LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Førsteamanuensis / førstelektor / høyskolelektor i etikk, samfunnsansvar og bærekraft

Søknadsfrist: 11.04.2021

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.


Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.


HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.


Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap (FØS) har tre institutter: Institutt for Økonomi og administrasjon, Institutt for maritime studier og Institutt for samfunnsvitskap. Totalt er det ca. 120 faglig ansatte ved fakultetet og vel 2000 studenter. Fakultetet har i dag ni bachelorprogrammer og fire masterprogrammer. Fakultetet har et doktorgradsprogram i nautiske operasjoner som er en fellesgrad med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norges arktiske universitet (UiT) og Universitetet i Sørøst-Norge (USN). FØS er også vertsfakultet for doktorgradsprogram «ansvarlig innovasjon og regional utvikling» som går på tvers av flere fakulteter ved HVL. FØS har det faglege og administrative ansvaret for programmet.


Institutt for økonomi og administrasjon ved HVL har vel 85 fagtilsatte og 1000 studenter. Instituttet er fordelt på tre campus: Bergen, Haugesund og Sogndal. Instituttet har ni bachelorprogram og to masterprogram.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig midlertidig stilling i 100% som førsteamanuensis/førstelektor/høyskolelektor ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap.

Ved Institutt for økonomi og administrasjon er det ledig midlertidig stilling i inntil 2 år i etikk, samfunnsansvar og bærekraft fra 01.08.2021.

Fagmiljøene for økonomi- og administrasjonsfag i Norge har utvidet sin fagportefølje med emner som tar for seg etikk, samfunnsansvar og bærekraft. I tillegg til å være viktige tema for de profesjonene vi utdanner våre studenter til, er de også i tråd med strategien til Høgskulen på Vestlandet, der bærekraftig utvikling og ansvarlig innovasjon står sentralt.

Arbeidssted er campus Bergen eller campus Sogndal.

Ansvars- og arbeidsområde:

Den som blir ansatt i stillingen skal bidra med forskning, undervisning, formidling og faglig utvikling knyttet til etikk, samfunnsansvar og bærekraft som er relevant for samfunns-, arbeids- og næringsliv. Den som blir ansatt får et ansvar for å undervise og veilede på bachelornivå på HVL ved campus Bergen og campus Sogndal. Den som blir ansatt kan også få oppgaver knyttet til ekstern finansiering og etter- og videreutdanning (EVO).

Kvalifikasjoner:

Kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Kvalifikasjonskrav:

  • Førsteamanuenskompetent/førstelektorkompetent med fagkunnskap om etikk, samfunnsansvar og bærekraft. Relevante fagområder kan være statsvitenskap, historie, økonomi, organisasjonsteori eller filosofi
  • For ansettelse som høyskolelektor er kravet til formell utdanning relevant mastergrad
  • Vitenskapelig publisering
  • Undervisningserfaring og kompetanse
  • Erfaring med formidling
  • Erfaring med nettverksbygging og samhandling med samfunns, - arbeids- og næringsliv
  • Undervisningsspråket er norsk

Vi søker medarbeidere som er samarbeidsorientert og utadvendt og interessert i faglig utviklingsarbeid.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder:

Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

  • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
  • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
  • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som førsteamanuensis/førstelektor /høyskolelektor er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1011/1198/1008.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Instituttleder, Tom Skauge, telefon: +47 55 58 77 30

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS