LEDIG STILLING VED SINTEF

Forskningsleder - faglag termiske energisystemer

Søknadsfrist: 12.10.2022

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2100 medarbeidere fra 80 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Vår visjon: Teknologi for et bedre samfunn


Les mer om SINTEF her.

SINTEF Energi AS leverer forskningsbaserte løsninger og tjenester som skaper verdier hos kundene, både nasjonalt og internasjonalt. SINTEF Energi AS er en del av konsernet SINTEF. SINTEF er en uavhengig og allmennyttig forskningsstiftelse hvor ingen eiere kan ta ut utbytte. Økonomiske overskudd investeres i vitenskapelig utstyr og kompetanse.

SINTEF Energi søker forskningsleder til faglag termiske energisystemer

Lyst til å bli leder i et internasjonalt ledende energiforskningsmiljø?

Avdeling Termisk energi ved SINTEF Energi utvikler og gjennomfører prosjekter med utgangspunkt i utnyttelse av termisk energi – fra industriell overskuddsvarme til biomasse og gass, inkludert energilagring. Innen disse fagområdene har vi hatt en kraftig vekst de seneste årene og har nå en ledende rolle i flere internasjonale prosjekter innen Energieffektivisering i industrien, Energilagring, Bioenergi og Dekarbonisering av energiressurser og industri (inkl. CO2 fangst, transport og lagring (CCS)). Vi leder HighEFF, som er verdens største Forskningssenter for Miljøvennlig Energi (FME) innen Energieffektivisering i industrien, og deltar i tilsvarende senter innen Bioenergi, CCS og energieffektivisering i bygg og områder.

Vi søker nå en forskningsleder for vårt faglag innen termiske energisystemer som vil kunne bidra i utviklingen av dette satsingsområdet. Dette favner eksempelvis utnyttelse av varme, integrerte energisystemer, systemmodellering og områdeutvikling. Innen disse områdene har vi tett samarbeid med flere sentrale industriaktører. Som forskningsleder vil du ha ansvaret for oppfølging av daglig drift innen faggruppen, dine kollegers utvikling, koordinering av faglige aktiviteter og strategisk utvikling av vår faggruppe. Du vil arbeide tett sammen med andre forskningsledere i avdelingen og forskningssjef. Stillingen rapporterer til forskningssjef.

Vi søker deg med erfaring fra prosjektarbeid, prosjektledelse og prosjektutvikling, gjerne fra næringsliv. Erfaring fra forskning/forskningsmiljø og forskningsprosjekter er en fordel, i tillegg til initiativ, engasjement og interesse for ledelse.

For oss er det viktig at du har:

 • Erfaring fra forskning/forskningsmiljø
 • Kompetanse innen relevante fagområder
 • Initiativ, engasjement og interesse for ledelse
 • Gode kommunikasjonsevner i møte med kunder og samarbeidspartnere
 • Erfaring fra forskningsprosjekter er en fordel

Vi søker nysgjerrige personer med relevant bakgrunn på mastergrads- eller ph.d.-nivå, og som har evner og lyst til å jobbe innen våre fagområder. Erfaring fra industri vil være en styrke.

SINTEF gir sine medarbeidere:

 • Et verdensledende forskningsmiljø, med stor samfunnsmessig betydning
 • Et dokumentert godt og inkluderende arbeidsmiljø som verdsetter mangfold
 • En variert og fleksibel arbeidshverdag i det som er kåret til Norges mest attraktive arbeidsgiver senest i 2022
 • Unike muligheter til faglig og personlig vekst i et kompetansemiljø hvor flertallet av forskerne har doktorgrad
 • Konkurransedyktig og avtalefestet lønn
 • Gode pensjon- og forsikringsordninger

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

Powered by Labrador CMS