfaring fra privat eller offentlig forvalting eller arbeidspraksis.
 • Deltakelse i nasjonale og internasjonale nettverk
 • Erfaring fra samarbeid med samfunns- og næringsliv
 • Erfaring med forsknings- og utviklingsprosjekter finansiert av DIKU, NFR og EU.

Personlige egenskaper:

 • Du er selvstendig, strukturert og målrettet
 • Du må være initiativrik kreativ og liker samarbeid
 • Synes tverrfaglighet er viktig og spennende
 • Du har gode kommunikasjonsegenskaper og liker å utvikle nettverk
 • Du skaper et hyggelig og produktivt samspill med studenter og kollegaer

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen er innplassert som førsteamanuensis (kode 1011) med lønnsspenn kr 586 500 – 744 600 (ltr 65 – 77) eller professor (kode 1013) med lønnsspenn kr 708 100 – 887 000 (ltr 75- 83) avhengig av kvalifikasjoner.

Den som ansettes forventes å være til stede på campus Ås på daglig basis.

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til søkere

Slik søker du

Søkere må fylle ut og legge ved NMBUs pedagogisk mappe som dokumenterer undervisningskompetanse. Det er en mappe for førsteamanuensis og en for professor.

Mappen skal ha med beskrivelse av:

 • Pedagogisk utdanning, gjennomført eget program på min. 200 timer og pedagogisk erfaring
 • Undervisningserfaring på høyere og lavere grads nivå
 • Bred erfaring med veiledning fortrinnsvis på master/ph.d.-nivå
 • Kvalitetsutvikling i egen undervisning og veiledning over tid
 • Deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap

Se NMBUs veileder for søkere og medlemmer i sakkyndig komite for dokumentasjon og vurdering av utdanningsfaglig kompetanse for stilling som førsteamanuensis eller veileder for søkere og medlemmer i sakkyndig komite for dokumentasjon og vurdering av utdanningsfaglig kompetanse for stilling som professor.

Søker må vedlegge inntil 10 vitenskapelige publiseringer i fulltekst som grunnlag for vurderingen av søkere. Disse skal lastes opp digitalt i søknadsportalen.Dersom det er vanskelig å identifisere søkers bidrag i publiseringene, skal søkers bidrag forklares.

Søknaden må skrives på engelsk og skal inneholde, i tillegg til søknaden, en cv, oversikt over vitenskapelige arbeid, og tre referanser med kontaktinformasjon.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søkere vil bli vurdert etter nasjonal forskrift for ansettelser og Bestemmelser for opprykk i undervisnings- og forskningsstillinger ved NMBU.

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.

Søknadsfrist: 28.2.2021

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS