LEDIG STILLING VED OSLOMET

Leder for gruppen Menneske-maskin interaksjon og universell utforming av IKT / Førsteamanuensis

Søknadsfrist: 27.01.2021

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Ved Institutt for informasjonsteknologi er det ledig en nyopprettet stilling som leder for faggruppen (50 % stilling), med en tilhørende 50 % stilling som førsteamanuensis. Lederstillingen er en åremålsstilling for en periode på 4 år, med mulighet for forlengelse. Leder for faggruppen kan maksimalt forlenges for en sammenhengende periode på 12 år. Etter endt åremålsperiode vil stillingen som førsteamanuensis utvides til en 100 % fast stilling.

Mer informasjon om Institutt for informasjonsteknologi og Fakultet for teknologi, kunst og design finner du her.

Vi søker en kandidat med talent og lidenskap for undervisning, forskning og innovasjon. Kandidatene bør også ha en lidenskap for ledelse og utvikling av enkeltpersoner og team. Det forventes også at kandidatene har utført forskning innen informasjonsteknologi, informatikk, informasjonssystemer, digital transformasjon, eller relaterte felt. Forskningen skal gjenspeiles i relevante vitenskapelige publikasjoner.

Kandidatene vil forventes å aktivt styrke og forme det faglige arbeidet og forskningsaktiviteter ved instituttet, og universitetets forskningsmiljøer generelt, inkludert tverrfaglig arbeid på tvers av institutter ved Fakultet for teknologi, kunst og design og med andre fakulteter og forskningssentre ved OsloMet.

Arbeidsoppgaver og ansvar som leder for faggruppe:

 • personalansvar for faggruppen menneske-maskin interaksjon og universell utforming av IKT
 • felles lederansvar for instituttet i samarbeid med andre ledere av faggrupper og instituttleder
 • bidra aktivt til utvikling av utdanning av høy kvalitet
 • koordinering av forsknings- og innovasjonsaktiviteter sammen med forskningsgruppeledere og administrasjonen
 • bidra aktivt til utviklingen av instituttet og OsloMet generelt
 • leder for gruppen menneske-maskin interaksjon og universell utforming av IKT er en del av ledergruppen ved Institutt for informasjonsteknologi og er forventet å representere gruppen og instituttet både internt og utenfor OsloMet

Arbeidsoppgaver og ansvar førsteamanuensis:

 • planlegge, utvikle og levere kurs på bachelor-, master- og doktorgradsnivå og kurs innen instituttets etter- og videreutdanningstilbud, inkludert undervisning, veiledning og sensurering
 • initiere og drive forskning innen et relatert felt til instituttets profil, samt søke ekstern forskningsfinansiering
 • formidle forskningsresultater både i faglige kanaler og for allmennheten
 • utføre administrative oppgaver relatert til utdannings-, forsknings- og innovasjonsaktiviteter

Kvalifikasjonskrav:

 • PhD i informasjonsteknologi, informatikk, informasjonssystemer, digital transformasjon, eller relaterte felt
 • ledererfaring, fortrinnsvis innenfor høyere utdanning
 • erfaring med undervisning og veiledning i høyere utdanning
 • dokumentert forskningsarbeid og publikasjoner innen et fagfelt som er relevant for instituttets profil
 • Søkeren må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet.
 • Det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk og på norsk, eller et skandinavisk språk.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Kriterier for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse fremgår av OsloMets retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse.

Ved vurdering av søkerne vil vi legge vekt på:

 • motiverende og inkluderende lederegenskaper
 • personlige egenskaper som fremmer et godt arbeidsmiljø
 • evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • forståelse for kulturelle forskjeller i et internasjonalt kollegium med ulik bakgrunn og kultur
 • pedagogiske evner og undervisningserfaring
 • erfaring med:
  • kvalitetsutvikling i egen undervisning og veiledning over tid
  • utvikling av studieprogrammer i henhold til nasjonale krav
 • kandidatens forståelse for fagfeltene informatikk, menneske-maskin interaksjon og universell utforming av IKT
 • søkerens fagprofil opp mot undervisningsbehov ved instituttet

Vi vil legge vekt på:

Det vil bli lagt vekt på følgende egenskaper, kompetanse og erfaring:

 • en lidenskap for undervisning og veiledning på alle nivåer, og en evne til å motivere og inspirere studenter
 • interesse for å bygge utdanningsprogrammer av høy kvalitet, og for å utvikle egne ferdigheter i undervisning og veiledning, samt interesse for digitale og innovative pedagogiske teknikker og praksis
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • gode formidlingsevner og erfaring med populærvitenskapelig kommunikasjon
 • nysgjerrighet og en ambisjon for å utvikle seg som akademisk leder
 • erfaring fra samarbeid med næringslivet
 • fleksibilitet og evne til å tilpasse undervisning og forskning til behovene til OsloMet og instituttet, inkludert tverrfaglig samarbeid
 • evne til å bygge fagmiljøer og nettverk, forskningsprosjekter og til å demonstrere nytenkning og innovasjon
 • en interesse for å utvikle synergier mellom akademia og relevant industri, samt skape verdi for etter- og videreutdanningstilbud

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss. Kvinner oppfordres til å søke på stillingen.

Sakkyndig vurdering:

Som søker vil du bli vurdert av en sakkyndig komite.

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV (inkludert lærings- og veiledningserfaring og navn og kontaktinformasjon for minst tre referanser)
 • komplett liste over publikasjoner
 • kopier av attester / vitnemål (inkludert formell utdanning i pedagogikk, hvis aktuelt)
 • opptil ti vitenskapelige artikler i fulltekst, levert sammen med en innholdsfortegnelse og en kort introduksjon som belyser relevansen av hver artikkel for stillingen og en detaljert beskrivelse av bidraget til artikkelen fra søkeren
 • en tekst (inntil 2 sider) som skisserer kandidatens relevante pedagogiske erfaring, pedagogiske grunnsyn og plan for utvikling i stillingen
 • en tekst (inntil 2 sider) som beskriver kandidatens relevante forskning og planer for forskningsaktivitet i stillingen. Denne oversikten skal inneholde en oversikt over eksisterende prosjekter og forskningssamarbeid
 • annen relevant dokumentasjon

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen.

Du må laste opp alle disse dokumentene for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt HR avdelingen: [email protected]

Vil tilbyr:

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • mulighet til faglig utvikling i et spennende fag- og forskingsmiljø
 • deltakelse i forskningsgruppe
 • mulighet til faglig utvikling i et spennende fag- og forskingsmiljø
 • kontakt med mangfoldig studentgruppe
 • låne- og pensjonsbetingelser iStatens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1473 studieleder, lønnstrinn 73-78, dvs 682 000-768 500 kroner pr. år og i stillingskode 1011førsteamanuensis, lønnstrinn 60 – 74, dvs kroner 535 200-694 400 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger:

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”Logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist: 27.01.2021

Ref: 20/02957

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Logg inn og søk stillingen

Powered by Labrador CMS