LEDIG STILLING PÅ HØYSKOLEN KRISTIANIA

Førsteamanuensis i film og tv

Søknadsfrist: 12.07.2024

Høyskolen Kristiania leverer forskning og utdanning innen ledelse, organisasjon, markedsføring, kommunikasjon, informatikk, helsevitenskap, innovasjon og kunstfag. Med over 18.000 studenter og et stort utdanningstilbud i Oslo, Bergen og på nett, er Høyskolen Kristiania Norges største uavhengige breddehøyskole. Høyskolen Kristianias oppdrag er å bidra til Norges sosiale og økonomiske utvikling gjennom en problemdrevet og anvendt kunnskapsutvikling og -formidling, i nært samarbeid med arbeidslivet. For å kunne utføre dette oppdraget på en mest mulig effektiv måte, har Høyskolen Kristiania som mål å bli Norges første uavhengige universitet.

Om School of Arts, Design, and Media

School of Arts, Design, and Media er med sine 1600 studenter og 100 faglige årsverk det største kreative og kunstfaglige miljøet på universitets- og høyskolenivå i Norge.

Fagporteføljen inneholder både skapende og utøvende kunstfag innen skrive- og scenekunst, musikk og musikkproduksjon, film- og TV produksjon, kommunikasjon og ulike designfag. Utdannelsene er preget av en tett relasjon til praksisfeltet (profesjons- og arbeidsliv), og fagenes viten- og kunnskapsproduksjon er nært knyttet til både forskning og praksis.

Om instituttet

Westerdals institutt for film og medier består i dag av 40 ansatte, og tilbyr bachelorprogrammer innen film og TV, lyddesign, manus, 3D-grafikk, Visual Effects og spilldesign for nær 500 studenter.. Instituttet er en del av School of Arts, Design and Media, som i dag også inkluderer Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design, Institutt for scenekunst og Institutt for musikk. Alle instituttene er samlokalisert i moderne lokaler ved nedre del av Akerselva. Våre studier er tett knyttet til praksis og gir studentene verdifull innsikt i arbeidslivet de vil møte etter fullførte studier.

Westerdals institutt for film og medier er kjent for sin innovative tilnærming og høye kvalitet på undervisning og forskning. Vi søker nå en engasjert og erfaren førsteamanuensis i 70% fast stilling innen filmfotografi for å styrke vårt fagmiljø ytterligere.

Om stillingen

Vi har ledig en 70 prosent fast stilling som førsteamanuensis innen film og tv med fagspesialisering filmfotografi hos Westerdals institutt for film og medier. Ønsket oppstartsdato er 01.01.2025.

Arbeidsoppgaver

 • Forskning og utviklingsarbeid
 • Planlegge og gjennomføre undervisning med hovedansvar for filmfotografi i en norsk og internasjonal kontekst
 • Bidra til videreutvikling av bachelorgraden film og TV
 • Veiledning og sensur
 • Utvikle og oppdatere emneplaner i tråd med teknologiske og faglige nyvinninger
 • Delta i faglig utviklingsarbeid og bidra til avdelingens forskningsaktiviteter
 • Samarbeide med kolleger om tverrfaglige prosjekter og produksjoner
 • Være en mentor for studenter og bidra til deres faglige og personlige utvikling
 • Bidra til å styrke forbindelsen mellom akademia og bransje gjennom nettverksbygging og samarbeid med relevante aktører
 • Faglig-administrative oppgaver og møtevirksomhet med fagstab og instituttleder

Undervisningen på Høyskolen Kristiania forutsetter at den som ansettes snakker et skandinavisk språk, og kan undervise på engelsk.

Den som tilsettes må være forberedt på organisatoriske og arbeidsmessige endringer.

Krav til søker

 • Gjennomført godkjent stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid på aktuelt fagområde eller dokumentert kunstnerisk virksomhet eller utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå og med en særlig fordypning som er relevant for fagområdet eller disiplinen
 • Erfaring fra veiledning, undervisning og/eller programledelse på høyskole- og universitetsnivå
 • Erfaring fra deltakelse i forskningsprosjekter og erfaring med deltakelse i nasjonale og internasjonale forskningsnettverk
 • Erfaring med innhenting av eksternt finansierte forskningsprosjekter

Søkere bør kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning og utvikling av undervisning og veiledning. Dersom du ikke tilfredsstiller kompetansekravet, må du gjennomføre høyskolens kurs for pedagogisk basiskompetanse (10 studiepoeng) innen en periode på to år fra tiltredelse.

