Spennende jobbmulighet ved seksjon for miljøinformatikk ved Niva!

Forskningsleder - Miljøinformatikk

Søknadsfrist: 31.03.2021

Norsk institutt for vannforskning

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål. Med et helhetsperspektiv på klima og miljø arbeider NIVA med å finne løsninger for en bærekraftig utvikling av sivilsamfunn, forvaltning og næringsliv. NIVA er eksperter på akvatiske økosystemer, både ferskvann og marint, og på hvordan de er koblet sammen og påvirker hverandre. NIVA arbeider tverrfaglig med samspillet mellom vann, miljø og samfunn, ut fra naturfaglig og samfunnsfaglig ekspertise. NIVA har hovedkontor i Oslo og regionavdelinger i Bergen, Grimstad, Hamar og København, samt en forskningsstasjon ved Drøbak. NIVA har datterselskaper i Tromsø, Chile og Kina. Totalt har NIVA-gruppen nesten 500 medarbeidere.

Vår forskningsleder for gruppen som arbeider med miljøinformatikk går inn i en ny stilling som forskningsdirektør.

Vi søker derfor en leder som brenner for datadrevet forskning og vil bidra til et bærekraftig samfunn.

NIVAs seksjon for miljøinformatikk (Environmental Data Science) jobber med digitalisering av miljøforskning i Norge. Gruppen består i dag av 14 utviklere, datavitere, ingeniører og forskere med variert utdannings- og erfaringsbakgrunn og med et tydelig fokus på å bygge en smidig utviklingskultur. Seksjonens oppgave er å utvikle løsninger som sikrer at NIVA produserer og forvalter data av god kvalitet og bygger opp lange tidsserier der dette er mulig. Vi arbeider med å utvikle en ny og moderne dataplattform egnet til å levere fremtidige digitale tjenester rettet mot både NIVAs forskningsmiljø, virksomheter med behov for tilgang til våre data, samt andre eksterne brukere.

Ambisjonen er å bygge bro mellom fortid, nåtid og fremtid gjennom å sørge for at både forskere og andre interessenter innen miljøforskning har et best mulig beslutningsgrunnlag – et grunnlag basert på faktabasert informasjon og data. Noen av våre fokusområder er; kontinuerlig utvikling av nye verdikjeder for data, forskerverktøy for datavitenskap og -analyse, utvikling av portaler og brukergrensesnitt for interaksjon, samt å ta i bruk nye metoder og utforske mulighetene innen stordata (Big Data), maskinlæring (ML/AI) og tingenes internett (IoT).

NIVAs visjon er «forskning for en bærekraftig framtid» – med verdiene kvalitet, relevans samspill og intergritet. Instituttet har et godt omdømme og en sterk posisjon. NIVA har i dag 15 forskningsseksjoner, hver med 10-20 forskere, forskningsassistenter, utviklere, ingeniører og PhD-studenter. Forskningsleder rapporterer direkte til NIVAs forskningsdirektør for digital teknologi og er en del av instituttets utvidede lederteam.

Hovedoppgaver

Som forskningsleder i NIVA skal du sikre at vår forskning og rådgivning er relevant, kunnskapsbasert, med integritet og høy kvalitet. Godt samspill er viktig for å finne gode løsninger på tvers av faglige og organisatoriske grenser, med eksterne partnere, såvel som i arbeidsmiljøet internt.

Du vil bidra i utvikling og implementering av faglige strategier og ha ansvar for utvikling av løsninger og nye tjenester i samarbeid med andre fagområder på tvers av instituttet. Det er helt avgjørende for NIVAs virksomhet at forskere benytter data som er kvalitetssikret, forsvarlig lagret og tilgjengeliggjort og du vil ha et overordnet ansvar for videreutvikling av NIVAs systemer for datahåndtering og driften av disse tjenestene.

En annen viktig oppgave er å synliggjøre og markedsføre NIVAs kompetanse overfor oppdragsgivere og samarbeidspartnere. Forskningsleder har ansvar for prosjekter, oppdrag, ressursstyring, samt faglig utvikling og innovasjon i seksjonen.

Stillingen innebærer personalansvar for seksjonens medarbeidere, samt HMS-, prosjekt- og kvalitetsstyring. Vi vektlegger at du er en god rollemodell og kulturutvikler som bidrar aktivt i arbeidsmiljøet.

Du vil også få mulighet til å bidra med egen fagkompetanse i relevante prosjekter.

Kvalifikasjoner og erfaringer

Universitets-/høgskoleutdanning, gjerne på Masternivå og med relevant fagbakgrunn innen informatikk, datateknikk, systemutvikling, teknologiutvikling og digitalisering. (Lengre relevant praksis kan erstatte formell utdanning.)

«Ekspertrollen»:

 • Erfaring med arkitektur og løsningsdesign for større softwareløsninger og dataplattformer
 • Bakgrunn fra software engineering og utvikling av IT-løsninger/tekniske plattformer for datahåndtering
 • Dokumentert erfaring og resultater fra prosjektgjennomføring
 • Kjennskap til og (gjerne) erfaring med skalerbare løsninger og (stordata) analyseverktøy, fortrinnsvis basert på åpen kildekode (Open Source)
 • Kjennskap til og/eller erfaring med moderne datavitenskap (Data Science), relevante verktøy, rammeverk og språk (som R og Python), samt tilhørende biblioteker for disse (statistikk, maskinlæring, mm.)

«Lederrollen»:

 • Erfaring fra utviklings- og endringsprosesser innen teknologiområdet
 • Har vært med på å utvikle team, bygge god kultur og god praksis for (smidig) utviklingsarbeid
 • Erfaring fra arbeid i kunnskapsbedrift/forskningsmiljø
 • Ledererfaring fra IT-relatert virksomhet, eventuelt fra ledelse av store og/eller komplekse IT-prosjekter

Meget god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk (evt. andre skandinaviske språk) og engelsk er en forutsetning.

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som brenner for å realisere fremtidens løsninger for datadrevet forskning – dvs. det som treffer NIVAs samfunnsoppdrag. Du er åpen og nysgjerrig på nye teknologier, nye måter å løse ting på, samt nye måter å jobbe på. Som leder har du evne til å inspirere og lede til nytekning, samtidig som du kan ta beslutninger, gjennomføre prioriteringer og delegere. Du er involverende, teamorientert og relasjonsskapende – både internt (team) og eksternt (både NIVA og «verden utenfor»), og blir motivert av å lede og utvikle kompetente medarbeidere.

NIVA tilbyr

 • Utfordrende og inspirerende oppgaver ved Norges ledende vannforskningsinstitutt med en bred prosjektportefølje og et omfattende internasjonalt kontaktnettverk.
 • Muligheten til å bidra til retning av miljøforskning ved instituttet.
 • Stimulerende, internasjonalt arbeidsmiljø med dyktige og dedikerte medarbeidere.
 • Konkurransedyktige forhold, som lønn, pensjonsordninger og forsikringsytelser.

Søkere kan bli evaluert og kontaktet før søknadsfristen.

Beliggenhet: Oslo

Webcruiter-ID: 4353001407

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

 • Kristoffer Kalbekken (Forskningsdirektør), 900 66 149
 • Anne Smedstad (HR-direktør), 995 04 850
Powered by Labrador CMS