LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Førsteamanuensis innen innovasjon, markedsføring og kommunikasjon

Søknadsfrist: 30.11.2022

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 900 ansatte og 17 500 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.


Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.


HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.


Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap (FØS) har tre institutter: Institutt for økonomi og administrasjon, Institutt for maritime studier og Institutt for samfunnsvitskap. Fakultetet har om lag 2780 studenter og 140 ansatte.

Fakultetet har i dag 11 bachelorprogram og 4 masterprogram. Fakultetet har et doktorgradsprogram i nautiske operasjoner som er en fellesgrad med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norges arktiske universitet (UiT) og Universitetet i Sørøst-Norge (USN). FØS er også vertsfakultet for doktorgradsprogrammet «ansvarlig innovasjon og regional utvikling» (RESINNREG) som går på tvers av flere fakulteter ved HVL. FØS har det faglige og administrative ansvaret for programmet.


Institutt for økonomi og administrasjon ved HVL har om lag 1500 studenter og 100 ansatte. Instituttet er fordelt på tre campus: Bergen, Haugesund og Sogndal. Instituttet har seks bachelorprogram og to masterprogram.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), Institutt for økonomi og administrasjon er det ledig 1-2 stillinger i 100 % som førsteamanuensis innen innovasjon, markedsføring og innovasjon

Ønsker du en stilling som er tett på studenter og lokalt næringsliv? Institutt for økonomi og administrasjon ved campus Haugesund styrker nå fagområdet innovasjon, markedsføring og kommunikasjon med inntil to faste stillinger som førsteamanuensis. Stillingene vil være knyttet til undervisning, sensur og veiledning av studenter på bachelor-, master- og phd-nivå. Det vil også være aktuelt med undervisning innen etter- og videreutdanning og oppdragsbasert utdanning. Stillingene vil i tillegg være sentrale innenfor intern- og eksternfinansiert FOU aktivitet ved fakultetet, og vil også delta i søknadsarbeid om eksternfinansiert aktivitet. Ved Institutt for økonomi og administrasjon i Haugesund er det godt å være ansatt, med et inkluderende og raust arbeidsmiljø, og gode muligheter for faglig og personlig utvikling.

Ansvars- og arbeidsområde:

 • Selvstendig og teambasert undervisning av bachelor-, master- og phd-studenter i grupper på 10- 400 studenter innenfor aktuelle fagområder
 • Veiledning, oppfølging, vurdering og sensur av studenter innenfor aktuelle fagområder
 • Videreutvikling av emner og studieprogram
 • Deltakelse i relevante FOU-prosjekter på institutt, fakultet, HVL og med eksterne samarbeidspartnere, herunder utarbeidelse av søknader om eksternfinansiert aktivitet
 • Andre oppgaver knyttet til forskning, utvikling, formidling og innovasjon tilknyttet aktuelle fagområder

Kvalifikasjoner:

Kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Formell utdanning og kompetanse:

 • Søkere må ha relevant kompetanse som førsteamanuensis innen området innovasjon, markedsføring eller kommunikasjon
 • Vitenskapelige arbeider innenfor aktuelt fagområde blir vektlagt
 • Undervisningsspråket er norsk og søkere må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk muntlig og skriftlig, i tillegg til engelsk
 • Utdanningsfaglig kompetanse er et krav for stillingen

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Undervisningserfaring fra nordisk høyere utdanning innenfor aktuelle fagområder er ønskelig
 • Erfaring fra søknadsarbeid knyttet til ekstern finansiering, f.eks. NFR, EU, regionale forskningsfond, HK-dir (tidligere DIKU/Kompetanse Norge osv) er ønskelig

Personlige egenskaper:

 • God og oppdatert kjennskap til fagområdet fra privat næringsliv, offentlig sektor eller frivillige organisasjoner
 • Interesse for og erfaring med bruk av studentaktive læringsformer
 • Fleksibel og tilpasningsdyktig.
 • Evne til å engasjere og motivere studenter

Utdanningsfaglig kompetanse:

Søkere som ved ansettelse ikke oppfyller kravene i henhold til forskriften må oppfylle dem innen to år. HVL tilbyr kurs i høgskolepedagogikk.

For stilling som førsteamanuensis skal utdanningsfaglig kompetanse dokumenteres med en pedagogisk mappe og en pedagogisk cv i tråd med kriterier for utdanningsfaglig basiskompetanse ved ansettelse og opprykk i førsteamanuensis- og professorstilling ved HVL.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder:

Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 50 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som førsteamanuensis er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1011 - førsteamanuensis.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at unntak fra den offentlige søkerlisten blir behandlet etter reglene i Offentlighetsloven. Søkere som har anmodet om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlisten, vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Assisterende instituttleder Knut Steffen Vall Kvala,tlf: 52 70 27 88, e-post: [email protected]

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS