LEDIG STILLING VED OSLOMET

Førsteamanuensis / førstelektor i mote og produksjon

Søknadsfrist: 14.02.2021

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Ved Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Institutt for estetiske fag er det ledig 60% stilling som førsteamanuensis/førstelektor i mote og produksjon med oppstart 1.august 2021.

Stillingen er knyttet til undervisning og veiledning på bachelorutdanningen i kunst og design – mote og produksjon. Den kan også bli tillagt undervisnings- og veiledningsoppgaver ved masterutdanningen i estetiske fag, studieretning mote og samfunn, samt ansvar som teamkoordinator

Fagmiljøet har en sentral posisjon innen motefaget og moteutdanningen i Norge, og satser på ny teknologi, samarbeid med motebransjen og andre aktører innen mote. Gjennom deltakelse i nettverk og arrangering av forskningskonferanser har dette fagmiljøet også markert seg internasjonalt.

Det er et stort fokus på forskning og utvikling ved fakultetet. Ved institutt for estetiske fag er det etablert flere forskergrupper med stor aktivitet. Det forventes at den som ansettes forsker og tar del i utviklingen av motefaglig forskning og utvikling.

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • undervisning og veiledning knyttet til mote og produksjon
 • planlegging, gjennomføring og koordinering av emner og undervisning
 • faglig oppfølging av studenter
 • delta i forsknings- og utviklingsaktiviteter og utvikling av undervisning på instituttet
 • delta i forskergrupper ved instituttet og arbeide med å søke om eksterne midler
 • samarbeid med praksisfeltet og eksterne aktører annet faglig administrativt arbeid i team veiledningsoppgaver knyttet til masterstudiet kan være aktuelt

Kvalifikasjonskrav

 • førstekompetanse innen relevant fagområde
 • master innen motefeltet eller tilsvarende
 • høy kompetanse og erfaring innen moteproduksjon og design
 • kunnskap om design og produksjon og dets betydning i et samfunnsetisk og bærekraftig perspektiv
 • erfaring med studentaktive læringsformer og praksisnær undervisning
 • erfaring med undervisning og veiledning fra videregående skole og høgskole og/eller universitet
 • evne til å variere undervisningsmetoder, inkludert digitalt
 • meget god muntlig og skriftlig formidlingsevne på ett skandinavisk språk og engelsk. Søkere som ikke har tilstrekkelig kunnskaper i skandinavisk må innen tre år etter tiltredelse ha tilegnet seg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2.

Det blir lagt stor vekt på at den som ansettes har pedagogisk kompetanse, og praktisk erfaring i moteproduksjon og design, samt kjennskap til motefeltets utvikling, utfordringer og utviklingspotensial. Det blir også lagt vekt på evne til å bygge faglig fellesskap, deltagelse i tverrfaglig samarbeid og innsikt i innovasjon.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Du må dokumentere relevant utdanningsfaglig kompetanse i henhold til OsloMets Retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse.

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen.

 • positiv og inkluderende
 • evne til å engasjere og motivere studenter og kollegaer
 • evne til å samarbeide og bygge relasjoner internt og eksternt
 • evne til å ta beslutninger og være løsningsorientert

OsloMet kan gjennomføre prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknadsprosess

Din søknad bli vurdert av et sakkyndig utvalg.

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider med oversikt over disse
 • 2 referanser med kontaktinformasjon

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalge. Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig utvalg, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

Vi tilbyr

 • et spennende arbeidsmiljø i en praktisk og estetisk kontekst ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • muligheter for faglig utvikling
 • en arbeidsplass i utvikling fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i førsteamanuenis i kode 1011 / førstelektor i kode 1198, dvs kroner 535 200 – 694 400 pr. år i 100% stilling. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • fungerende instituttleder Liv Klakegg Dahlin, tlf. 67 23 87 73
 • studieleder Petter William Hansen, tlf. 67 23 54 19

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”Logg inn og søk stillingen”.

Dersom det ikke melder seg søkere med relevant kompetanse, kan det bli aktuelt å ansette i midlertidig stilling, med krav om kvalifisering for fast ansettelse innen tre år, jfr. UH-loven § 6-5.

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Referansenummer: 20/00307

Logg inn og søk stillingen

Powered by Labrador CMS