LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor i matrikkel- og eiendomsfag

Søknadsfrist: 24.09.2023

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 900 ansatte og 17 500 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.


Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.


HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.


Med virkning fra 1.januar 2024 blir det etablert et nytt fakultet ved HVL, som er resultat av en sammenslåing av dagens Fakultet for ingeniør- og naturvitskap og Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap.


Fakultet vil romme et brett utdanningstilbud både på bachelor og masternivå innenfor ingeniør- og naturfag, økonomiske og administrative fag, maritime fag, samfunnsvitskap og humaniora, i tillegg til phd-utdanninger i datateknologi og i nautiske operasjoner.


Institutt for byggfag har 30 ansatte. Instituttet har et bachelorprogram for byggingeniører i Bergen, bachelorprogram for Bygg og anleggsingeniører i Førde og et bachelorprogram i Landmåling og eiendomsdesign i Bergen. Instituttet har også et masterprogram i Areal og Eiendom og vi leverer også kurs til andre masterprogram ved HVL. På instituttet har man ca. 600 studenter. Vi har laboratorier med moderne instrumentpark, en bred forskningsaktivitet og et nært samarbeid med næringslivet.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig stilling i 100 % som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor ved Fakultet for Ingeniør- og naturvitkskap, Institutt for byggfag

Stillingen er først og fremst knyttet til studieprogrammet i Landmåling og eiendomsdesign. Studieprogrammet rekrutterer ca. 50 studenter hvert år og er den eneste utdanningen i Norge som kombinerer Landmålingsfag, arealfag og eiendomsfag. Utdanningen legger til rette for å oppfylle kravene for å oppnå Landmålerbrev eller autorisasjon til å utføre arbeid etter matrikkelloven.

Arbeidsplass for stillingen er campus Bergen

Ansvars- og arbeidsområde:

Ansvarsoppgavene er undervisningsoppgaver, veiledning og fagutvikling.

 • Undervisning hovedsaklig i matrikkel- og eiendomsfaglige emner knyttet til bachelorutdanningen
 • Undervisningen omfatter planlegging og gjennomføring av feltkurs der vi blant annet gjennomfører oppmålingsforretninger i samarbeid med kommuner
 • Det vil også være aktuelt med andre arbeidsoppgaver rettet mot tekniske emner innen landmåling og også inn mot arealplanlegging og prosjektering
 • Instituttet har stor aktivitet innen etter- og videreutdanning. Det vil være aktuelt med arbeidsoppgaver knyttet til videreutvikling og gjennomføring av denne aktiviteten
 • En viktig arbeidsoppgave er deltagelse og arbeid i relevante nettverk innen matrikkelfagene. Dette er særlig viktig for å arbeide fram gode samarbeidspartnere for å gjennomføre praktisk arbeid med oppmålingsforretninger
 • En naturlig videreføring av nettverket vil være å bidra til å få i gang forsknings- og utviklingsarbeid innen matrikkelfagene
 • Være positiv til å søke om autorisasjon som landmåler og matrikkelfører gjennom Kartverket
 • Delta i forsknings og utviklingsvirksomhet organisert etter de avtaler og instrukser som gjelder for Høgskolen på Vestlandet
 • Delta i utvikling av studieprogram, fag og fagplaner

Kvalifikasjoner:

Kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Formell utdanning og kompetanse:

 • Oppnådd mastergrad i Areal og Eiendom eller tilsvarende.
 • For ansettelse som førsteamanuensis er det i tillegg krav om relevant doktorgrad. For ansettelse som førstelektor er det krav om dokumentert relevant kompetanse på nivå med doktorgrad
 • Dokumentert kompetanse innen matrikkelfag bli tillagt stor vekt. Søker må kjenne det norske matrikkelsystemet og lovgivningen rundt
 • Innsikt og erfaring fra gjennomføring av oppmålingsforretninger vil bli tillagt stor vekt
 • I stillingen vil det være behov for å møte grunneiere. Forståelse for hvilken rolle vi har i gjennomføring av oppmålingsforretninger vil være viktig. Dokumentert erfaring fra møte med grunneiere vil bli tillagt stor vekt
 • Behersker norsk eller skandinavisk språk, og har gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig
 • Utdanningsfaglig kompetanse er et krav for stillingen

Personlige egenskaper:

Interesse for videreutvikling og deltagelse i forsknings- og utviklingsarbeid.

Instituttet ser etter en person som arbeider selvstendig og deltar aktivt ved instituttet. Samtidig ser vi etter en som kommuniserer godt, er nytenkende / kreativ og kan bidra til å skape et godt arbeidsmiljø.

Utdanningsfaglig kompetanse:

Søkere som ved ansettelse ikke oppfyller kravene i henhold til forskriften må oppfylle dem innen to år. HVL tilbyr kurs i høgskolepedagogikk. 

For stilling som førsteamanuensis skal utdanningsfaglig kompetanse dokumenteres med en pedagogisk mappe og en pedagogisk cv i tråd med kriterier for utdanningsfaglig basiskompetanse ved ansettelse og opprykk i førsteamanuensis- og professorstilling ved HVL.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder:

Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 50 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søker med utenlandsk utdanning må i tillegg legge ved NOKUT sin generelle vurdering om utdanningen (bachelor- og mastergrad) samsvarer med norsk mastergrad. Se www.nokut.no for mer informasjon om vurdering av høyere utdanning. Vi gjør oppmerksom på at søknad om vurdering fra NOKUT kan ta tid og søknaden bør sendes så tidlig som mulig. Dersom du ikke har fått svar fra NOKUT innen søknadsfristen, legger du ved dokumentasjon fra NOKUT om at de har mottatt søknaden din.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. 

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1011 førsteamanuensis/1198 førstelektor/1008 høgskolelektor.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at unntak fra den offentlige søkerlisten blir behandlet etter reglene i Offentlighetsloven. Søkere som har anmodet om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlisten, vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV. 

Vi tar forbehold om at stillingen sin plassering i organisasjonen kan bli endret som følge av ev. justeringer i HVL sin interne organisering.

Høgskulen på Vestlandet er underlagt forskrift for eksportkontrollsystem. Forskriften kan komme til anvendelse i behandlingen av søknadene.

Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Instituttleiar Arve Leiknes, arve.leiknes@hvl.no, Tlf: 55 58 76 53

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS