LEDIG STILLING PÅ HØYSKOLEN KRISTIANIA

Professor / førsteamanuensis med fordyping i finans og teknologi

Søknadsfrist: 03.03.2021

Høyskolen Kristiania

Høyskolen Kristiania leverer forskning og utdanning innen ledelse, organisasjon, markedsføring, kommunikasjon, informatikk, helsevitenskap, innovasjon og kunstfag. Med over 14.500 studenter og et stort utdanningstilbud i Oslo, Bergen og på nett, er Høyskolen Kristiania Norges største uavhengige breddehøyskole. Høyskolen Kristianias oppdrag er å bidra til Norges sosiale og økonomiske utvikling gjennom en problemdrevet og anvendt kunnskapsutvikling og -formidling, i nært samarbeid med arbeidslivet. For å kunne utføre dette oppdraget på en mest mulig effektiv måte, har Høyskolen Kristiania som mål å bli Norges første uavhengige universitet.

Vi søker professor / førsteamanuensis med fordyping i finans og teknologi

Om School of Economics, Innovation, and Technology

School of Economics, Innovation, and Technology består av Institutt for teknologi og Institutt for økonomi og innovasjon. Vi leverer forskning og studieprogrammer på bachelor og masternivå, og vil snart etablere et doktorgradsprogram i teknologi. Vekten ligger på økonomi, innovasjon og digitalisering, inkludert anvendt informatikk, informasjonssystemer og interaksjon mellom teknologi og menneske. Avdelingen øker tilbudene på nett og tilbudene innen etter- og videreutdanning i samarbeid med arbeidslivet. Avdelingen har godt etablerte forskningsgrupper og forskningslaber på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Høyskolen Kristiania øker sitt tilbud innen studier i grensefeltet mellom finans og teknologi, og vi utlyser derfor en stilling innenfor finans. Stillingen er tilknyttet Institutt for økonomi og innovasjon.

Den som ansettes i den utlyste stillingen forventes å bidra til at Høyskolen Kristiania når sitt mål om å bli Norges første uavhengige universitet. Dokumentert faglig formidling og publisering i anerkjente internasjonale tidsskrifter vil derfor bli tillagt vekt. Stillingen medfører oppgaver innen forskning, undervisning, fagutvikling, og veiledning på bachelornivå, masternivå og ph.d. - nivå. Den tilsatte vil ha ansvar for våre emner i finans, og vil bidra i høyskolens etter- og videreutdanningsprogrammer. Dette innebærer kvalitetssikring av emner, i tillegg til egne undervisningsoppgaver.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og gjennomføre undervisning
 • Veiledning og sensur
 • Opprettholde dialog og nettverk innen fagområdet
 • Forskning og utviklingsarbeid

Undervisningen på Høyskolen Kristiania forutsetter at den som ansettes snakker et skandinavisk språk, og kan undervise på engelsk.

Den som tilsettes må være forberedt på organisatoriske og arbeidsmessige endringer.

Krav til søker:

Kandidaten bør ha fagbakgrunn innen økonomi, teknologi eller finans. Mer bestemt må kandidaten ha dybdekunnskap innfor finansiell teknologi og kunne bidra til fagutvikling innen grensefeltet mellom finans og teknologi.

 • Norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omgang og kvalitet
 • Erfaring fra veiledning, undervisning og/eller programledelse på høyskole- og universitetsnivå
 • Erfaring fra deltakelse i forskningsprosjekter og erfaring med deltakelse i nasjonale og internasjonale forskningsnettverk
 • Erfaring med innhenting av eksternt finansierte forskningsprosjekter
 • Dokumentert kvalitetsutvikling i egen undervisning og veiledning over tid (for søkere til professorstilling)

Søkere bør kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning og utvikling av undervisning og veiledning. Dersom du ikke tilfredsstiller kompetansekravet, må du gjennomføre høyskolens kurs for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen en periode på to år fra tiltredelse.

Aktuelle søkere til stillingen vil bli vurdert i forhold til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstilling med hjemmel i Universitets- og høyskoleloven.

Det vil kunne gjennomføres kommisjonsvurdering av aktuelle kandidater.

Det blir lagt vekt på personlig egnethet for stillingen.

Søkere må sende søknad og nødvendige opplysninger om utdanning og praksis elektronisk via vår søknadsportal:

 • Søknadstekst
 • CV med fullstendige opplysninger om utdanning, praksis og annen faglig virksomhet
 • Liste over vitenskapelige arbeider og/eller utviklingsprosjekt(Søker kan legge ved opptil 15 vitenskapelige arbeider)
 • Plan for eget forskningsarbeid
 • Oversikt over undervisningsportfolio som viser pedagogisk utvikling
 • Vitnemål og attester med lenke til vitnemålsportal (vitnemalsportalen.no)

Kvalifiserte søkere må være forberedt på å avholde en undervisningstime/prøveforelesning innen relevant fagområde.

Vi tilbyr:

 • En spennende jobb ved en høyskole i stor utvikling
 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • Flotte lokaler sentralt i Oslo
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Lønn etter avtale

Arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Søknadsfrist: 03.03.2021

Lurer du på hvordan det er å jobbe hos oss eller har du andre spørsmål vedrørende stillingen? Instituttleder Casper Claudi Rasmussen ([email protected])

Kontaktpersoner:

 • Casper Claudi Rasmussen (Instituttleder, Institutt for økonomi og innovasjon), [email protected]

Søk

Powered by Labrador CMS