LEDIG STILLING VED SINTEF

Forskningsledere - SINTEF Energi

Søknadsfrist: 04.06.2023

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2100 medarbeidere fra 80 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Vår visjon: Teknologi for et bedre samfunn


Les mer om SINTEF her.

SINTEF Energi AS leverer forskningsbaserte løsninger og tjenester som skaper verdier hos kundene, både nasjonalt og internasjonalt. SINTEF Energi AS er en del av konsernet SINTEF. SINTEF er en uavhengig og allmennyttig forskningsstiftelse hvor ingen eiere kan ta ut utbytte. Økonomiske overskudd investeres i vitenskapelig utstyr og kompetanse.

SINTEF Energi søker forskningsledere

Har du lyst til å bli leder i et internasjonalt energiforskningsmiljø – og bidra i utviklingen av framtidens bærekraftige energisystem?

Avdeling Termisk energi søker nå forskningsledere innen to av våre sentrale satsingsområder: Energilagring og Energieffektivisering.

Avdeling Termisk energi ved SINTEF Energi utvikler og gjennomfører prosjekter med utgangspunkt i utnyttelse av termisk energi – fra industriell overskuddsvarme til biomasse og gass, inkludert energilagring. Innen disse fagområdene har vi hatt en kraftig vekst de siste årene, og vi har nå en ledende rolle i flere internasjonale prosjekter innen Energieffektivisering i industrien, energilagring, bioenergi og dekarbonisering av energiressurser og industri (inkl. CO2 fangst, transport og lagring - CCS). Vi leder HighEFF, som er verdens største Forskningssenter for Miljøvennlig Energi (FME) innen energieffektivisering i industrien, og deltar i tilsvarende senter innen bioenergi, CCS og energieffektivisering i bygg og områder.

Vi søker forskningsledere til disse to faglagene:

Energilagring utvikler kunnskap, teknologi og løsninger for termisk energilagring og batterier i energisystemer hos industri, i næringsbygg og i elektriske distribusjonsnett. Energilagring er en viktig brikke for elektrifisering av industri og for effektiv og fleksibel energibruk ved integrasjon av fornybare energikilder.

Energieffektivisering utvikler kunnskap, teknologi og løsninger knyttet til effektivisering av industrielle prosesser, utnyttelse av overskuddsvarme, oppgradering av lavtemperatur varmekilder, kuldeteknikk og integrerte energisystemer med fokus på varme som energibærer.

Sammen med resten av avdelingsledelsen vil du bidra i realiseringen av våre strategier knyttet til virkeliggjøring av det grønne skiftet med fokus på våre fagområder. Videre vil du ha ansvaret for oppfølging av daglig drift, dine kollegers utvikling, koordinering av faglige aktiviteter og strategisk utvikling av faglaget. Prosjektutvikling og -gjennomføring er en viktig del av stillingen og du vil arbeide tett sammen med andre forskningsledere i avdelingen og forskningssjef. Stillingen rapporterer til forskningssjef. Avdelingen består per i dag av 57 medarbeidere og videre inndeling i faglag gjør at du som forskningsleder vil følge opp 8-12 forskere/ingeniører.

Vi søker deg som har:

  • Erfaring fra forskning/forskningsmiljø/prosjektarbeid
  • Kompetanse innen relevante fagområder
  • Initiativ, engasjement og interesse for ledelse
  • Gode kommunikasjonsevner i møte med kunder og samarbeidspartnere

Vi søker nysgjerrige personer med relevant bakgrunn på mastergrads- eller ph.d.-nivå, med relevant bakgrunn som har lyst til å jobbe innen våre fagområder. Erfaring fra industri vil være en styrke.

SINTEF gir sine medarbeidere:

  • Et verdensledende forskningsmiljø, med stor samfunnsmessig betydning
  • Et dokumentert godt og inkluderende arbeidsmiljø som verdsetter mangfold
  • En variert og fleksibel arbeidshverdag i det som er kåret til Norges mest attraktive arbeidsgiver (for unge talenter) senest i 2022
  • Unike muligheter til faglig og personlig vekst i et kompetansemiljø hvor flertallet av forskerne har doktorgrad
  • Konkurransedyktig og avtalefestet lønn
  • Gode pensjon- og forsikringsordninger

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

Powered by Labrador CMS