LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Førsteamanuensis / Førstelektor - 3D-modellering og Motion Design

Søknadsfrist: 25.10.2021

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 16 000 studenter, 1300 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, samt virksomhet på Kongsvinger, Tynset og i Oslo.


Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Om instituttet og stillingen

Institutt for Spillutdanninger, Spillskolen er en del av Høgskolen i Innlandet. Vårt institutt ligger i Hamar, Norge, nær den vakre innsjøen Mjøsa, og er koblet til et bransjestandard studio for bevegelse og et moderne VR-senter.

Spillskolen har 27 entusiastiske ansatte støttet av en fakultetsadministrasjon og et økende antall kontraktansatte. Det er et internasjonalt og tverrfaglig miljø. Vi har en internasjonal visjon og setter studentene i hjertet av det vi gjør. Vi tilbyr bransjefokuserte kurs innen spillteknologi og simulering, animasjon og spillrelatert digital kunst, virtuell og utvidet virkelighet og gamification. Instituttet har rundt 280 studenter fordelt på BA i spillteknologi og simulering, BA i animasjon og digital kunst og videreutdanning i VR og AR.

Vi oppfordrer til en tverrfaglig tilnærming med vekt på industristandarder og profesjonell praksis for å forberede studentene for omfattende samarbeidsproduksjoner. I tillegg til utdanning spiller Spillskolen en viktig rolle i å fremme et smidig spillfellesskap gjennom sine arrangementer og aktiviteter. Disse inkluderer Global Game Jam Hamar, som tiltrekker seg over 250 deltakere. Det er også en levende utveksling med mange lokale indiespill startups som har sine røtter i utdanningsprogrammene våre.

VR / AR og spillselskaper er viktige for utviklingen av regionen. Høgskolen får betydelig støtte fra lokale og regionale myndigheter så vel som private selskaper. I mai 2018 åpnet høgskolen sammen med offentlig og privat sektor PARK, et interaktivt digitalt senter for VR, digital kunnskapsoverføring og bevegelsesopptak.

Les mer om oss her: Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi Institutt for Spillutdanninger - Spillskolen.

Stillingens ansvarsområder

 • Forsknings- og utviklingsarbeid
 • Undervisning og veiledning av studenter på BA og MA-nivå innenfor 3D og motion design for spill- og/eller XR-utvikling
 • Aktiv deltakelse i utvikling og evaluering av studieprogram
 • Ta del i kvalitetsutvikling på instituttet og fakultetet

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Utvikling av dataspill
 • Undervisningserfaring fra høyere utdanning innenfor spillutvikling eller relaterte områder
 • UI- og UX-design
 • 3D-generalisering
 • Historiefortelling ved bruk av motion grafikk
 • Motion grafikk for spill
 • Spillmotorer som Unity og Unreal Engine
 • Ulike verktøy / programvare for utvikling av motion grafikk, 3D- og animasjon

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Øvrig informasjon om stillingen

 • Stillingen er fast, 100 %
 • Tiltredelse ønskes snarest mulig.
 • Noe reisevirksomhet vil måtte påregnes.

Kontakt

 • Instituttleder Marit Berg Strandvik, Tel: 62517784, Mob: 91555773, e-post: [email protected]
 • Undervisningsleder Bård Gunnerud, Tel: 62517236, Mob: 97009147, e-post: [email protected]

Kvalifikasjoner

Formalkompetanse

Utdanningsnivå – fagområde:

 • Mastergrad innenfor spillutvikling, 3D-modellering. animasjon eller tilsvarende. Industri- og produksjonserfaring kan kompensere for kravet.
 • Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse, må forplikte seg til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende (MÅ KRAV)
 • Krav til formelle kvalifikasjoner fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Personlig kompetanse

 • Personlig egnethet for stillingen tillegges vekt, spesielt selvstendighet, relasjonelle og kommunikative ferdigheter samt god formidlingsevne

IKT-kompetanse

 • Særdeles gode IT-kunnskaper, en bred kompetanse.

Språk

 • Søkeren må beherske engelsk på et profesjonelt nivå skriftlig og muntlig eller norsk eller annet skandinanavisk språk og engelsk muntlig og skriftlig. Arbeidsspråket er norsk og engelsk.

Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende oversikt over utdanning, vitnemål, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordinerings erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner i en systematisk, samlet fremstilling, herunder oversikt over formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc. I tillegg ønskes inntil en sides refleksjon rundt ditt pedagogiske grunnsyn og din egen pedagogiske utvikling
 • Publikasjonsliste
 • Evt. oversikt over eksternfinansierte prosjekter
 • Andre relevante dokumenter for stillingen

Har du spørsmål om opplasting av vedlegge eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes i stillingskode 1198 FØRSTELEKTOR/1011 FØRSTEAMANUENSIS i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring

For mer informasjon om HINN som arbeisgiver, se Høgskolen i Innlandet.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS