Ledig stilling ved Høgskulen på Vestlandet

Førsteamanuensis / Førstelektor / Høgskolelektor i konstruksjonsfag

Søknadsfrist: 24.05.2020

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.


Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.


HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.


Fakultet for ingeniør- og naturvitskap har ca 270 ansatte og ca 3200 studenter. Fakultetet har et bredt utdanningstilbud både på bachelor og masternivå innen ingeniør- og naturfag, samt PhD-utdanning innen datateknologi. Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling forsker på innovasjon og tilbyr masterutdanning innen innovasjon og entreprenørskap. Dykkarutdanningen tilbyr ettårig fagskoleutdanning.


Hoveddelen av fakultetets virksomhet er i Haugesund, Bergen, Sogndal og Førde, men vi tilbyr også desentralisert utdanning i Florø, Kristiansund og på Stord.


Fakultetets virksomhet er internasjonalt forankret og skjer i tett samarbeid med regionale bedrifter, klynger, helseforetak og offentlig sektor, inkludert andre institusjoner i universitets- og høgskolesektoren. Dette gjelder både forsking, utvikling, innovasjon og ikke minst utdanning med studentprosjekt på alle nivå.


Institutt for byggfag har 30 ansatte i 100 % stilling; 2 professorer, 7 førsteamanuenser, 17 høgskolelektorer, 1 stipendiat,3 ingeniører og to 20 % stillinger. Instituttet har et bachelorprogram for byggingeniører i Bergen, bachelorprogram for Bygg og anleggsingeniører i Førde og et bachelorprogram i Landmåling og eiendomsdesign i Bergen. Instituttet har også et masterprogram i Areal og Eiendom og vi leverer også kurs til andre masterprogram ved HVL. På instituttet har man ca. 600 studenter. Vi har laboratorier med moderne instrumentpark, en bred forskningsaktivitet og et nært samarbeid med næringslivet.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), Fakultet for ingeniør- og naturvitskap er det ledig 100% fast stilling som førsteamanuensis/ førstelektor/ høgskolelektor i konstruksjonsfag

Om stillingen:

Stillingen er knytt til Institutt for byggfag, studiested Bergen. Fagområdet for stilling skal dekkes er konstruksjonsfag og spesielt betongteknologi. Det kan også være aktuelt med undervisning innen andre fagområder på instituttet, samt arbeid med tverrfaglige prosjekter internt og eksternt. Det kan også være aktuelt med undervisning innen videreutdanninger innen fagområdet. Deltagelse i forskningsprosjekt initiert og finansiert eksternt, kan også være aktuelt.

Noe av denne undervisningen tilbys gjennom digitale undervisningsformer til studiested Førde hvor studentene følger samme emner som i Bergen. I sammenheng med tilbudet i Førde kan det bli aktuelt med noen undervisning i Førde noen dager i løpet av et semester.

Ansvars- og arbeidsområde:

Ansvarsoppgavene er undervisningsoppgaver, veiledning og fagutvikling hovedsak innenfor konstruksjonsfag i de 3-årige bachelor-studiene og videreutdanningene ved Institutt for byggfag.

Arbeidsoppgavene vil omfatte undervisning, utvikling av fag og fagplaner, veiledning av bacheloroppgaver, utarbeiding av semesteroppgaver/eksamensoppgaver og sensur av disse. I tillegg vil FoU-virksomhet bli organisert etter de avtaler og instrukser som gjelder for høgskolen.

Kvalifikasjoner:

Formelle kompetanser:

 • Det kreves minimum sivilingeniør/ mastergrad i byggfag med fordypning i betongteknologi eller tilsvarende
 • Kompetanse og/eller erfaring innen pedagogikk, veiledning, IKT og evne til samarbeid vil bli vektlagt
 • Det blir lagt vekt på både faglige og pedagogiske kvalifikasjoner, særlig undervisningserfaring fra høyere utdanning

Ønskede kvalifikasjoner:

 • PhD innen betongteknologi eller tilsvarende
 • Erfaring fra Universitets- og høgskolesektoren vil være en fordel
 • Faglig nettverk vil veie positivt
 • Erfaring fra tverrfaglige prosjekt vil bli lagt stor vekt på

Personlige egenskaper:

 • Evne til samarbeid vil være svært viktig i stillingen
 • Søker må være omgjengelig og like kontakt med studenter

Høgskolepedagogikk/ veiledning:

Dersom den som blir tilsatt ikke har praktisk pedagogiske kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning må vedkommende kvalifisere seg via kurs i høgskolepedagogikk og veiledning innen to år fra tilsettingsdato.

Kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder de vitenskapelige arbeidene (inntil 15 stk.), fullstendig publikasjonsliste, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1011 - Førsteamanuensis, 1198 - Førstelektor eller 1008 - Høgskolelektor.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Kontaktperson(-er) ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Instituttleder Byggfag Arve Leiknes telefon +47 55 58 76 53 eller mobil +47 482 26 773

Søk stillingen