Ledig stilling ved NMBU

Førsteamanuensis / professor innen entreprenørskap og innovasjon

Søknadsfrist: 20.01.2020

Bli med i vårt dynamiske team på entreprenørskap og innovasjon! Vi søker deg som vil være med på å videreutvikle vår anerkjente utdanning av innovatører og entreprenører.

Om stillingen

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.


Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.


NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Handelshøgskolen

Handelshøyskolen ved NMBU utdanner siviløkonomer, samfunnsøkonomer og masterkandidater i innovasjon og entreprenørskap.


Vi har ca. 670 bachelor-og masterstudenter, og ca. 40 doktorgradsstudenter. Vårt siviløkonomprogram har spesialiseringer innenfor finans, økonomistyring, business analytics, og strategi og ledelse. Vårt masterprogram i samfunnsøkonomi har spesialiseringer innenfor finans, miljø, klima, energiøkonomi og utviklingsøkonomi.


Handelshøyskolen har en betydelig forskingsaktivitet på en rekke temaområder, inkludert foretaksøkonomi, entreprenørskap og innovasjon, miljø, klima, energi, og filosofi. Handelshøyskolen har ca. 55 heltidsansatte og ligger på Campus Ås. For mer informasjon, se www.nmbu.no/hh

Ved Handelshøyskolen NMBU er det ledig en fast stilling som førsteamanuensis/professor i entreprenøskap og innovasjon. Den som ansettes vil inngå i teamet med ansvar for vårt masterprogram i entreprenørskap og innovasjon, og vil også samarbeide tett med ansatte på andre fagområder. Masterstudiet i entreprenørskap og innovasjon har to spesialiseringer: Forretningsutvikling og digital forretningstransformasjon.

Handelshøyskolen er i sterk utvikling, og vi har vekt på globale utfordringer og bærekraft både i forskning og undervisning. Vi søker deg som vil være en drivkraft i forskning og utvikling av nye studieprogrammer i skjæringspunktet mellom innovasjon og bio- og miljøteknologi. Du vil samarbeide på tvers av fakulteter og fagområder ved Campus Ås.

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgavene i stillingen er forskning og undervisning i innovasjon og entreprenørskap og relaterte bedriftsøkonomiske fagområder.

 • Undervisning i eksisterende emner på studieprogrammene vi tilbyr
 • Bidra til å utvikle nye emner i tråd med utviklingen innenfor faget.
 • Veiledning av studenter på alle nivåer
 • Forskning og formidling innenfor fagfeltet
 • Ivareta administrative og andre fellesoppgaver ved fakultetet

Kvalifikasjonskrav, ønskede erfaringer, kunnskaper og personlige egenskaper

Faglige kvalifikasjonskrav

For ansettelse som førsteamanuensis kreves:

 • Doktorgrad innenfor entreprenørskap/innovasjon
 • Dokumenterte ferdigheter inn planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. En samlet fremstilling av dette kreves.

For ansettelse som professor kreves i tillegg til kravene til førsteamanuensis:

 • Vitenskapelig nivå i samsvar med etablerte internasjonale standarder
 • Dokumentasjon av kvalitetsutvikling i egen undervisning og veiledning over tid, og bred erfaring med veiledning fortrinnsvis på master/ph.d.-nivå
 • Dokumentert deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap

Den som ansettes må kunne dokumentere anvendt forskning med relevans for fagområdene i våre studier. Demonstrert evne til prosjektakkvisisjon, fra NFR, EU eller næringsliv, vil vektlegges.

Kandidater som har kompetanse innenfor følgende felt vil bli prioritert:

 • Et foretaksøkonomisk perspektiv på innovasjon
 • Innovasjon innenfor NMBU-relevante fagområder
 • Kommersialisering av innovasjoner

Det kreves ferdigheter til å undervise i et skandinavisk språk.

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

Foruten vitenskapelig kompetanse blir det lagt vekt på undervisningserfaring, og pedagogisk og forskningsadministrativ kompetanse. Søkere uten formell kompetanse i pedagogikk forplikter seg til innen 2 år å gjennomføre NMBU’s kurs i universitetspedagogikk.

Personlige egenskaper/egnethet

Handelshøyskolen ved NMBU er et energisk miljø med stor åpenhet og takhøyde. Vi ansetter medarbeidere som aktivt vil bidra sosialt og faglig til å utvikle sin arbeidsplass. Evne til samarbeid med studenter, og støtte til deres utvikling, er særlig viktig.

Aktiv tilstedeværelse og villighet til å bidra til å utvikle det faglige praksisfelleskapet, stille opp for og bidra til å løfte sine kollegaer vektlegges høyt. Omstillingsevne, samarbeidsevne, åpenhet og nyskapingsevne er viktige personlige egenskaper for en slik stilling.

Lønnsvilkår og informasjon

Stillingen innplasseres i stillingskode 1011 Førsteamanuensis ltr. 70-77 (NOK 640.200 – 741.300) eller 1013 Professor ltr. 78-94 (NOK 765.100-1.152.500), avhengig av kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger ved:

generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og attester.

Søknadsfrist: 20.01.2020

Søker vedlegger inntil 10 arbeider som etter søkerens vurdering er sentrale i produksjonen. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere søkerens innsats, må det legges ved en kort redegjørelse om søkerens del av arbeidet.

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer med ordinær post merket still.nr. 19/05512 til NMBU, Handelshøgskolen, postboks 5003, NO-1432 Ås, innen 20.01.2020.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søk stillingen