LEDIG STILLING VED OSLOMET

Forskningssjef til By- og regionforskningsinstituttet NIBR

Søknadsfrist: 07.02.2021

OsloMet

By- og regionforskningsinstituttet NIBR er en del av Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet. Senteret er Norges største anvendte samfunnsvitenskapelige forskningsmiljø og består i tillegg til NIBR av Arbeidsforskningsinstituttet AFI, Forbruksforskningsinstituttet SIFO og Velferdsforskningsinstituttet NOVA.


NIBR er et av landets ledende fagmiljøer innen by- og regionforskning. Instituttet er inndelt i tre forskningsavdelinger med vekt på steds- og styringsanalyser innen utvalgte politikkfelt, nasjonalt og internasjonalt. NIBR ønsker å bidra til å utvikle OsloMet - storbyuniversitetet til landets viktigste kompetansemiljø på nasjonale og internasjonale bystudier. NIBR har en tverrfaglig forskerstab med omfattende prosjektsamarbeid og nettverk i inn- og utland. Instituttets forskning skal være nyttig og uavhengig og ha høy kvalitet.

NIBR søker forskningssjef til Avdeling for bolig-, steds- og regionalforskning

Avdelingen jobber med forskning på lokal og regional samfunnsutvikling, som boligforskning, demografi og stedsutvikling i tilknytning til små og store byer. Eksempler på aktuelle temaer er samspillet mellom by og omland, stedsanalyser av lokalsamfunn og områdeutvikling, og boligmarked, virkemidler og fordelingseffekter. Se også på NIBRs hjemmeside for flere eksempler. By- og regionforskningsinstituttet NIBR - OsloMet

Avdelingens forskningsfelt er viktige bidrag inn mot NIBRs utvikling av forskning på relasjoner mellom styring og planlegging på den ene siden, og komplekse samfunnsutfordringer knyttet til byer og urbanisering på den andre. Vi ser på byen og dens mange koblinger til omlandet, levekårsutfordringer, samt byens boligmarkeder og boligpolitiske utfordringer. Et tydelig fokus på sosiale, miljømessige og økonomiske bærekraftsutfordringer, globalisering og demografiske endringer er viktig for både NIBR og våre oppdragsgivere. Å bidra til denne utviklingen vil være en sentral arbeidsoppgave.

Vi ser etter en samfunnsengasjert person som sammen med nye og etablerte forskere ønsker å utvikle NIBRs forskning. Stillingen krever solid samfunnsvitenskapelig forskningserfaring, gode lederegenskaper og miljøskapende evner. Forskningssjefen inngår i instituttets ledergruppe.

Hovedarbeidsoppgaver:

 • lede arbeidet med avdelingens faglige strategier i et konkurranseutsatt marked
 • bidra til å sikre en solid prosjektportefølje i avdelingen
 • kvalitetssikre søknader, prosjekter og publikasjoner
 • være aktiv på arenaer som er strategisk viktige for avdelingen og instituttet
 • personalledelse, og tilrettelegge for et godt arbeidsmiljø
 • bidra til et faglig og økonomisk bærekraftig institutt
 • bidra i utviklingen av instituttet i samarbeid med resten av ledergruppa

Vi vil ha en utadvendt, engasjert og motiverende leder, som er faglig ambisiøs og som bidrar til å skape et godt arbeidsmiljø. Evne til samarbeid og nettverksbygging er viktige egenskaper vi også ser etter. Det vil i perioder være høyt tempo og tidspress, og den som tilsettes må takle dette godt. Det vil også vektlegges evne til å arbeide nøyaktig, selvstendig og resultatorientert.

Det kreves:

 • samfunnsvitenskapelig utdanning med relevant doktorgrad eller relevant erfaring på minimum forsker 2 nivå
 • erfaring fra bidrags- og oppdragsforskning, inkludert publisering, innenfor avdelingens forskningsområder
 • kjennskap til oppdragsmarkedet og ulike forskningsfinansiører
 • erfaring fra ledelse av forskningsprosjekter
 • god økonomiforståelse og erfaring med budsjettarbeid
 • gode norsk- og engelskspråklige ferdigheter

Ønskede kvalifikasjoner:

 • erfaring med personalledelse
 • erfaring fra å delta i det offentlige ordskifte

Vi tilbyr:

 • mulighet for faglig utvikling i et spennende fag- og forskningsmiljø
 • et inkluderende og godt arbeidsmiljø
 • rom for egen forskning
 • kontorer i nyoppussede lokaler
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Andre opplysninger:

 • stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ som forskningssjef, stillingskode 1111: 768 500-864 100, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan det vurderes høyere lønn
 • stillingen er på åremål for fire år, med mulighet for fornyelse. Det tilbys fast stilling som forsker etter avsluttet åremål

Søknaden må inneholde søkers ambisjoner på vegne av avdeling og NIBR. Innen søknadsfristen må du også laste opp følgende dokumenter og informasjon:

 • CV, inkludert liste over publikasjoner og prosjekter
 • relevante vitnemål, karakterutskrifter og attester
 • inntil tre publikasjoner fra de siste fem årene

Søknaden må være skrevet på norsk, mens resten av dokumentene kan være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Geir Heierstad, instituttdirektør tel: 950 85 622

Søknadsfrist: 7.2.2021

Ref: (21/00186)

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS