Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Førsteamanuensis innen konservering av bemalte gjenstander

Søknadsfrist: 08.07.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo er et av landets største kulturhistoriske museer, og er en universitetsenhet med status på linje med UiOs fakulteter. Det rommer den største arkeologiske-, etnografiske- og numismatiske samlingen i Norge. Museet inkluderer også vikingskipene på Bygdøy, kirkekunstsamling fra middelalderen, klassiske og egyptologiske samlinger fra Middelhavslandene samt et runearkiv.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Ved seksjon for samlingsforvaltning på Kulturhistorisk museum er det ledig en fast stilling som Førsteamanuensis (SKO 1011) innen konservering av bemalte gjenstander.

Kulturhistorisk museum har en unik og betydelig samling av bemalte gjenstander i sin kirkekunstsamling fra middelalderen, sin etnografiske samling og i samlingene fra Antikken og Egypt.

Vi søker en person med solid kompetanse innen konservering av bemalte gjenstander, og med bred forståelse for bemalte overflater og strukturer. Vi ønsker oss en førsteamanuensis som evner å knytte de ulike fagfeltene innen konservering tettere sammen og som kan inngå i samarbeid med museets andre fagmiljøer. Forskeren skal bidra til å aktivere samlingene. Vi forventer at forskeren deltar i og initierer til forskningsprosjekter både nasjonalt og internasjonalt i tråd med Kulturhistoriske museums strategier.

I stillingen inngår 50% forskningstid og 50% musealt arbeid, inkludert administrative oppgaver innen begge felt. Foruten forskning innbefatter stillingen varierte faglige og praktiske oppgaver knyttet til konservering av museets bemalte gjenstander, utlån og utstilling, samt faglig formidling.

Seksjon for samlingsforvaltning er organisert i to faggrupper; gruppe for konservering og gruppe for digitaldokumentasjon, GIS, IT, foto og arkiv. Seksjonen har pr. i dag 40 ansatte. Forsknings- og utviklingsprosjektet Saving Oseberg ligger også til seksjonen. Prosjektet dokumenterer tregjenstander fra Osebergfunnet og forsker på konserveringsmetoder for å forhindre og/eller stoppe nedbrytning av alunbehandlede tregjenstander. Gjennom Saving Oseberg har det blitt opparbeidet betydelige analysefasiliteter med utviklingsmuligheter for seksjonen og museet.

Gruppe for konservering har det største fagmiljøet i Norge innen konservering, med 14 konservatorer fordelt på arkeologisk, etnografisk og bemalt materiale, samt en kjemiker.

Arbeidsoppgaver

 • aktiv og forebyggende konservering av bemalte gjenstander, med hovedvekt på kirkekunstsamlingen fra middelalderen
 • faglig rådgivning og formidling
 • forskning og prosjektutvikling
 • veiledning og undervisning i et begrenset omfang

Kvalifikasjonskrav

 • doktorgrad i konservering, kunsthistorie eller annet relevant fag
 • master i malerikonservering eller tilsvarende
 • forskningserfaring etter fullført doktorgrad med dokumenterte vitenskapelige resultater
 • bred erfaring og kompetanse med aktiv og forebyggende konservering av bemalte gjenstander, med hovedvekt på bemalt tre
 • internasjonal publiseringsprofil og internasjonalt nettverk
 • gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig, på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk). Søkere som ikke behersker et skandinavisk språk ved ansettelsestidspunkt, må forplikte seg til å ha lært seg norsk innen to år
 • stor kapasitet og evne til å holde tak i flere initiativer samtidig
 • pedagogisk basiskompetanse. Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere formell pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode

Andre kvalifikasjoner som vektlegges

 • erfaring med konservering av kulturhistorisk materiale med hovedvekt på kirkekunst fra middelalderen
 • erfaring med å gjennomføre og samarbeide i forskningsprosjekter
 • dokumentert potensiale for prosjektinnhenting
 • gode samarbeidsevner
 • solid gjennomføringsevne, resultat- og løsningsfokusert
 • tverrfaglig tilnærming og erfaring fra tverrfaglig samarbeid
 • helhetsforståelse for forskning og musealt arbeid

Vurderingsgrunnlag

Vurderingsgrunnlaget er søkernes vitenskapelige kvalifikasjoner, samt andre faglige kvalifikasjoner, som kan bidra til å utløse kunnskapspotensialet i samlingene. Likeså vil søkernes potensial for fremtidig relevant forskning, samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges.

Ved vurdering av søkernes vitenskapelige kompetanse vil arbeider fra de fem siste årene, eller arbeider som viser evne til faglig fornying, bli tillagt særlig betydning.

Som et første ledd i vurderingen vil det brukes en sorteringskomité som vurderer alle søknadene. De best kvalifiserte søkerne vil bli vurdert av en egen bedømmelseskomité.

De høyest rangerte kandidatene etter den sakkyndige bedømmelsen vil bli invitert til intervju og evt. prøveforelesning. Disse vil bli bedt om å oppgi 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer).

Vi tilbyr

 • lønn fra kr. 627 700 til kr. 741 300 avhengig av kompetanse, i stilling som førsteamanuensis (stillingskode 1011)
 • et faglig stimulerende og hyggelig arbeidsmiljø
 • god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • gode velferdsordninger
 • mulighet til å søke opprykk til professor på et senere tidspunkt

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev med motivasjon for stillingen
 • CV
 • fullstendig publikasjonsliste
 • skisse til forskningsprosjekt
 • inntil fem vitenskapelige arbeider som anses som særlig relevante for stillingen (ikke mer enn 500 sider totalt)

Søknaden skal inneholde informasjon om vitenskapelige kvalifikasjoner og meritter (utdanning, tidligere stillinger, vitenskapelig, museal, faglig og pedagogisk virksomhet samt ev. administrativ erfaring). Ved samforfatterskap skal søkerens bidrag konkretiseres.

Søknaden skal inneholde en skisse/forslag til et forskningsprosjekt på bemalte gjenstander som viser hvordan konservering, naturvitenskap og museets øvrige fagfelt kan aktiveres i i et tverrfaglig forskningsprosjekt. Skissen skal være på maksimum fem sider, ekskl. litteraturliste.

Søknad med vedlegg, inkl. vitenskapelige arbeider, må sendes inn elektronisk via Jobbnorge.

Alle dokumenter må være på engelsk, norsk eller et annet skandinavisk språk.

UiO ønsker flere personer med minoritetsbakgrunn i faste vitenskapelige stillinger. Disse oppfordres til å søke.

Andre opplysninger

Vennligst se Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger ved UiO og Regler for praktiseringen av kravet om pedagogisk basiskompetanse ved UiO.

Arbeidstakere som ikke har dokumentert pedagogisk basiskompetanse forplikter seg til å delta på et universitetspedagogisk kurs i løpet av en toårsperiode eller skaffe seg denne kompetansen på annen måte.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For spørsmål vedrørende rekrutteringsprosessen, kontakt rådgiver Marit Gamst Markussen, e-post: [email protected]

Søk på stillingen