LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Førsteamanuensis / Førstelektor / Høgskolelektor i logistikk

Søknadsfrist: 18.05.2022

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 17 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.


Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.


HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.


Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap (FØS) har tre institutter: Institutt for økonomi og administrasjon, Institutt for maritime studier og Institutt for samfunnsvitskap. Fakultetet har om lag 2300 studenter og 140 faglig ansatte fordelt på tre campus: Bergen, Haugesund og Sogndal.


Fakultetet har i dag 11 bachelorprogrammer og4 masterprogrammer. Fakultetet er vertsfakultetet for doktorgradsprogrammet RESINNREG i samarbeid med Fakultet for ingeniør- og naturvitskap og Fakultet for helse- og sosialvitskap. Fakultet har i tillegg et doktorgradsprogram i nautiske operasjoner som er en fellesgrad med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norges arktiske universitet (UiT) og Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig fast 100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i logistikk ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap, Institutt for økonomi og administrasjon.

Om stillingen:

Den som blir ansatt skal inngå i et faglig fellesskap som skal styrke instituttets undervisning og forskning på området logistikk.Stillingen er primært tenkt mot fordypningen i logistikk på 3. året i bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, og årsenheten i logistikk på samme nivå. Fordypningen og årsenheten i logistikk, består i dag av kursene Introduksjon til logistikk, Innkjøp og forsyningsledelse, Produksjonsledelse og prosessforbedring, Transport, transportrett og leveringsbetingelser og Supply Chain Management. Studiet avsluttes med bacheloroppgave/hovedprosjekt eller Internship.

Vi søker etter kandidater som har fagbakgrunn innen fagfeltet innkjøp, prosessutvikling og Lean. I tillegg er det en fordel med praktisk erfaring fra logistikk feltet innen industri, handel, transport, innkjøp, prosessutvikling og Lean. Videre er det ønskelig med praktisk erfaring med forbedringsarbeid fra industri, handel, transport eller offentlig sektor.

Arbeidsplassen er Bergen.

Ansvars- og arbeidsområde:

Arbeidsoppgaver vil i hovedsak være;

 • Ansvar for undervisning, veiledning og sensur på bachelornivå, samt å styrke forskning og utviklingsarbeid ved instituttet på logistikkfeltet.
 • Livslang læring er et satsingsfelt hos oss, og undervisning på etter- og videreutdanningskurs kan bli aktuelt. Noe helgearbeid kan bli tillagt i forbindelse dette.
 • Forskning, utviklings- og formidlingsarbeid innen fagfeltet som kandidaten har kompetanse på.
 • I tillegg skal stillingen gjennom faglig virke bidra til regional utvikling av Vestlandet og HVL sin universitetssatsing.

Den som blir tilsatt, må rette seg etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen.

Kvalifikasjoner:

Kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Formell utdanning og kompetanse:

 • Vi søker etter kandidater med førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor kompetanse innen logistikk, innkjøp og prosessforbedring.
 • Utdanningsfaglig kompetanse er et krav for stillingen.
 • Undervisningsspråket er norsk, og søkere må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk godt.

Generelle kompetansekrav:

• God og oppdatert kjennskap til fagområdet fra privat næringsliv eller offentlig sektor.

• Godt faglig nettverk.

• Undervisningserfaring fra høyere utdanning innenfor aktuelle fagområder er ønskelig.

• God pedagogisk kompetanse, m.a. god forståelse for kunnskapsformidling, læreprosesser og digitaleverktøy

• Er engasjert i videreutvikling av fagområdet• God forståelse for høgskolen sitt samfunnsoppdrag

Søkere som ved ansettelse ikke oppfyller kravene i henhold til forskriften, må oppfylle dem innen to år. HVL tilbyr kurs i høgskolepedagogikk.

Følgende personlige egenskaper vil bli særlig vektlagt:

• Gode samarbeidsevner og er en relasjonsbygger• Har evne til å inspirere og lytte• Er utviklingsorientert og evner å nå resultater• Den som tilsettes må kunne arbeide selvstendig

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen.

Dersom vitnemål, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte oversettelser av dokumentene. Dersom vedleggene overskrider 25MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse.
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling.
 • Mulighet for trening i arbeidstiden.

Stillingen som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1011 Førsteamanuensis, stillingskode 1198 - Førstelektor, eller stillingskode 1008 - Høgskolelektor.

Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne, og hull i CV.

Kontaktperson(-er) ved Høgskulen på Vestlandet:

 • Assisterende instituttleder, Kristin Lofthus Hope, telefon: 55 58 55 94
 • Studieprogramansvarlig logistikk, Dag Eivind Bakka, telefon 55 58 76 98

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS