Ledig stilling på Høyskolen Kristiania

Førsteamanuensis / høyskolelektor i dramatisk skrivekunst

Søknadsfrist: 05.06.2020

Høyskolen Kristiania

Høyskolen Kristiania har et spennende utdanningstilbud innen ledelse, organisasjon, markedsføring, kommunikasjon, innovasjon, teknologi, forebyggende helsefag og en rekke kreative fag – fordelt på campuser i Oslo og Bergen. Vi har i tillegg nettstudier og er en akkreditert høyskole med solid økonomi. Alt overskudd i stiftelsen går tilbake til høyskolen, og blir investert til det beste for studentene. Høyskolen Kristiania er en stiftelse med 10 000 studenter og 600 ansatte. Vi har hatt en formidabel vekst de senere årene, men vi skal videre. Ambisjonen er å bli Norges første arbeidslivsuniversitet, og vi håper du har lyst til å være med på denne reisen.

Om Westerdals Institutt for Film og Medier (WIFM) ved School of Arts, Design and Media

Instituttet har per i dag 34 ansatte og tilbyr studier i lyddesign, manus, film/TV, spilldesign, 3D-grafikk og VFX for i alt 450 studenter. Instituttet er en del av School of Arts Design and Media (ScADM), som i dag også inkluderer instituttene Kommunikasjon og Design, Scenekunst, Musikk og Studio, Dansehøyskolen og Musikkteaterhøyskolen. Samlet er ScADM med sine 1600 studenter og 120 faglige årsverk det største kreative og kunstfaglige miljøet på høyskolenivå i Norge. Kunstfaglig Mastergrad er under utvikling og skolen har i senere år markert seg innenfor kunstfaglig forskning. Fra høsten 2021 vil alle instituttene samlokaliseres i nye lokaler ved nedre del av Akerselva.

Om stillingen

Vi har en 80% prosent ledig stilling som Førsteamanuensis/Høyskolelektor innen dramatisk skrivekunst, Bachelor i Manus, med hovedvekt på fiksjonstekst for lerret/skjerm.

Studiet gir en bred utdanning i manusforfatterskap og omfatter en rekke former for «tekst for fremføring»; inkludert film, seriedrama, scenetekst, spill, og animasjon. Ønsket oppstartdato er medio august 2020 etter avtale. Oppdeling av stillingen i mindre brøker kan vurderes. Søkere bes informere dersom lavere stillingsprosent er en forutsetning for søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Ta del i planlegging, programutvikling og undervisning på høyskolenivå
 • Veiledning, eksamensutvikling og sensur
 • Bidra til utvikling og gjennomføring av avdelingens/skolens faglige og pedagogiske strategier
 • Bygge og videreutvikle bransjenettverk og internasjonale relasjoner innen fagområdet dramatisk skrivekunst
 • Forskningsrelatert, pedagogisk eller kunstnerisk utviklingsarbeid
 • Faglig administrasjon og møtevirksomhet med fagstab og instituttleder

Undervisningen på Høyskolen Kristiania forutsetter at den som ansettes snakker et skandinavisk språk, og også kan undervise på engelsk.

Den som tilsettes må være forberedt på organisatoriske og arbeidsmessige endringer. Det kan være aktuelt med endring av arbeidsoppgaver på grunn av fremtidig utvikling av studieprogrammer ved avdelingen.

Krav til søker

 • Høy kompetanse i manusforfatterfag, tilsvarende Ph.D eller masternivå.
 • Dokumentert kunstnerisk produksjon, helst innen flere sjangre, av dramatisk tekst på profesjonelt nivå
 • Dokumentert erfaring fra undervisning og veiledning på høyskole- og/eller universitetsnivå
 • Bred kunnskap om dramaturgi, fortellerkunst og tekstutvikling
 • Kjennskap til og interesse for nyere fortellerteknikker, formater og utviklingstrekk på feltet audiovisuell fortelling
 • God forståelse av kreative prosesser og samarbeid

Personlige egenskaper

 • Evne til å virkeliggjøre skolens verdier: Praksisnær, raus, ambisiøs, kreativ og tolerants
 • Evne til å bygge og ivareta nettverk – regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • Gode samarbeidsevner og høy selvstendighet
 • Gode formidlingsevner, både muntlig og skriftlig. Arbeids- og undervisningsspråket er norsk og engelsk
 • Høy arbeidskapasitet og motivert for å utvikle ny kunnskap sammen med andre
 • Det blir lagt vekt på personlig egnethet for stillingen.

Søkere bør kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning og utvikling av undervisning og veiledning. Dersom du ikke tilfredsstiller kompetansekravet må du gjennomføre høyskolens kurs for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen en periode på to år fra tiltredelse. Kurset tilbys av høyskolen.

Kandidaten vil bli vurdert i forhold til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstilling med hjemmel i Universitets- og høyskoleloven.

Det vil kunne gjennomføres kommisjonsvurdering på aktuelle kandidater.

Formkrav til søknad

 • Søknadstekst der motivasjon for stillingen og søkerens utdanningsfilosofi kommer tydelig frem
 • CV med fullstendige opplysninger om utdanning, kunstnerisk praksis og annen faglig virksomhet
 • Liste over kunstneriske arbeider og utviklingsprosjekter
 • Plan for eget forskningsarbeid
 • Vitnemål og attester, herunder med lenke til vitnemålsportal (vitnemalsportalen.no)

Arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, religion, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Dersom det ikke melder seg søkere som er kvalifisert for fast tilsetting som førsteamanuensis eller høyskolelektor kan en søker bli tilsatt for en midlertidig periode på inntil tre år dersom det sakkyndige utvalget finner at vedkommende har forutsetninger for å skaffe seg de nødvendige kvalifikasjonene innen denne tid, jf. uhl. § 6-5 (2). Ny sakkyndig vurdering vil bli gjennomført innen utløpet av denne perioden. Det vil kunne gjennomføres kommisjonsvurdering på aktuelle kandidater.

Kvalifiserte søkere må være forberedt på å avholde en undervisningstime/prøveforelesning innen relevant fagområdet.

Vi tilbyr:

 • En spennende jobb ved en høyskole i stor utvikling
 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • Flotte lokaler sentralt i Oslo
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Bedriftsidrettslag og eget treningsstudio
 • Lønn etter avtale

Søknadsfrist: 01. Juni 2020

Spørsmål vedrørende stillingen?

Ta kontakt med:

Kontaktpersoner:

Søk