Ledig stilling ved Høgskulen på Vestlandet

Prosjektstilling innen hydrogenteknologi

Søknadsfrist: 01.10.2020

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.


Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.


HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.


Fakultet for ingeniør- og naturvitskap har ca 270 ansatte og ca 3200 studenter. Fakultetet har et bredt utdanningstilbud både på bachelor og masternivå innen ingeniør- og naturfag, samt PhD-utdanning innen datateknologi.

Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling forsker på innovasjon og tilbyr masterutdanning innen innovasjon og entreprenørskap. Dykkarutdanningen tilbyr ettårig fagskoleutdanning.


Hoveddelen av fakultetets virksomhet er i Haugesund, Bergen, Sogndal og Førde.


Fakultetets virksomhet er internasjonalt forankret og skjer i tett samarbeid med regionale bedrifter, klynger, helseforetak og offentlig sektor, inkludert andre institusjoner i universitets- og høgskolesektoren. Dette gjelder både forsking, utvikling, innovasjon og ikke minst utdanning med studentprosjekt på alle nivå.


Institutt for Maskin- og marinfag har 49 ansatte. Mer enn 70% av de faglig ansatte har førstekompetanse herav 7 professorer. Instituttet har om lag 650 studenter og utdanner ingeniører og sivilingeniører. Det tilbys 6 utdanningsprogram på bachelornivå (allmenn maskin, marinteknikk, produksjonsteknikk, energiteknologi, havteknologi og maskiningeniør Haugesund) og 3 på masternivå (undervannsteknologi, energi og havteknologi). Det drives med FoU innen energi, materialteknologi og havteknologi.

Instituttet har moderne laboratorier med blant annet Marinlab for testing av båter og offshore konstruksjoner. Det legges stor vekt på å utvikle innholdet i våre studieprogram i tett samarbeid med offentlig og privat næringsliv som er avtakere av våre ingeniører.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), Fakultet for ingeniør- og naturvitskap er det ledig 1 midlertidig prosjektstilling som Førsteamanuensis/ Førstelektor/ Høgskolelektor innen hydrogenteknologi.

Om stillingen:

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig en prosjektstilling (100%) som Førsteamanuensis/Førstelektor/Høgskolelektor innen hydrogenteknologi. Stillingen hører til på Institutt for Maskin- og marinfag med arbeidssted ved campus Bergen. Stillingen har en varighet på et år fra tiltredelse, med mulighet for forlengelse.

Ansvars- og arbeidsområde:

 • Utvikle emner og kurs innen hydrogenteknologi for næringslivet
 • Organisere, undervise og veilede studenter eller deltakere på kurs for næringslivet
 • Veiledning og koordinering av bachelor- og masteroppgaver i samarbeid med industripartnere og næringsliv
 • Utvikle e-læringsmoduler innen hydrogenteknologi
 • Det kan også være aktuelt med deltakelse i tverrfaglige forskningsgrupper og FOU for den rette kandidat.

Kvalifikasjoner:

Formell utdanning og kompetanse:

 • Minimum mastergrad innen relevante ingeniør- eller realfag. For tilsetting som førsteamanuensis er det i tillegg krav til doktorgrad innen relevante ingeniør- eller realfag.For tilsetting som førstelektor er det krav om dokumentert relevant kompetanse på nivå med doktorgrad
 • Søkere må ha kunnskap om hydrogen og hydrogenteknologi
 • Det er en fordel med erfaring fra utvikling av kurs eller emner
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk eller skandinavisk språk, og engelsk

Andre kvalifikasjoner:

 • God IKT- kompetanse
 • Det er en fordel med erfaring fra undervisning og/eller veiledning

Personlige egenskaper:

 • Kunne arbeide selvstendig og i tverrfaglige team
 • God formidlingsevne, muntlig og skriftlig
 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibel og kunne påta seg ulike oppgaver

Kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder de vitenskapelige arbeidene (inntil 15 stk.), fullstendig publikasjonsliste, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som førsteamanuensis/ førstelektor/ høgskolelektor er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1011/ 1198/ 1008.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Kontaktperson(-er) ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Instituttleder Nils Ottar Antonsen, telefon +47 55 58 75 75 eller mobil +47 901 87 402

2) Assisterende instituttleder, Velaug Myrseth Oltedal telefon +47 55 58 57 26 eller mobil +47 416 49 997

Søk stillingen