LEDIG STILLING VED SINTEF

Forskningsleder til forskningsgruppen Marine konstruksjoner

Søknadsfrist: 24.11.2023

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland.
SINTEF har 2100 medarbeidere fra 80 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner. 

Vår visjon: Teknologi for et bedre samfunn 


Les mer om SINTEF her.

SINTEF Ocean er et av seks institutt som utgjør SINTEF. Vi jobber med forskning og innovasjon knyttet til havrommet for nasjonal og internasjonal industri. Vår ambisjon er å videreføre Norges ledende posisjon innenfor marinteknisk og biomarin forskning. Sammen med næringsliv og myndigheter utvikler vi fremtidsrettede løsninger for bærekraftig utnyttelse av havet. Vårt hovedkontor er i Trondheim, og vi har avdelinger i Tromsø, Hirtshals, Oslo, Ålesund og Bergen.

SINTEF Ocean, avdeling Energi og transport, søker forskningsleder til forskningsgruppen Marine konstruksjoner 

SINTEF Ocean har stor forskningsaktivitet for og om havet, og vi søker nå en ny forskningsleder til å lede vår forskningsgruppe innen Marine konstruksjoner. Vår forskningsgruppe har aktiviteter og prosjekter rettet mot flere havnæringer, spesielt havvind, flytende solkraft, offshore energi og kystkonstruksjoner. Vi jobber med utvikling av analysemetodikk, gjennomføring av analyser og studier, modellforsøk i hydrodynamiske laboratorier, og utvikling av numeriske verktøy og kommersiell programvare. Ved å jobbe hos oss bidrar du til å realisere fremtidens bærekraftige havnæringer. Forskningsgruppen består i dag av 20 dyktige forskere i et internasjonalt og mangfoldig miljø, har et godt arbeidsmiljø og tett samarbeid med andre fagmiljø i SINTEF og ved NTNU. Gruppen har en robust prosjektportefølje med både langsiktig grunnleggende forskningsprosjekt og mer kortsiktig prosjekter med sterke industriaktører. Forskningsgruppen er også vertskap og leder for SFI BLUES (www.sfiblues.no), et senter for forskningsdrevet innovasjon for fremtidens flytende konstruksjoner. Som forskningsleder vil du bidra til å videreutvikle et allerede sterkt forskningsmiljø innen marine konstruksjoner og ha ansvaret for den nære og daglige ledelsen av forskningsgruppen. Som leder skal du bidra til å skape et godt arbeidsmiljø og du vil ha personalansvar og være ansvarlig for faglig utvikling av gruppens samlede ressurser i samsvar med avdelingens og gruppens strategi. God kundekontakt er viktig og det forventes at du i dette arbeidet tar initiativ til tverrfaglige samarbeid både med eksterne partnere og internt i SINTEF. Du får også delta i, eller drive egne prosjekter hvor du jobber faglig.

Forskningsleder inngår i avdelingens ledergruppe som koordinerer avdelingens samlede aktivitet, og er ansvarlig for utvikling av strategi og marked. Du blir også en del av det store lederlaget i SINTEF Ocean. Avdelingen består av fem forskningsgrupper. 

Vi ser etter deg som:

 • Er en faglig dyktig leder med initiativ, engasjement og interesse for ledelse og faglig utvikling
 • Har en høy grad av kompetanse innenfor vårt fagområde, med en universitetsutdannelse på master- eller ph.d.-nivå
 • Drives av å finne løsninger i samarbeid med krevende kunder og samarbeidspartnere
 • Er en dyktig lagbygger som er tydelig i dine forventninger, evner å motivere og skape et miljø som fremmer faglig utvikling og samarbeid
 • Har fokus på kunden, identifiserer forretningsmuligheter og har erfaring fra markedsarbeid og gjerne et godt nettverk mot viktige samfunnsaktører i offentlig og privat sektor
 • Personlig egnethet og lederegenskaper vil bli sterkt vektlagt

Hos oss får du: 

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et miljø preget av høy faglig kompetanse på internasjonalt nivå
 • Muligheten til å bidra til etablering og gjennomføring av spennende og tverrfaglige prosjekter i inn- og utland, med støtte fra SINTEFs samlede kompetansenettverk 
 • Store muligheter til personlig utvikling, både innenfor ledelse og fag, i en organisasjon som verdsetter ansvar og initiativ
 • Utnytte og utvide nettverk av forskere og ledere i SINTEF og våre samarbeidspartnere 
 • En dynamisk og fleksibel arbeidshverdag
 • En livfaseorientert personalpolitikk
 • Store muligheter for faglig og personlig utvikling i et anerkjent fagmiljø
 • Et sosialt, kreativt og multikulturelt arbeidsmiljø hvor individet står i fokus
 • Være med på å utvikle bærekraftige løsninger som reduserer miljøpåvirkningen, sammen med en dedikert forskningsgruppe som bidrar aktivt til det grønne skiftet

Vi ser fram til å motta søknaden din så snart som mulig, og alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS