LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor i regnskap og/eller bedriftsøkonomi

Søknadsfrist: 07.03.2024

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 900 årsverk og 17 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett.

HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Fakultet for teknologi, miljø- og samfunnsvitskap har eit breitt utdanningstilbod både på bachelor og masternivå innan ingeniør- og naturfag, økonomiske og administrative fag, maritime fag, samfunnsvitskap og humaniora, i tillegg til phd-utdanningar i datateknologi, ansvarleg innovasjon og regional utvikling og i nautiske operasjonar. Fakultetet har 5 institutt med om lag 5 500 studentar og over 500 årsverk fordelt mellom campusane Sogndal, Førde, Bergen og Haugesund.

Handelshøgskulen HVL er eit nytt institutt med om lag 2000 studentar og 150 tilsette i Bergen, Haugesund og Sogndal. Instituttet har ansvar for fagtilbod mellom anna innan økonomi og administrasjon, innovasjon, regional utvikling, samfunnsvitskap og humaniora, til saman 11 bachelorprogram, fire masterprogram og fleire årseiningar og delstudium. Instituttet har eit sterkt fag- og forskingsmijø og er sentralt i doktorgradsprogrammet RESINNREG

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig inntil to stillinger som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i regnskap og/eller bedriftsøkonomi ved Fakultet for teknologi, miljø og samfunnsvitskap

Om stillingen:

Stillingene er plassert ved Handelshøgskolen HVL i Fakultet for teknologi, miljø og samfunnsvitskap, ved campus Bergen, og skal bidra til og styrke og komplettere fagstaben innenfor regnskap og bedriftsøkonomi. Dette er sentrale fagområder i instituttets studieprogram innen økonomi og administrasjon.

Handelshøgskolen HVL har et stort og flerfaglig fagmiljø, med bred kompetanse innenfor økonomiske og administrative fag. Ved campus Bergen tilbyr vi bachelorstudium i økonomi- og administrasjon og masterutdanning M.Sc./siviløkonom med spesialisering innen innovasjon og ledelse.

Stillingen har arbeidssted ved campus Bergen.

Det er ønskelig med tiltredelse i stillingen innen 1. august 2024.

Ansvars- og arbeidsområde:

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være:

 • Undervisning i regnskap og/eller bedriftsøkonomiske fag ved bachelorstudiet og mastergradsstudiet i økonomi og administrasjon
 • Utvikling av kurstilbud innen regnskap- og bedriftsøkonomi
 • Forsknings- og utviklingsarbeid med klar relevans for stillingens fagområde
 • Selvstendig og teambasert undervisning innenfor instituttets faglige satsinger
 • Undervise, veilede og utvikle studentaktive læringsformer i samsvar med krav i studietilsynsforskriften
 • Undervisning på etter- og videreutdanningskurs. Dette kan medføre noe kvelds- og helgearbeid
 • Utvikling og koordinering av fagområdet i samarbeid med instituttets øvrige studieprogram
 • Bidra til de ulike faglige institusjonsbyggende oppgavene slik som studiekoordinering, ansvar for emner og utvikling av forskningsgruppene

Kvalifikasjoner:

Kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Formell utdanning og kompetanse:

 • For ansettelse som førsteamanuensis er det krav om norsk doktorgrad innenfor stillingens fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad
 • For ansettelse som førstelektor må det dokumenteres omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer en doktorgrad. Søker må i tillegg ha mastergrad eller tilsvarende innen regnskap, regnskap og revisjon eller bedriftsøkonomi
 • For ansettelse som høgskolelektor må søker ha mastergrad eller tilsvarende innen regnskap, regnskap og revisjon eller bedriftsøkonomi
 • Utdanningsfaglig kompetanse er et krav i stillingen
 • Undervisningsspråket er i all hovedsak norsk, og søkere må beherske norsk eller annet skandinavisk språk, i tillegg til engelsk

Utdanningsfaglig kompetanse:

Ønskede kvalifikasjoner:

 • God og oppdatert kjennskap til fagområdet fra privat næringsliv og/eller offentlig sektor
 • Godt faglig nettverk
 • Relevant arbeidserfaring vil telle positivt, for eksempel arbeidserfaring fra revisjons- og regnskapsbransjen, som controller, som finansanalytiker eller arbeidserfaring med internregnskap og internkontroll, gjerne i tilknytning til prosjektledelse
 • Interesse for og/eller erfaring med pedagogisk utviklingsarbeid og varierte undervisningsformer
 • Interesse for og erfaring med forsknings- og utviklingsarbeid
 • Interesse for og erfaring med ekstern forskningsfinansiering og internasjonalt samarbeid
 • God forståelse for Høgskulen på Vestlandet sitt samfunnsoppdrag

Personlige egenskaper:

 • Engasjement for utvikling av fagområdet
 • Evne til å arbeide selvstendig og være ansvarlig
 • Gode samarbeidsevner og gode evner til relasjonsbygging
 • Gode formidlingsevner både skriftlig og muntlig
 • Utviklings- og resultatorientering

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder:

Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 50 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søker med utenlandsk utdanning må i tillegg legge ved NOKUT sin generelle vurdering om utdanningen (bachelor- og mastergrad) samsvarer med norsk mastergrad. Se www.nokut.no for mer informasjon om vurdering av høyere utdanning. Vi gjør oppmerksom på at søknad om vurdering fra NOKUT kan ta tid og søknaden bør sendes så tidlig som mulig. Dersom du ikke har fått svar fra NOKUT innen søknadsfristen, legger du ved dokumentasjon fra NOKUT om at de har mottatt søknaden din.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1011 - førsteamanuensis, 1198 - førstelektor eller 1008 høgskulelektor.

Fra lønnen blir det trukket 2 % i innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at unntak fra den offentlige søkerlisten blir behandlet etter reglene i Offentlighetsloven. Søkere som har anmodet om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlisten, vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV. 

Vi tar forbehold om at stillingen sin plassering i organisasjonen kan bli endret som følge av ev. justeringer i HVL sin interne organisering.

Arbeids- og oppholdstillatelse i Norge er en forutsetning for å tiltre stillingen.

Høgskulen på Vestlandet er underlagt forskrift for eksportkontrollsystem. Forskriften kan komme til anvendelse i behandlingen av søknadene.

Søk stillingen

Spørsmål om stillingen

 • André Seidel (Assisterende instituttleder), 52 70 26 40, Andre.Seidel@hvl.no
Powered by Labrador CMS