Søker vil bli vurdert i forhold til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstilling med hjemmel i Universitets- og høyskoleloven.

Det vil kunne gjennomføres kommisjonsvurdering av sakkyndig komité på aktuelle kandidater.

Dersom det ikke melder seg søkere som er kvalifisert for ansettelse av utlyst stilling, kan en søker bli tilsatt for en midlertidig periode dersom søkeren oppfyller kvalifiseringskravene til høyskolelektor. Ansettelsen vil jm med UH loven midlertidig ansettelse i undervisning- og forskerstillinger.

Det er ønskelig med:

 • Internasjonalt/skandinavisk faglig nettverk
 • Erfaring fra institusjoner for høyere utdannelse
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner, både på norsk og engelsk
 • Forskningserfaring innenfor fagområdet
 • Svært god kompetanse i skapende og kreativt arbeid fra film/tv-produksjon med innsikt i preproduksjon, produksjon og distribusjon
 • God teknisk og digital kompetanse, og evner til å sette deg inn i nye verktøy
 • God formidlingsevne, både med studenter, kollegaer og i ekstern kommunikasjon
 • Du er opptatt av utviklingen i mediemarkedet, på ulike produksjons- og distribusjonsformer og har omfattende profesjonserfaring.

Personlige egenskaper:

 • Praksisnær, raus, ambisiøs, kreativ og tolerant – dette er verdier du kjenner deg igjen i
 • Gode evner i kunnskapsformidling
 • Faglig engasjert
 • Selvstendig og ansvarsbevisst
 • Samarbeidsevner som bidrar til et stimulerende læringsmiljø og et inkluderende sosialt klima

Det blir lagt vekt på personlig egnethet for stillingen.

Arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Høyskolen Kristiania oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Vi tilbyr:

 • En utviklende jobb i et pulserende og dynamisk fagmiljø i en organisasjon med ambisjoner
 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø med gode kolleger
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Gode pensjon- og forsikringsordninger
 • Bedriftsidrettslag og eget treningsstudio
 • Flotte lokaler sentralt i Oslo
 • Lønn etter avtale

Søkere må sende søknad og nødvendige opplysninger om utdanning og praksis elektronisk.

 • Søknadstekst der motivasjon for stillingen og søkerens utdanningsfilosofi kommer tydelig frem.
 • CV med fullstendige opplysninger om utdanning, praksis og annen faglig virksomhet
 • Liste over vitenskapelige arbeider og/eller utviklingsprosjekt (Søker kan legge ved opptil 15 vitenskapelige arbeider)
 • Plan for eget forskningsarbeid
 • Oversikt over undervisningsportfolio som viser pedagogisk utvikling
 • Attester og vitnemål, med lenke til vitnemålsportal (vitnemalsportalen.no)
 • Annen aktivitet av betydning for stillingen

Alle søkere bør sette seg inn i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, og Universitets- og høyskoleloven.

Dersom du ikke tilfredsstiller sentrale deler av kompetansekravene, kan du få søknaden avslått før søknader oversendes sakkyndig komite for vurdering.

Dersom du ikke tilfredsstiller sentrale deler av kompetansekravene, kan du få søknaden avslått før søknader oversendes sakkyndig komite for vurdering.

Innstillingsutvalget skal innkalle kvalifiserte søkere til intervju og til eventuell relevant prøveundervisning. Det skal også kunne foretas referanseintervjuer. Innstillingsutvalget ved Høyskolen Kristiania avgir innstilling etter en helhetsvurdering av søkernes faglige kompetanse og personlige egnethet. Høyskolen Kristianias Ansettelsesutvalg er tilsettingsmyndighet for stillingen.

Kvalifiserte søkere må være forberedt på å avholde en prøveundervisning/prøveveiledning innen relevant fagområde.

Søknadsfrist: 12.07.2024

Kun søknader som kommer via vår søknadsportal vil bli vurdert. 

Vi benytter oss av Semac bakgrunnssjekk i vår rekrutteringsprosess.

Kontaktpersoner:

Søk

Powered by Labrador CMS