Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Adjunct Professor / Associate Professor (20%) in Medicine (Pathology)

Deadline: 06.11.2020

Universitetet i Oslo

The University of Oslo is Norway’s oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of academic disciplines and internationally recognised research communities, UiO is an important contributor to society.


The Institute of Clinical Medicine (Klinmed) is one of three institutes under the Faculty. Klinmed is responsible for the Faculty's educational and research activities at Oslo University Hospital and Akershus University Hospital. With about 800 employees spread over approximately 425 man-labour years, Klinmed is the university's largest institute. Our activities follow the clinical activity at the hospitals and are spread across a number of geographical areas.

Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, regionssykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale funksjoner. Sykehuset er landets største med over 20 000 ansatte og har et budsjett på 20 milliarder kroner. Oslo universitetssykehus står for størstedelen av medisinsk forskning og utdanning av helsepersonell i Norge.

Universitetet i Oslo er Norges største forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør. Det medisinske fakultet ble opprettet i 1814 og er landets eldste medisinske fakultet. Fakultetet driver fremtidsrettet utdanning, forskning og formidling til pasientens og samfunnets beste

Fakultetet er organisert i tre grunnenheter og har ca 1500 ansatte (ca 1000 årsverk) og ca 2000 studenter.

Job description

The Institute of Clinical Medicine has a vacant position as Adjunct Professor position code 9301/Associate professor position code 1011 at the Department of Laboratory Medicine, Institute of Clinical Medicine, University of Oslo. The part-time professorship (20%) is combined with a full-time (100%) position at the Department of Pathology, Oslo University Hospital. The combined position is published via Oslo University Hospital.

Please visit this link to see the full advertisement and to apply for the position.

Contactinformation

  • Professor Frode Lars Jahnsen, Universitetet I Oslo, Institutt for klinisk medisin, E-mail: [email protected]
  • HR adviser Karoline Berg-Eriksen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo,E-mail: [email protected] (for questions regarding the apllication for the part-time position)

Webcruiter-ID: 4291779155

Apply for position

Powered by Labrador CMS