Ledig stilling ved Høgskulen på Vestlandet

Førsteamanuensis / Førstelektor / Høgskolelektor maskintekniske emner

Søknadsfrist: 08.11.2020

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.


Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.


HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.


Fakultet for ingeniør- og naturvitskap (FIN) har ca 270 ansatte og ca 3200 studenter. Fakultetet har et bredt utdanningstilbud både på bachelor- og masternivå innen ingeniør- og naturfag, samt PhD-utdanning innen datateknologi. Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling forsker på innovasjon og tilbyr masterutdanning innen innovasjon og entreprenørskap. Dykkarutdanningen tilbyr ettårig fagskoleutdanning.


Hoveddelen av fakultetets virksomhet er i Haugesund, Bergen, Sogndal og Førde.

Fakultetets virksomhet er internasjonalt forankret og skjer i tett samarbeid med regionale bedrifter, klynger, helseforetak og offentlig sektor, inkludert andre institusjoner i universitets- og høgskolesektoren. Dette gjelder både forskning, utvikling, innovasjon og ikke minst utdanning med studentprosjekt på alle nivå.


Institutt for Maskin- og marinfag (IMM) har 49 ansatte. Mer enn 70% av de faglig ansatte har førstekompetanse, herav 7 professorer. Instituttet har om lag 650 studenter og utdanner ingeniører og sivilingeniører. Det tilbys 6 utdanningsprogram på bachelornivå (allmenn maskin, marinteknikk, produksjonsteknikk, energiteknologi, havteknologi og maskiningeniør Haugesund) og 3 på masternivå (undervannsteknologi, energi og havteknologi). Det drives med FoU innen energi, materialteknologi og havteknologi. Instituttet har moderne laboratorier med blant annet Marinlab for testing av båter og offshore konstruksjoner. Det legges stor vekt på å utvikle innholdet i våre studieprogram i tett samarbeid med offentlig og privat næringsliv som er arvtakere av våre ingeniører.

Førsteamanuensis/Førstelektor/Høgskolelektor maskintekniske emner ved Fakultet for ingeniør- og naturvitskap, Institutt for maskin- og marinfag, campus Haugesund

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig en stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i maskintekniske emner

Om stillingen:

Ved Fakultet for ingeniør- og naturvitskap er det ledig en fast stilling i 100% som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i maskintekniske emner. Stillingen inngår i Institutt for Maskin- og marinfag med arbeidssted ved campus Haugesund.

Maskiningeniørutdanningen i Haugesund har profileringsretninger innen Prosess- og energiteknikk og Marin konstruksjonsteknikk.

Ansvars- og arbeidsområde:

Arbeidsoppgaver vil i hovedsak være:

 • Undervise og veilede studenter på bachelor- og mastergradsnivå i maskintekniske emner
  1. Undervisningsoppgavene vil stort sett være innenfor et eller flere av følgende fag/fagområder: Undervannsteknologi, Tilvirkningsprosesser/produksjonsteknikker, Statikk- og fasthetslære og Fluidmekanikk.
  2. Søkeren bes oppgi i hvilke av disse tema man kan forelese.
 • Veiledning og koordinering av bachelor- og masteroppgaver i samarbeid med industripartnere og næringsliv
 • Deltakelse i tverrfaglige forskningsgrupper og FoU. I tillegg til at forskningen må passe inn i høgskolens strategiske plan, ønsker instituttet at forskningen skal være relevant for næringslivet i regionen, samt ha relevans til de fag det undervises i. I dag foregår forskning i hovedsak innenfor tre områder: Energi, materialteknologi og havteknologi.

Kvalifikasjoner:

Formell utdanning og kompetanse:

 • Den som blir ansatt må minimum ha mastergrad innen maskintekniske fag. Søkere med lang erfaring fra relevant industri, men med annen teknisk eller realfaglig utdannelse kan også bli vurdert.
 • For tilsetting som førsteamanuensis er det i tillegg krav til doktorgrad innen energi eller maskintekniske fag. For tilsetting som førstelektor er det krav om dokumentert relevant kompetanse på nivå med doktorgrad.
 • Søkere må ha god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk og på engelsk.
 • Relevant erfaring fra industri og næringsliv, gjerne innenfor undervannsteknologi, undervannsoperasjoner, produksjonsteknikker og tilvirkningsprosesser blir vektlagt. Bakgrunn fra maskinkonstruksjon og fornybar energi er også en fordel.
 • Dersom den som blir tilsatt ikke har praktisk pedagogiske kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning må vedkommende kvalifisere seg via kurs i høgskolepedagogikk innen to år fra tilsettingsdato.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • God IKT- kompetanse
 • Erfaring med veiledning av studenter
 • Erfaring med digital undervisning/digitale undervisningsopplegg
 • Kjennskap til praktisk arbeid/laboratoriearbeid

Personlige egenskaper:

 • Kunne arbeide selvstendig og i tverrfaglige team
 • God formidlingsevne, muntlig og skriftlig
 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibel og kunne påta seg ulike oppgaver

Kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder de vitenskapelige arbeidene (inntil 5 stk.), fullstendig publikasjonsliste, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte oversettelser. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor er lønnet etter Statens lønnsregulativ, i stillingskode 1011/1198/1008.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Nils O. Antonsen, Instituttleder. Tlf. 55 58 75 75, e-post: [email protected]

2) Jorunn Stueland Nysted, Ass. instituttleder. Tlf. 52 70 26 76, e-post: [email protected]

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS
Powered by Labrador CMS